• Farsça Şiir Üslubu -6
  • Yeni üslupta dikkate değer bir diğer nokta da bilimsel düşün­celer, kav­ram­lar, olaylar ve çeşitli bilimsel ...
  • Farsça Şiir Üslubu -5
  • VI/XII. yüzyıl başlarında yetişmiş ve bu yüzyıl ortalarında şa­irlik yapmış olan şairlerden sonra sıra, bu yüzyıl ...
  • Farsça Şiir Üslubu -4
  • Am‘ak’ın meşhur olmasının en büyük sebeplerinden birisi, onun kendi kasi­delerinde şairin kendilerine bir çeşit ...
  • Farsça Şiir Üslubu -3
  • Cemâleddîn Muhammed b. Abdurrezzak da vaaz ve öğüt noktasında Senâî’yi taklit edenlerden birisi olup onun kullanmış...
  • Farsça Şiir Üslubu -2
  • Eski üsluptan amaç, ‘Unsurî ve çağdaşlarının Mahmûd sara­yında mü­kem­melleştiricileri oldukları Sâmânî ...
  • Farsça Şiir Üslubu -1
  • Farsça şiir, V/XI. yüzyılın ikinci yarısında, VI/XII. yüzyılda ve VII/XIII. yüz­yıl başlangıcına kadar her yönüyle kemal derecesinde ...
  • Şems Divanında Aşkın Sesi -1
  • Mevlana Celaleddin-i Ruminin Divan-ı Kebir veya Kulliyyat-ı Divan-ı Şems adıyla bilinen eseri, hiç kuşkusuz Müslüman ariflerin ...
  • FARS EDEBİYATININ GELİŞİMİ
  • Söz konusu ettiğimiz dönem, Fars edebiyatının en önemli ve en değerli dönemlerinden birisidir. Fars dili ve edebiyatı, bu dönemde...
  • Ebû Mansûr Şâhnâmesi (2)
  • Ebû Mansûr, kendi Şâhnâme’sini düzenlemek için Horâsân ve Sistân’daki ilim adamlarından ve dihkanlardan birkaç kişiyi bu ...
  • Ebû Mansûr Şâhnâmesi (1)
  • İran edebiyatının ve belki de dünyanın en büyük hamasi şairlerinden biri olan Ebülkasım Mansur B. Hasan Firdevsi ...
  • FARS ŞİİRİ ÖZELLİKLERİ-1
  • IV/X. Yüzyıl ile V/XI. yüzyılın ilk yarısı, yani üzerinde durduğumuz dönem, büyük şairlerin varlığı ve çeşitli ...
  • Şirazlı Hafız-ı Anma Günü
  • Hafız sıfatı, Onun Kuran-ı Kerimi hafızasında taşıdığını ifade eder. Kuranı küçük yaşta hıfzetmiş; Tefsir ve Gramer eğitimi
  • Haydar Baba -4
  • Şüca haloğlınun Baki sovgeti Damda guran samavarı söhbeti Yadımdadı şesdi gedi gameti
  • Haydar Baba -3
  • Heyder Baba kendin güni batanda Uşaglarun şamın yeyüp yatanda Ay bulutdan çıhup gaş göz atanda ...
  • Haydar Baba -2
  • Bayram yeli çardahları yıhanda Novruz güli gar çiçeği çıhanda Ağ bulutlar köyneklerin sıhanda ....
  • Haydar Baba -1
  • Haydar Baba, modern İran şiirinin önemli kişiliklerinden olan Muhammed Hüseyin Şehriyarın ...
  • Mesnevi den Hikayeler-5
  • Rengi göz ayırt edebilir; lali, taşı göz bilebilir. İnciyi, süprüntüyü göz anlar. Onun için çerçöp göze ...
  • Mesnevi den Hikayeler-4
  • Kötü dostun işvelerine kulak verme; yeryüzünde tuzak gör,emniyetle yürüme. Yüz binlerce ...
  • Mesnevi den Hikayeler-3
  • Sofi uzun zaman yolculukta bulunduğundan gözlerini yumup daldı,rüya görmeye başladı: Eşeği bir ...
  • Mesnevi den Hikayeler-2
  • Çokluk, ruhu Hayvanidedir, Ruhu insani ise birdir. Hak onlara madem ki nurundan saçtı, Hakkın nuru ...
  • Mesnevi den Hikayeler-1
  • İsa ile bir ahmak yoldaş oldu. Gözüne yol üstünde ölü kemikleri erişince, “ Yoldaş ölüleri diriltmek ...
  • Sa di-i Şirazi
  • 1213 yılında İranın kültür merkezi Şirazda dindar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük ...
  • Şehname
  • Şehname, Tarih öncesi zamanlardan başlayıp Sasani İmparatorluğu sonuna dek tüm eski İranlı kralları inceler. Bunlar; Gayōmarth, Hōšang, Tahmōrath, Ğamšīd, Zuhhāk...
  • İran Sanatları-6
  • Uzmanlara göre İran halısı üç temel özelliğe sahiptir; dokumada yüksek kalitede saf yün kullanılması, kendine özgü güzel ve nadide desenleri ve saf yün ya da...
  • İran Sanatları-5
  • Moğol saldırıları diğer tüm sanatlar gibi, halı dokumacılığını da sekteye uğrattı ancak, barış ortamının yavaş yavaş sağlanmasıyla yeniden hayat kazanan halı...
  • İran Sanatları-4
  • Hicri 5-7. yüzyıllar İran’da cam işlemeciliğinin doruğa ulaştığı dönem olarak kabul edilmelidir, zira bu dönemde cam ustaları yeni arayışlara girdiler.
  • İran Sanatları-3
  • Her ne kadar Hicri Kameri 10. asırdan daha öncesine ait, dikkate değer sayıda İran mine sanatı eserleri günümüze kadar ulaşmamış olsa da, eldeki eserler üzerine...
  • İran Sanatları-2
  • Bu sanatta altın ya da gümüş teller, sanatçının dikkat ve özeniyle, yapılması düşünülen eşyanın şeklinde ve geleneksel motifler formunda bir araya getirilir.
  • İran Sanatları-1
  • Ahşap eşyaların yüzeyini, eşkenar ya da ikizkenar ahşap, kemik ve metal küçük üçgenler ile mozaiğe benzer bir tarzda süsleme sanatı...
  • FERÎDÜDDÎN-İ ATTÂR 3
  • Ferîdüddîn-i Attârın yazdığı şiirlerinde üstün bir akıcılık, incelik, nasîhatlerinde büyük bir tesir, ârifâne sözlerinde akılları hayrette...
  • FERÎDÜDDÎN-İ ATTÂR 2
  • Ey gâfil! Sen nefs sâhibisin. Bu dünyâda kendini hesâba çek. Kalbindeki pislikleri temizlemek için mücâhede et. Büyükleri...
  • Farsça ve Fars edebiyatı
  • Farsça Arapça’nın yanı sıra özellikle Anadolu, Orta Asya ve Hindistan’da edebiyat ve bilim dili olarak kullanılmıştır.