فرزند شما چند سال داره

6

فیلم،بازی و محتوای مناسب با سن فرزند خودببینید

شروع کنید
عاشقانه‌های استاد فاطمی‌نیا
1 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
آشنایی با بیماری آبله میمون
5 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
مطالعه کردن سلامت روانتان را تقویت می‌کند
5 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
با مکان‌های ممنوعه برای نگهداری گوشی آشنا شوید
0 دقیقه مدت فیلم : 1 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
چند راهکار برای عادت کردن به کتاب خواندن
1 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
 آشنایی با بیماری آبله میمون
1 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
شاهنامه فردوسی به روایت اعداد
1 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
نکات ویژه آداب هواداری فوتبال
1 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
تبلیغات

خدماتی برای زندگی هوشمند

برای بهره از زندگی به خانواده آگاه، توانمند و امیدوار نیاز است، خدمات تبیان، دستیاری هوشمند برای ساختن این زندگی است.

تبلیغات
نکات کلیدی زندگی موفق در 30 جزء  قرآن کریم؛ ویژه نامه
نکات کلیدی زندگی موفق در 30 جزء قرآن کریم؛ ویژه نامه
مدت زمان مطالعه : 1 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
9 گروهی که زودتر وارد بهشت می‌شوند
9 گروهی که زودتر وارد بهشت می‌شوند
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 1 دقیقه
چگونه حال عبادت پیدا کنیم؟
چگونه حال عبادت پیدا کنیم؟
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 1 دقیقه
آداب میزبانی و مهمانی رفتن
آداب میزبانی و مهمانی رفتن
مدت زمان مطالعه : 5 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
چگونه دعا کنیم تا مستجاب شود؟
چگونه دعا کنیم تا مستجاب شود؟
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 1 دقیقه
سریال جیران
سریال جیران
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 1 دقیقه
انیمیشن افسون
انیمیشن افسون
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 1 دقیقه
آواز قو  Swan Song
آواز قو Swan Song
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 1 دقیقه
شاه ریچارد King Richard
شاه ریچارد King Richard
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 1 دقیقه
سلامت داریوش مهرجویی، قربانی بی‌تدبیری‌ها!
سلامت داریوش مهرجویی، قربانی بی‌تدبیری‌ها!
مدت زمان مطالعه : 1 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
یوگا ورزشی برای لاغری
یوگا ورزشی برای لاغری
مدت زمان مطالعه : 6 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
مواد غذایی مفید برای سلامت جسم و ذهن
مواد غذایی مفید برای سلامت جسم و ذهن
مدت زمان مطالعه : 5 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
واقعیت‌های چربی‌سوزی
واقعیت‌های چربی‌سوزی
مدت زمان مطالعه : 5 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
چرا زینک (روی) مادهٔ مغذی بسیار مهمی برای خانم‌هاست؟
چرا زینک (روی) مادهٔ مغذی بسیار مهمی برای خانم‌هاست؟
مدت زمان مطالعه : 7 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
8 وضعیت مرتبط با فریتین پایین
8 وضعیت مرتبط با فریتین پایین
مدت زمان مطالعه : 4 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
 چرا دولت نتوانست مردم را خانه‌دار کند؟
چرا دولت نتوانست مردم را خانه‌دار کند؟
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
هدف طرح مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
هدف طرح مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
تکلیف سرمایه مردم در ارزهای دیجیتال چه می‌شود؟
تکلیف سرمایه مردم در ارزهای دیجیتال چه می‌شود؟
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
در سکوت خبری چه اتفاقی برای سهام عدالت می‌افتد؟
در سکوت خبری چه اتفاقی برای سهام عدالت می‌افتد؟
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
آیا مناطق آزاد دستاورد اساسی برای اقتصاد کشور داشته‌اند؟
آیا مناطق آزاد دستاورد اساسی برای اقتصاد کشور داشته‌اند؟
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
چه خطراتی در بازی‌های آنلاین برای کودکان وجود دارد؟
چه خطراتی در بازی‌های آنلاین برای کودکان وجود دارد؟
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
چگونه از کودکان در برابر تأثیرات منفی اخبار ناگوار مراقبت کنیم؟ اینفوگرافیک
چگونه از کودکان در برابر تأثیرات منفی اخبار ناگوار مراقبت کنیم؟ اینفوگرافیک
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
صیانت از حقوق کودکان در خارج از کشور چگونه است؟
صیانت از حقوق کودکان در خارج از کشور چگونه است؟
مدت زمان مطالعه : 4 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
چگونه از کودکان در بازی‌های انلاین محافظت کنیم؟
چگونه از کودکان در بازی‌های انلاین محافظت کنیم؟
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
اجازه استفاده از این برنامه‌ها را به کودکتان ندهید
اجازه استفاده از این برنامه‌ها را به کودکتان ندهید
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
پرسان

