• Nombre de visites :
  • 1475
  • 5/12/2013
  • Date :

NEFSE KANAT ETMEYİ ÖĞRETMEK-1

nefse kanat etmeyi öğretmek

Bir gece Hz. Ayetullah Bahauddin’in mahzarında idim. Kendileri muhabbet ederek şöyle buyurdular: “Bu gece burada kal. Bu ilahi ve gayp ilmini bilen adam, gecenin kalbinde nale, figan etmekte ve şöyle demekteydi: Allah’ım! Nefsin aşırı isteklerinden korkuyorum.”‌

Hakta budur. Allah adamları bilmektedir. Her ne kadar çok anlarsan o kadar çok korkarsın. Dolayısıyla daha çok murakabe edersin. Murakabe yolunun ilk aşaması insanın kanaat etmesidir.

DÜNYA, OTLAK MI, YOKSA ABDULLAH OLMAK İÇİN YER Mİ?

Kanaatin anlamı, ben bu dünyada ölçüsü kadar yararlanmalıyım değildir. Kanaat, istifade etmemek değildir. İslam’da ruhbaniyet ve yersiz zühtlük yoktur. İslam’da zühtün anlamı açıklanmıştır ve ruhbaniyetten farklıdır.

Azizim! Dünyadan sadece otlak olarak yararlanma, onda bedenin zülcalali vel ikramın hizmetinde olabilmesi için güç ve kuvvet bulması gerekmektedir. Bu şekilde kul olursun, Abdullah olursun, Allah’ın kulu olursun. Önemli olan budur.

Eğer insan böyle olursa kani olur. Başkalarının neden bu kadar (malı) var benim yok diye hırslanmaz. Neden falancaların makamı var, benim yok? Onunla arkadaştık nasıl oldu da o bu şekilde oldu, ben bu şekilde oldum? Ben ondan daha iyi ders okuyordum ve böyle idim, ancak o bu makamlara geldi? Gibi düşüncelere asla kapılmaz.

AZA KANİ OLMAK

Azizler! İlk yol kanaattir. Kanaatte ne yapmalıyız? Burada iki noktayı arz edeceğim. Muttakilerin önderi Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Aza kani olmayan kimse nasıl nefsini ıslah etmeye güç yetirebilir?”‌ Bu konu çok sarsıcıdır. Aza kani olmadığı halde nasıl nefsini ıslah etmeye koyulabilir? Başka bir ifadeyle hazret şöyle buyurmaktadır: Eğer maneviyat dışında her zeminede aza kani olmazsan, nasıl nefsini ıslah etmeye koyulabilirsin? Eğer bizler kani olursak O bize inayet eder. Bizler aza razı olalım O inayet edecektir. Alemlerin rabbinin isimlerinden birisi de Cabbar’dır. Cabbar, yani cübran eden (telafi eden). Bir kimse aza kani olursa alemlerin rabbi maneviyatta onu telafi eder diye hadisler bulunmaktadır. başka bir değişle eğer kani olursan ve gözlerini kontrol altına alırsan ve eşimden başkasına bakmayacağım dersen, yahut malına kani olur ve bana verdikleri benim için yeterlidir dersen, Allah’ım! Şükürler olsun, alemlerin rabbi cabbar’dır ve telafi eder.

Nasıl telafi eder? Buyurdular ki: kalp gözünü açarlar. Şöyle ki gelecekte bu cismani gözlerle görürsün. Vallahi böyle olur. Allah’ın ismi adına and içtim. Benim azizim! Başkalarının görmedikleri şeyleri bu gözlerle insan görebilecek bir seviyeye gelebilir. Dilini gıybetten, töhmetten, klişe ve çirkin sözlerden uzak tutarsan ulaşırsın.     

Bazıları diyorlar ki meselen eğer kötü bir söze karşılık vermezsen geri adım atıldığını söylerler. Bırakın desinler. Kötü sözü insan çok rahat bir şekilde söyleyebilir, ancak dilini kontrol ettiğin vakit alemlerin rabbi telafi eder. 

Benim azizim, fedan olayım! Bunları deneyin. Bismillahirrahmanirrahim dediğin vakit, o zaman hikmet diline akar. Az konuşmayı kendimize adet edinelim. Boş laflar etmeyelim. Ne için çok konuşalım? Yeteri miktarınca konuşalım. O zaman ne kadar iyi olur. Allah lütfeder, O cabbardır ve bir şekilde telafi eder.

Gözünü kontrol et, bak o zaman ne olur. kulağını başka seslerden uzak tut, şarkılardan, teranelerden ve müziklerden uzak tut, gıybet ve töhmetleri bu kulaktan dinleme, bak o zaman bu kalp geceleri ne sesler duyar? Gecenin kalbinde halvet bir yerde elini alemlerin rabbi için kunuta kaldırdığında ve münacat etmeye başladığında melekutun sesi kulaklarına ulaşır. İnsanın hali değişir. Allah cabbar’dır.


NEFSİN ISLAHI İÇİN GEREKLİ YÖNTEM

Nefs-i Emmare İle Mücadele Etmenin Yolları

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)