فرزند شما چند سال داره

6

فیلم،بازی و محتوای مناسب با سن فرزند خودببینید

شروع کنید
نکات کلیدی زندگی موفق در جزء دوم قرآن کریم
1 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
چه کسانی اجازه ایجاد محدودیت در عید رو ندادند؟
5 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
عواملی که باعث افت انرژی‌تان می‌شوند
6 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
عادات بدی که کودکان باید ترک کنند
5 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
راهکارهایی برای آموزش صبر به کودکان
4 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
آنچه باید در مورد داروهای ضد اضطراب بدانیم
6 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
نوشابه های رژیمی و بدن ما
2 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
بدترین سال تاریخ ایران چه سالی بوده است؟
3 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه

خدماتی برای زندگی هوشمند

برای بهره از زندگی به خانواده آگاه، توانمند و امیدوار نیاز است، خدمات تبیان، دستیاری هوشمند برای ساختن این زندگی است.

فرمان‌هایی برای تربیت جنسی فرزندان
فرمان‌هایی برای تربیت جنسی فرزندان
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
ماه شعبان، ماه رسول خدا را دریابیم (ویژه نامه)
ماه شعبان، ماه رسول خدا را دریابیم (ویژه نامه)
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
مراقبت‌های معنوی برای تربیت فرزند صالح
مراقبت‌های معنوی برای تربیت فرزند صالح
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
نرخ سود انفاق چند درصد است؟
نرخ سود انفاق چند درصد است؟
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
مهارت‌های لازم برای ترغیب فرزندان به نماز
مهارت‌های لازم برای ترغیب فرزندان به نماز
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
چطور از بچه‌ها در مقابل ساسی مانکن‌ها محافظت کنیم؟
چطور از بچه‌ها در مقابل ساسی مانکن‌ها محافظت کنیم؟
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
چطوری تلفنمان رو به موبایل امنِ کودک تبدیل کنیم؟
چطوری تلفنمان رو به موبایل امنِ کودک تبدیل کنیم؟
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
آسیب و خطرات فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان
آسیب و خطرات فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
چطور موبایل بازی بچه‌ها را مدریت کنیم؟
چطور موبایل بازی بچه‌ها را مدریت کنیم؟
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
کودکان آمریکایی چگونه محافظت می‌شوند؟
کودکان آمریکایی چگونه محافظت می‌شوند؟
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
چگونه هموروئید را با روش‌های خانگی درمان کنید؟
چگونه هموروئید را با روش‌های خانگی درمان کنید؟
مدت زمان مطالعه : 7 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
سپاسگزاری چگونه سلامتی‌تان را تحت تأثیر قرار می‌دهد
سپاسگزاری چگونه سلامتی‌تان را تحت تأثیر قرار می‌دهد
مدت زمان مطالعه : 6 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
غذاهایی برای کنترل طبیعی اضطراب
غذاهایی برای کنترل طبیعی اضطراب
مدت زمان مطالعه : 5 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
10 باور اشتباه درباره فشارخون
10 باور اشتباه درباره فشارخون
مدت زمان مطالعه : 7 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
گیاهان مفید برای گوارش در طب آیورودیک
گیاهان مفید برای گوارش در طب آیورودیک
مدت زمان مطالعه : 5 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
چرا مردم به سمت بیت‌کوین هجوم آوردند؟
چرا مردم به سمت بیت‌کوین هجوم آوردند؟
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
چگونه قبض برقمان را رایگان کنیم؟
چگونه قبض برقمان را رایگان کنیم؟
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
معرفی مشاغل خانگی| این قسمت: پرورش ماهیان زینتی و آکواریومی
معرفی مشاغل خانگی| این قسمت: پرورش ماهیان زینتی و آکواریومی
مدت زمان مطالعه : 1 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
چگونه با درآمد کم زندگی کنیم؟
چگونه با درآمد کم زندگی کنیم؟
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
پیشنهاداتی برای کاهش قیمت مسکن
پیشنهاداتی برای کاهش قیمت مسکن
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 2 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
صیانت از حقوق کودکان در خارج از کشور چگونه است؟
صیانت از حقوق کودکان در خارج از کشور چگونه است؟
مدت زمان مطالعه : 4 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
چگونه از کودکان در بازی‌های انلاین محافظت کنیم؟
چگونه از کودکان در بازی‌های انلاین محافظت کنیم؟
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
اجازه استفاده از این برنامه‌ها را به کودکتان ندهید
اجازه استفاده از این برنامه‌ها را به کودکتان ندهید
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
آغاز تبیان آینده
آغاز تبیان آینده
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
 حصر ترامپ در شبکه‌های اجتماعی، چرا و چگونه؟
حصر ترامپ در شبکه‌های اجتماعی، چرا و چگونه؟
مدت زمان مطالعه : 0 دقیقه مدت فیلم : 0 دقیقه مدت صوت : 0 دقیقه مدت مطالعه : 0 دقیقه
پرسان