بی پاسخ نخواهی ماند

سرویس پرسان در دسترس نمی باشد.
ارسال توسط  کاربر

چه غذاهایی برای شب امتحان مناسب است؟

ارسال توسط  کاربر

تفاوت درجات انسان به کدام عامل بستگی داره؟

درخشان
ارسال توسط درخشان

<p class="paragraph"> خودم طبع گرم دارم، </p><p class="paragraph"> بهترین مزاج برای ازدواج چیه؟ </p>

ارسال توسط  کاربر

<p class="paragraph"> از افتضاح ترین سوالات اینه که می پرسن : </p><p class="paragraph"> کی ازدواج می کنی ؟ </p><p class="paragraph"> چقدر حقوق می گیری ؟ </p><p class="paragraph"> کی بچه دار میشی ؟ </p><p class="paragraph"> کی بچه دوم میاری؟ </p><p class="paragraph"> موافقین؟ </p>

کدومو دستیار رسانه ای خانواده
بزرگ‌ترین هدیه‌ی زندگی
بزرگ‌ترین هدیه‌ی زندگی
بزرگ‌ترین هدیه‌ی زندگی

فیلمی در ژانر خانوادگی با پیام مثبت لزوم بروز مهر و محبت در بستر خانواده

دزد عروسک‌ها
دزد عروسک‌ها
دزد عروسک‌ها

داستان عروسک‌های زنده و وفاداری که فرشته نجات صاحبان خود می‌شوند.

یه روز ابری بدون باران
یه روز ابری بدون باران
یه روز ابری بدون باران

فیلمی دنیای خیالی یک کودک کار را به تصویر می‌کشد.

دختر پادشاه
دختر پادشاه
دختر پادشاه

داستانی تخیلی پیرامون لویی چهاردهم که به دنبال رسیدن به جاودانگی است.

سقوط
سقوط
سقوط

فیلمی درام که موضوع تیراندازی در مدارس آمریکا و اثر آن بر روحیه و آینده‌ نوجوانان را به تصویر می‌کشد.

فرزند شما چند سال داره

6

فیلم،بازی و محتوای مناسب با سن فرزند خودببینید

شروع کنید
کلاس ایته‌وون
کلاس ایته‌وون
کلاس ایته‌وون

داستان جوانانی که برای موفقیت خود و شکست ظالمان تلاش می‌کنند.

پاچینکو
پاچینکو
پاچینکو

داستانی تاریخی که وضعیت زندگی چهار نسل در سرزمین کره را روایت می‌کند.

مهمونی
مهمونی
مهمونی

مجموعه عروسکی درباره نقل مکان آقای طهماسب به خانه جدید و آشنایی او با عروسک‌هایی که ماجراهای تازه‌ای دارند.

نجلا ۲
نجلا ۲
نجلا ۲

یک عاشقانه‌ی درام در سال 58، که در پی آن اتفاقات ناگواری برای نجلا و عبد که یکدیگر را دوست دارند می‌افتد.

فرزند شما چند سال داره

6

فیلم،بازی و محتوای مناسب با سن فرزند خودببینید

شروع کنید
بچه‌های بد
بچه‌های بد
بچه‌های بد

انیمیشنی جذاب و ماجراجویانه، درباره‌ بچه‌های بدی که به بچه‌های خوب شهر تبدیل می‌شوند.

