• Nombre de visites :
  • 2765
  • 23/5/2013
  • Date :

Bir Allamenin Yaşamı

bir allamenin yaşamı

Bir Allamenin Yaşamı Böyledir

Rahmetli Allame Caferi Kum dîni okulunda iken İmam Humeyni, Ağa Şeyh Abdussamed-i Hoyi ve Ağa Şeyh Muhammed Taki-i Zerger gibi hocaların yanında dîni dersleri öğrenmeye çaba gösterdi. Allame Caferi Kum dîni okulunda kaldığı süre içinde şehid Sadûki ve rahmetli Hüccet Kûh Kemeri-yi Tebrizi vasıtası ile din alimleri elbisesini giyindi.

Bilim araştıranlar için bir öğretici hatıra:

Rahmetli Allame Caferi Kumda kaldığı bir sene içindeki olaylar hakkında şöyle diyor: ‘Kum’da ders okuduğum zamandan bir hatıram vardır ve onu burada söylemek istiyorum belki bilim öğrenenler için faydalı olabilir. Bir defa Kum’da iki gece yemek için bir şeyim yoktu. Sonunda şer’i görev olarak gidip sokağın başındaki bakaldan-her zaman ondan alışveriş yapardım- bir az pirinç, yağ ve hurma almaya karar verdim. Üçüncü gün o mağazaya gittim ve sahibine şöyle söyledim: bir kilo pirinç, bir küçük yağ ve bir az da hurma veriniz. Bakal onları tartıp bana verdi. Ona dedim: bunların parasını iki üç gün sonra getiririm. Bakal dedi: ben veresi satmam ve onları elimden alıp yerlerine geri koydu. Ben ise kendi odama döndüm. Açlıktan halim kötüydü ve bayılmak üzereydim. İstirahat etmekten başka çarem yoktu. O zaman, Dar uş-Şifa okulunda ders okuyordum. O gün öğleden sonra çok zayıflamıştım ve yatağımda yatıyordum. Yandaki odada bir talebe vardı. Kitabını getirdi ve bir sayfada problemi olduğunu söyledi. Ben ona halimin iyi olmadığını söyleyip sonra gelmesini istedim. O dedi: ben hâla öğle yemeğini yemedim; benim odama gidelim ve pişirdiğim pirinci birlikte yiyelim; sen de benim problemime cevap ver. Birlikte gittik. Pirinç pişirmiş ve hurmayı da kenarına koymuştu. Yemeği yedik ve onun da sorusuna cevap verdim. Ben talebe iken böyle olayları çok yaşadım.

İmam Humeyninin Ahlak dersine katılması:

Rahmetli Allame Muhammed Taki Caferi İmam Humeyninin ahlak dersi hakkında şöyle diyor: ‘İmam Humeyninin Feyziyye okulunda düzenlenen ahlak dersine katılırdım. İlk gün sınıfa giridğimde kendileri Haşr sûresinin son ayetlerini tefsir ettiğini iyi hatırlıyorum. İmam Humeyninin dersleri irfan açısından çok yüksek seviyeli idi. İmam Humeyninin görünüümünden belli idi ki, onda başkalarının olmadığı bir sıra nimetler vardı.’

Tebrize dönmesi ve annesinin acı ölümü:

Allame Caferinin Kumda kalışından bir sene geçmeden annesinin hasta olduğu haberi geldi. Allame Caferi Tebrize doğru hareket etti halbuki o, mektubu almadan on gün önce annesi vefat etmişti. Her halûkarda, genç annesinin ölümü onun Tebrize dönmesine neden oldu ve sonra ise Ayetullah Hac Mirza Fettah Şehîdi’nin önerisi ve tavsiyesi ile Necef Şehrine doğru yola çıktı.

Çeviri:Ürün Özedönüş


Bir Allamenin Yaşamı Böyledir

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)