• Nombre de visites :
  • 2647
  • 7/4/2013
  • Date :

SEYYİD BAHRU'L-ULUM (R.A)(2.Bölüm)

seyyid bahrul-ulum (r.a)

SEYYİD BAHRU'L-ULÛM'UN (R.A) ÖĞRENCİLERİ

1-Şeyh Cafer Necefi (r.a), Kaşifu'l Gita

2-Seyyid Muhammed Cevad Amuli (r.a)

3-Molla Ahmed Neragi (r.a)

4-Muhammed Bakır Şifti Reşti (r.a)

5-Seyyid Yakub Kuhkemerei (r.a)

6-Seyyid Sadruddin Amuli (r.a)

7-Şeyh Muhammed İbrahim Kelbasi (r.a)

8-Zeynelabidin Selmasi (r.a)

9-Seyyid Ali (r.a)

10-Seyyid Kayser Muhammed (r.a)

11-Esedullah Kazımi                             

SEYYİD BAHRU'L-ULÛM'UN (R.A) ESERLERİ

1-el-Mesabih'u fil Fıkh (3 cilt)

2-el-Fevadi fil Usul

3-Mişkatu'l Hidaye

4-ed-Devretu'l Necefiyye

5-Şerhu'l Vafiye

6-Tuhfetu'l Kiram

7-Kitabu'r Rical

8-Şiir Divanı[5]

Seyyid Bahru'l Ulûm'un (r.a) onca uğraş ve meşguliyetinin yanı sıra bir takım sosyal hizmetleri de oldu;

1-Mescid-i Sehle'de İmam Zaman'ın makamını belirleyerek orada kubbe yapılması,

2-Hz. Ali (a.s.) türbesinin duvarlarının ve etrafindaki odalarının restore edilmesi,

3-Mescid-i Şeyh Tusi'nin tamamen onarılması,

4-El hattıyla yazılan kitapları bir kütüphane arşivinde toplamak (Mektebet'ul Bahru'l Ulum)

5-Hz. Hud ve Hz. Salih'in (a.s.) Necef'teki mezarlarını halka tanıtmak.

Seyyid Bahru'l Ulum (r.a) Şiir ve edebiyatta da usta isimlerdendi. Burada İmam Hüseyin (a.s) hakkındaki şiirlerinden bir numune zikretmekle yetiniyoruz:

Bu ne büyük musibettir ki, büyüklüğünden dağlar-taşlar titriyor,

Bu ne nale ve figandır ki sanki yaralı kalplerden yükseliyor.

Ne oldu göz çeşmeleri akıyor,

Sanki Suru İsrafil'e üflenmiş de kıyamet kopmuş, halk sarhoş olmuştur.

SEYYİD BAHRU'L-ULÛM'UN (R.A) AHLAKI

Seyyid Bahru'l Ulum (r.a), takvalı, edepli ve peygambeler ahlakına sahip bir âlimdi.

Öğrencilerinden Kaşifu'l Gita üstadı hakkında şöyle der: "O, güzel ahlak ve fazilete sahipti. Onda mevcut olmayan hiçbir fazilet yoktu."

O, tevazuda kemale ermişti. Başkalarına kendinden fazla saygı gösterirdi. Halka şefkatli bir baba gibiydi. Yürümesiyle, konuşmasıyla herkesi kendisine hayran bırakmıştır.

Nefis tezkiyesinde öyle bir dereceye varmıştı ki onun manevi makamlarını idrak etmek zordur.

Gününü programlı bir şekilde bölmüştü; akşam karanlığı çöktüğünde ders ve arştırmayla meşgul olurdu. Sonra Kûfe Mescidine giderek Rabbiyle münacat ederdi.

Seyyid Bahru'l Ulum (r.a) öğrencilerini devamlı ibadet ve Allah'ı anmaya teşvik ediyordu. Onları ibadet ve münaacattan geri kalmaya dayanamıyordu.

Seyyid bir defasında dersini tatil etti. Öğrenciler araya vasıta koyarak üstatlarının niçin dersi tatil ettiğini sordular. Seyyid Bahru'l Ulum (r.a) onlara şöyle cevap verdi: "Ben geceleri Necef sokaklarında dolaşıyorum. Öğrencilerden geceleri Rabbiyle müncaat edip ağlayan birine rastlamadım. Böyle öğrencilere ders vermek istemiyorum."

Öğrenciler üstatlarının bu sözlerini duyduklarında kendilerine çeki düzen vererek ibadet ve münacaata başladılar. Üstat öğrencilerin gaflet uykusundan uyandıklarını görünce onlara tekrar ders vermeye başladı.

Seyyid, fakir ve mahrumları hiçbir zaman ihmal etmiyordu. Geceleri onlara ekmek ve yiyecekler götürüyordu.


[5]-Ayanu'ş-Şia, c.1, s.160.

SEYYİD BAHRU'L-ULUM (R.A)(1.Bölüm)

Bahrani Sahib-i Hadaik (ra)-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)