هیولای شیرین من
هیولای شیرین من
هیولای شیرین من

باربارا با هیولای جنگل رو‌به‌رو می‌شود و می‌خواهد از ازدواج با پستچی شرور فرار کند.

زن گربه‌ای: شکار شده
زن گربه‌ای: شکار شده
زن گربه‌ای: شکار شده

انیمه‌ای از دنیای ابرقهرمان‌های دی‌سی که جنگ بزرگ بین کت‌وومن و نیروهای اهریمنی را به تصویر می‌کشد.

آتش‌دل
آتش‌دل
آتش‌دل

این انیمیشن تلاش یک دختر علاقه‌مند به آتش نشانی را روایت می‌کند که برای رسیدن به آرزویش و نجات شهر تلاش زیادی می‌کند.

داگتانیان و سه شمشیردار
داگتانیان و سه شمشیردار
داگتانیان و سه شمشیردار

داگتانیان برای عضویت در گارد سلطنتی و رفع تهمت از پدرش راهی فرانسه می‌شود و با تلاش و شجاعت به این هدف دست می‌یابد.

فرزند شما چند سال داره

6

فیلم،بازی و محتوای مناسب با سن فرزند خودببینید

شروع کنید
مهمونی
مهمونی
مهمونی

مجموعه عروسکی درباره نقل مکان آقای طهماسب به خانه جدید و آشنایی او با عروسک‌هایی که ماجراهای تازه‌ای دارند.

جوکر
جوکر
جوکر

مسابقه‌ای خنده‌دار که کسی حق خندیدن در آن ندارد...

زیبایی موازی
زیبایی موازی
زیبایی موازی

هاوارد در جریان مرگ دختر خردسال خود با «عشق»، «زمان» و «مرگ» در هیبت سه انسان ملاقات می‌کند.

فالکون و سرباز زمستان
فالکون و سرباز زمستان
فالکون و سرباز زمستان

سریالی ابرقهرمانی، شعارگونه و تا حدودی ضدنژادپرستانه که سرشار از صحنه‌های اکشن و زدوخوردهای است.

شهر خدا
شهر خدا
شهر خدا

فیلمی همراه با خشونت و ناهنجاری بالا درباره‌ی شهری که در آن، آدم‌کشی پله‌ی ترقّی است.

فرزند شما چند سال داره

6

فیلم،بازی و محتوای مناسب با سن فرزند خودببینید

شروع کنید
شیر کتابخانه
شیر کتابخانه
شیر کتابخانه

روز کتاب و داستان یک شیر متفاوت؛ شیری که عاشق کتاب است!

خرسی به نام پدینگتن
خرسی به نام پدینگتن
خرسی به نام پدینگتن

خانوادۀ مبادی آداب انگلیسی به خرسی از جنگل‌های پرو پناه می‌دهند.

فرزند شما چند سال داره

6

فیلم،بازی و محتوای مناسب با سن فرزند خودببینید

شروع کنید
جنگ ستارگان: جدای، فرقه‌ای نابود شده
جنگ ستارگان: جدای، فرقه‌ای نابود شده
جنگ ستارگان: جدای، فرقه‌ای نابود شده

استاروارز جدای‌فالن‌اوردر عنوانی اکشن داستانی با مضمون وفاداری و گیم‌پلی سخت و خشن است.

وارفیس
وارفیس
وارفیس

یک اکشن کامل از همکاری، رقابت، خشونت و دلهره!

اسپیس مارشالز۲ ( کلانتر فضایی ۲)
اسپیس مارشالز۲ ( کلانتر فضایی ۲)
اسپیس مارشالز۲ ( کلانتر فضایی ۲)

نبرد با خلاف‌کاران کهکشانی با استفاده از انواع سلاح‌ها و تجهیزات

فرزند شما چند سال داره

6

فیلم،بازی و محتوای مناسب با سن فرزند خودببینید

شروع کنید

کلیه حقوق این سایت مربوط به موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان می‌باشد.