بی پاسخ نخواهی ماند

سرویس پرسان در دسترس نمی باشد.
مینا علیزاده
ارسال توسط مینا علیزاده

آیــا فـــردی که مبتلا به کرونــا است میتــواند در ماه رمضان روزه بگیــــرد؟

مینا علیزاده
ارسال توسط مینا علیزاده

چطور به صورت غیرمستقیم کنترل خشم را به نوجوانمان آموزش دهیم؟

تابان
ارسال توسط تابان

چه کارتونی را بیشتر دوست دارید و چرا؟

تابان
ارسال توسط تابان

بهترین ساز موسیقی ایرانی از نظر شما چه سازی است؟

کدومو دستیار رسانه ای خانواده
مردن در آب مطهر
مردن در آب مطهر
مردن در آب مطهر

جوانی افغانستانی که برای مهاجرت از افغانستان باید تغییر دین دهد که محتوایی بسیار تلخ دارد.

روزهای نارنجی
روزهای نارنجی
روزهای نارنجی

داستان مواجهه‌ی زن میانسالی با مشکلات زندگی، با آمیزه‌ای از خشونت و ناهنجاری.

سرزمین رؤیاها
سرزمین رؤیاها
سرزمین رؤیاها

یک اکشن تأثیرگذار که همراه با صحنه‌های خشونت‌آمیز است.

جمشیدیه
جمشیدیه
جمشیدیه

درامی اجتماعی، درباره‌ی پیامدهای احتمالیِ رفتارهای روزمره‌مان.

چاقی
چاقی
چاقی

رده‌ی سنی چهارده‌سال به بالا، روایتی از کشمکش‌های درونی بین عشق و تعهد.

فرزند شما چند سال داره

6

فیلم،بازی و محتوای مناسب با سن فرزند خودببینید

شروع کنید
می‌خواهم زنده بمانم
می‌خواهم زنده بمانم
می‌خواهم زنده بمانم

عاشقانه‌ای در دهه شصت که با اتفاقی که برای پدر هما می‌افتد، مسیر دیگری می‌یابد.

سیاوش
سیاوش
سیاوش

درامی با فضای تلخ و ناهنجاری اجتماعی بالا همراه با موقعیت‌های عاشقانه

خوب بد جلف (رادیواکتیو)
خوب بد جلف (رادیواکتیو)
خوب بد جلف (رادیواکتیو)

سریالی در ادامه‌ی فیلم سینمایی خوب بد جلف در ژانر طنز-اکشن به همراه خشونت قابل توجه

گروه شب نقاب
گروه شب نقاب
گروه شب نقاب

اکشنی ماجراجویانه و فانتزی درباره‌ی مقابله‌ی سه نوجوان با خلاف‌کارهای شهر.

بالش‌ها
بالش‌ها
بالش‌ها

سریالی موزیکال درباره‌ی بالش‌هایی که از دست انسان‌های اسیر تکنولوژی، خسته شده‌اند.

فرزند شما چند سال داره

6

فیلم،بازی و محتوای مناسب با سن فرزند خودببینید

شروع کنید
مورچه‌کش
مورچه‌کش
مورچه‌کش

انیمیشنی ماجراجویانه از تجربه پسربچه‌ای به نام لوکاس که کوچک شده است و به کلنی مورچه‌ها وارد می‌شود تا دست از آزار آن‌ها بردارد.

