• Nombre de visites :
  • 959
  • 19/4/2012
  • Date :

Resu-i Ekrem (s.a.a), Kur'an ve Ehlibeyti’nin Örneği -3

resu-i ekrem (s.a.a), kuran ve ehlibeyti’nin örneği

İmam Sadık (a.s) “Allah göklerin ve yerin nurudur. O’nun nuru, içinde ışık bulunan bir kandil yuvasına benzer”‌ ayeti hakkında sorulunca şöyle buyurmuştur: “Bu, Allah’ın bizler hakkında verdiği bir örnektir. Zira peygamber ve İmamlar (a.s) Allah’ın varlığının alamet ve nişanelerindedir. Onlar vesilesiyle tevhit, dinin maslahatları, islam’ın şeri ilkeleri farzları ve sünnetleri elde edilir.”‌ [15]

İmam Bakır (a.s) aynı ayetin tefsirinde şöyle buyurmuştur: “kandil”‌den maksat Allah Resulü’nün (s.a.a) göğsündeki ilim nurudur ve “içinde ışık bulunan bir kandil yuvası”‌ndan maksat ise Ali’nin (a.s) göğsüdür. Peygamberin (s.a.a) ilmi Ali’nin (a.s) göğsünde karar kılınmıştır.”‌ [16]

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ben o zeytin ağacının dallarından biriyim, nübüvvet evinin kandillerinden bir kandilim. Elçilerin (meleklerin) terbiye ettiği bir kimseyim. İyilik ve yücelik sahibi kimselerin terbiye ettiği kimseyim. İçinde nurların nurunun bulunduğu bir kandil ve kıyamete kadar seçkin kimselerin sırtında baki olan seçkin bir kelimeyim.”‌ [17]

İmam Hadi (a.s) Camia ziyaretinde şöyle buyurmuştur: “Sizleri nurlardan yarattı ve sonra halkalar halinde arşının etrafına topladı. Sonra bize ihsanda bulundu. Allah sizleri de (makam ve mevkisinin) yücelmesine izin verdiği evlerde karar kıldı ve adı oralarda anıldı.”‌ [18]

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Benim içinizdeki durumum, ka‌ranlığın içindeki ışığa benzer; karanlığa dalan onunla aydınlanır.”‌ [19]

En Yüce Örnek

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Biz takva kelimesi, hidayet yolu, en yüce örnek, en azametli hüccet ve en sağlam kulpuz.”‌ [20]

Resulullah (s.a.a) Ali’ye (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ey Ali! Allah’ın hücceti sensin, Allah’ın kapısı sensin, Allah’a ulaşan yol sensin, o büyük haber sensin, sırat-ı mustakim (doğru yol) sensin ve en yüce örnek sensin.”‌ [21]

İmam Hadi (a.s) Camia ziyaretinde şöyle buyurmuştur: “Hidayet imamlarına, karanlıkların meşalelerine, takva nişanelerine, akıl ve zeka sahiplerine, yaratıkların sığınağına, peygamberlerin varislerine ve en yüce örneğe selam olsun.”‌ [22]


[15] et-Tevhid, 157/2

[16] a. g. e. 158/4

[17] Emali’es-Seduk, 490/9

[18] Uyun-u Ahbar’ir-Rıza (a.s), 2/275/1

[19] Nehc'ül-Belağa, 187. hutbe

[20] Nur’us-Sakaleyn, 4/181/47

[21] Uyun-u Ahbar’ir-Rıza, 2/6/13

[22] a. g. e. s. 273/1

Resu-i Ekrem (s.a.a), Kur'an ve Ehlibeyti’nin Örneği -1

Resu-i Ekrem (s.a.a), Kur'an ve Ehlibeyti’nin Örneği -2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)