• Nombre de visites :
  • 2962
  • 7/7/2012
  • Date :

Şeyh Murtaza Ensari (r.a) -3

şeyh murtaza ensari (r.a)

ŞEYH MURTAZA ENSARİ'NİN (R.A) TELİFLERİ

Bu büyük fakih kendi hattıyla günümüzde de ilim havzalarında istifade edilen birçok değerli eserler yazdı.

Onlardan bazılarını zikrediyoruz:

1-Kitab-i Resail: Usul İlmi hakkında yazdığı bu kitap günümüzde medreselerde ders kitabı olarak okutulmaktadır.

2-Kitabu'l Mekasib: Bu eser muamelat (alışveriş) hükümlerini içermektedir. Şeyh bu kitapta bazı meşhur fakihlerin görüşünü naklettikten sonra kendi görüşünü beyan etmiştir.

3-Kitabu's-Salât: Üstat, bu kitabında namaz konusunu ilmi delillerle ele alarak incelemiştir.

4-Kitabu't Taharet

ŞEYH MURTAZA ENSARİ (R.A) DÖNEMİNDEKİ İLİM MERKEZLERİ

a)-Kerbela İlimler Havzası: Bu havza 13. asırda Allame Vahidi Behbehani'nin (r.a) zahmetleriyle kuruldu. Ardından öğrencisi Seyyid Ali Tabatabai ve oğlu Seyyid Mücahid'in çabalarıyla canlandı.

b)-Necef İlimler Havzası: Bu ilim merkezinde asırlararca Şia fıkhı ve usul dersleri tedris edildi. 13. asırda Vahidi Behbehani'nin meşhur öğrencilerinden Kaşifu'l Gita'nın fikıh ve usul dersleriyle daha da canlandı. Kaşifu'l Gita'dan sonra oğlu Şeyh Musa ve Şeyh Ali havzanın idaresini ele aldılar. Bu iki fakih Şeyh Ensari'ye de öğretmenlik yapmışlardır.

c)-Kaşan İlimler Havzası: Bu havza 12. Asırda Molla Mehdi Neragi'nin zahmet ve çalışmalarıyla kuruldu ve yaklaşık bir asır faaliyet gösterdi. Molla Mehdi Neragi'nin vefatında sonra oğlu Molla Ahmed Neragi havzanın mesuliyetini üstlenerek daha da ilerletti. Molla Ahmed Neragi Şeyh Ensari'nin üstatlarındandı.

d)-İsfahan İlimler Havzası: Bu havza 11. asrın başlarında kuruldu. Safevi Şahlarının ulemaya olan saygısından dolayı Lübnan, Irak vb. gibi yerlerden âlimlerin gelip İsfahan'da ikamet etmeleriyle bu havza 200 yıl canlılığını korudu.

ŞEYH MURTAZA ENSARİ'NİN (R.A) SEFERLERİ

Şeyh (r.a) hicri 1240 İmam Rıza'yı (a.s) ziyaret için Dizful'dan ayrıldı. Doğum yerinden ayrılırken şöyle dedi:

"Irak ulemasından görmek ve almak istediğimi gördüm ve aldım. Eğer İran âlimlerinden istifade edebileceğim şahsiyetler bulursam onlarla görüşüp yararlanacağım."

 Şeyh'in kardeşi Şeyh Mensur ve annesinin rızalığını alarak bu sefere çıktı. Bir ay Burucerd şehirnde kaldı ve oradan da İsfahan'a geçti. Şeyh bir müddet İsfahan İlimler Havzası müdürü Şeyh Şifti'ye misafir oldu. ardındann Kaşan ve Rey'e hareket etti. Şeyh Kaşan'da 4 yıl ikamet ederek Molla Ahmed Neragi'-nin derslerinden istifade etti. Dört yıl sonra üstadından izin alarak kardeşiyle birlikte Meşhed'e gitti. Birkaç ay orada kaldıktan sonra vatanı Dizful'a geri döndü. Şeyh bu yolculuklardan sonra hicri 1249 yılında tekrar Necef İlimler Havzasına dönerek Kaşifu'l Gita'nın oğlu Şeyh Ali'nin derslerine katıldı. Bir gün Şeyh Ali, Şeyh Cafer Şuşteri'ye şöyle dedi: "Sen zanettme ki Şeyh Murtaza bizim derslerimizden istifade etmek için burada katılıyor! Aksine ilim ehlinden ellerindeki ilmi araştırmaları ele geçirmek için derslerimize katılıyor. Zira onun okumaya ihtiyacı yoktur."


Şeyh Murtaza Ensari (r.a) -1

Şeyh Murtaza Ensari (r.a) -2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)