• Nombre de visites :
  • 2560
  • 20/8/2014
  • Date :

Mehdevi Hükümetinin Ahlaki Kuralları (ikinci bölüm)

mehdevi hükümetinin ahlaki kuralları (ikinci bölüm)

3-Ahlak ve Marifetin Yayılması

Kayıp İmamın zuhur ettiği gün kafir ve müşrikler için üzüntü verici bir gazap takva ehli ve mümünler için ise kurtuluş ve rahmettir. O asırda güzel insanların iç dünyalarında değişikliler meydana gelecek, maddi bakış açıları manevi ve ruhani düşüncelere dönüşecektir.

Peygamber (s.a.a.)’in buyurduğu gibi bütün insanlar Allaha ibadet ve itaatte istekli olacak ve dini ehkamların uygulanmasında çaba sarfedeceklerdir. Sonuç olarak dünya topluluklarının başında onlara akıllıca davranışı öğretebilecek bir masum insan olunca, doğal olarak insanlar ibadete doğru yöneleceklerdir ve ahlaki fesatlıklar aradan kaldırılacaktır. Eğer insanlardan bazıları rahatsızlık yaratırsa ve ahlaki güvenliği ortadan kaldırarak insanların düşünmesine engel olurlarsa varlıktan silineceklerdir. (1)

4-Bilimsel Kalkınma

Peygamber (s.a.a.) şöyle buyuruyor: ‘Bütün alem cahilliğe battığı zaman o tüm dünyayı ilim ve bilgiden faydalandıracaktır. (3)

İmam Sadık (a.s.) bu konuda şöyle buyuruyor: Bilim ve bilgi 27 harftir. Tüm İlahi Peygamberlerin insanlar için getirdiği iki harften fazla değildi. İnsanlar şimdiye kadar bu iki harften başkasını bilmiyorlardı. Ancak Kayıp İmam kıyam ettiği zaman diğer 25 harfide ortaya çıkaracak  ve insanlar arasında yayacaktır. Diğer iki harfide onlara ekleyerek 27 harfe ulaştıracaktır. (4)

Bu hadis o Hazretin devrimci dönemindeki bilimsel sıçramayı açıkça gözler önüne sermekte ve o dönemde güçlü bir eğitim sisteminin varlığını ve eğitici programların nekadar yüksek olacağından haber vermektedir. Bu hadise göre önceki dönemlere kıyasla o zamanda beşeriyetin bilimsel ilerleme ve evrimi birkaç kat artacaktır.

5-Muhalifler ile Davranış

Her toplumda iyiliğe emretme ve kötülükten nehy ediş ile uyanabilecek bilgisizce aykırı işler yapan şahıslar bulunmaktadır.Ancak bir grup insanlar ise hükümlerin uygulanışı ve katı davranmaktan başka bir yöntem ile uyanmazlar. Hazret zuhur ettiği zaman müminlerin baharı ve kafirlerin kışı olacaktır.

İmam Cevad (a.s.) Peygamber (s.a.a.)’den şöyle naklediyor: ‘O dinin had’lerini (çoğulu Hûdud-bir hukuk terimi olarak hadler;İslami ölçüler, İslam dinin ortaya koyduğu helâl-haram sınırları,miktarı ve niteliği nasslarda belirlenmiş olan şer’i cezalar demektir) uygulayacaktır.’ (6)

Dipnotlar

1-Ruzgar-i Rehayi, Kamil Süleyman, sf 606

2-Enam Sûresi 124. Ayet

3-Bihar-ul Envar, clt 52, sf 253

4-Bihar-ul Envar, clt 52, sf 336

5-Bihar-ul Envar, clt 51, sf 47

6-Bihar-ul Envar,clt 52, 27.bab


Mehdevi Hükümetinin Ahlaki Kuralları (Birinci bölüm)

GÜNEŞİN DOĞUŞU

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)