آلفا و امگا: مسابقات بزرگ گرگ‌ها
آلفا و امگا: مسابقات بزرگ گرگ‌ها
آلفا و امگا: مسابقات بزرگ گرگ‌ها

داستانی درباره‌ی رقابت و رفاقت گرگ‌های نوجوانی که در گله‌های خود بهترین‌ها هستند.

تبدیل‌شوندگان: جنگ برای سایبرترون
تبدیل‌شوندگان: جنگ برای سایبرترون
تبدیل‌شوندگان: جنگ برای سایبرترون

سال‌هاست که سایبرترون درگیر جنگ داخلی است تا اینکه آتوربات‌ها راهی برای نجات می‌یابند؛ همراه با صحنه‌های خشونت‌آمیز.

هاپ
هاپ
هاپ

ای‌بی در تلاش است تا نوازنده شود اما راه سختی در پیش دارد.

سگ های نگهبان: نجات هوایی
سگ های نگهبان: نجات هوایی
سگ های نگهبان: نجات هوایی

انیمیشنی ماجراجویانه درباره‌ی تلاش برای نجات جان دیگران و عبور از ترس‌ها.

فرزند شما چند سال داره

6

فیلم،بازی و محتوای مناسب با سن فرزند خودببینید

شروع کنید
شگفت‌انگیزان
شگفت‌انگیزان
شگفت‌انگیزان

شگفت‌انگیزان، برنامه‌ای است برای معرفی کودکان شگفت‌انگیز.

هشتگ خاله‌سوسکه
هشتگ خاله‌سوسکه
هشتگ خاله‌سوسکه

سریالی با ناهنجاری اجتماعی بالا درباره‌ی شخصیت‌های داستان‌های عامیانه است که برای شکست طلسم، تلاش می¬کنند.

همرفیق
همرفیق
همرفیق

تاک‌شوی سلبریتی‌محور، سرگرم‌کننده و دارای پیام منفی برای کودکان کم‌سن

شب های مافیا
شب های مافیا
شب های مافیا

بازیگران، «شب‌های مافیا» بازی می‌کنند و با دروغ‌گویی پیروز می‌شوند.

فرزند شما چند سال داره

6

فیلم،بازی و محتوای مناسب با سن فرزند خودببینید

شروع کنید
شیر کتابخانه
شیر کتابخانه
شیر کتابخانه

روز کتاب و داستان یک شیر متفاوت؛ شیری که عاشق کتاب است!

خرسی به نام پدینگتن
خرسی به نام پدینگتن
خرسی به نام پدینگتن

خانوادۀ مبادی آداب انگلیسی به خرسی از جنگل‌های پرو پناه می‌دهند.

فرزند شما چند سال داره

6

فیلم،بازی و محتوای مناسب با سن فرزند خودببینید

شروع کنید
پول توشه
پول توشه
پول توشه

خانواده‌ی آقا سیروس و آقا رحمان برای پرداخت بدهی خود به دنبال شغل های کاذب می‌روند.

آلتو اودیسه
آلتو اودیسه
آلتو اودیسه

یک بازی دو بعدی و بی‌پایان با فضای آرامش‌بخش.

کابوس دشمن
کابوس دشمن
کابوس دشمن

طراحی بازی ساده و جنگی است. جنگ بین مدافعین حرم و تکفیری‌ها است.

هشت خوان ۲
هشت خوان ۲
هشت خوان ۲

یک بازی کارتی و استراتژیک با فضای کهن ایرانی.

جی تی: کلوپ سرعت – ماشین‌های مسابقه
جی تی: کلوپ سرعت – ماشین‌های مسابقه
جی تی: کلوپ سرعت – ماشین‌های مسابقه

تجریه هیجان مسابقه دادن با ماشین‌های متنوع که نیاز به مهارت بالا دارد.

فرزند شما چند سال داره

6

فیلم،بازی و محتوای مناسب با سن فرزند خودببینید

شروع کنید

کلیه حقوق این سایت مربوط به موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان می‌باشد.