• Nombre de visites :
  • 2646
  • 13/11/2013
  • Date :

Dinin Kemali Ayeti

dinin kemali ayeti

Kur'an'da Gadir-i Hum [6]

«...الْيوْمَ يئِسَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ دينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْيوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتي‏ وَ رَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ ديناً...» (مائده/3 )

Bugün kâfirler sizi dîninizden döndüremedikleri için yeise kapıldılar. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dîninizi kemâle erdirdim. Ve üzerinizdeki ni'metimi tamamladım. Sizin için dîn olarak İslâm'dan razı oldum. Maide suresi 3. ayet.

Bu cümleler başı ve sonu haram yiyeceklerden olan leş ve domuz etinden bahseden ayetler arasında yeralmaktadır. Ama bu konunun beyanı daha önce Kur'an'ın farklı ayetlerinde geldiği açıktır. (En'am, Bakara ve Nehl surelerinde olduğu gibi). İçeriği ve konusu olarak yeni bir ayet değildir. Yani dinin kemali, tamamlanmasının sebebi olamaz. Yani bazı şeylerin tekrar edilmesi gerçekten etki ve tesir etmesi için gereklidir. Ama bu böyle önemli özellikleri bulunan nasıl bir gündür?

Hz. Peygamber (saa)'ın mübarek  ömrünün günlerine bakalım: Hz. Peygamber (saa) 40 yaşlarında peygamberliğe seçildi ve 63 yaşında rıhlet etti. 23 yıllık risaleti boyunca hangi gün bu ayetle aynı olabilir?

1- Bi'set günü: Hz. Peygamber (saa)'ın peygamberliğe seçildiği ilk gündür. Henüz daha hiçbir şey olmamıştır ki bugün din kemale ermiştir diyebilelim! Bu aynı öğrencinin okula başladığı ilk gün öğretmenin ona 'sen bugün mezun oldun' demesi gibi olacaktır.

2- Hicret günü: Yine Hz. Peygamberin Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ne din kemale ermiştir ne de kafirler yeise kapılmışlardır. Zira her kabileden biri Hz. Pygamber (saa)'ı  öldürmeye kalkışmışlardır. Hz. Peygamber (saa) Ali ibni EbiTalib (as)'ı yerine yatırmıştır. Bundan sonra da kafirler birçok savaş çıkarmışlardır.

3- Zafer günü:Müslümanlar bazı savaşlarda muzaffer olmuş zafer kazanmışlardır. Bazı savaşlarda da yenişmişlerdir. Müslümanların yenildiği savaşların ardından kafiler daha ümitli olmuşlardır. Ama zafer kazandıkları savaşların ardından kafirler yeise kapılmamış başka bir şekilde saldırıya geçmişlerdir.

4- Mekke'nin Fetihi: Her ne kadar Mekke'nin fethiyle, İslam Peygamberi (saa)'ın zaferiyle kafirler yeise kapılmış olsalar da Hz. Peygamberin öldürülmesi ve müslümanların zayıf düşürülmesi ve yenilgiye uğratma ümitlerini yitirmemişlerdir. Çünkü Peygamberin yolunu devam ettirecek bir oğlu yoktur.

5- İmam tayini günü: Düşmanların tamamen ümitsizliğe ve yeise kapıldığı hiçbir konunun bu olay kadar olmadığı açıktır, yani halifenin imamın açıklandığı gün dışında. Hz. Ali ibni EbiTalib  gibi cesaret ve yiğitliği dost ve dümanları tarafından bilinen böyle bir halife. Bu olay Zilhicce ayının 18. günü Gadir-i Hum denilen yerde gerçekleşmiştir.

Çeviri:Ürün Özedönüş


Kuranda Gadir-i Hum-1

Kuranda Gadir-i Hum [2]

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)