• Nombre de visites :
  • 1930
  • 25/10/2011
  • Date :

Hz. Mehdi (af)in Zuhur Alametleri-3

hz. mehdi (af)in zuhur alametleri

Allahu Teala yeryüzünde gün ve yılların hareket ve geçiş dönemlerini kısaltmaya, dünyanın hareketini on katına çıkarıp günleri 240 saate uzatmaya, dünyanın bir yılını on yıl dengine çıkarmaya yani saniyede 30 kilometre hareket eden dünyayı yavaşlatıp 3 kilometre hareket etmesine  gücü yeter. İmam Cafer-i Sadık (as) Ebu Basir’in şaşkınlığını gidermek için şöyle buyurdu:  Öyle ki Allahu Teala Resulullah  (saa) için ayı ikiye ayırdı ( bu konuda Şia ve Sünni kaynaklarda tevatur ve yakin rivayetler yeralmaktadır.) Bundan önce güneş Yuşa bin Nun için geri döndü ( büyük bir ihtimalle dünyanın soldan sağa olan hareketi bir kaç saat geriye (batıdan doğuya) döndü. Bugün gökbilimciler venüs gezegeninin haraketinin  doğudan batıya yani dünyanın hareketinin tersine olduğunu ve bu nedenle güneşin venüste batıdan doğup doğuda battığını düşünmektedirler.

 Yüce Allah Yuşa bin Nun için güneşi kaç saat geriye almıştır. Bundan daha önemli olan kıyamet günü ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:

‘…Rabbinin katında bir gün, sizin sayıp durduğunuz bin yıl gibidir.’ (Hacc Suresi 47. ayet).

Yine şöyle buyurmaktadır:

‘O, gökten yere, (yukarıdan aşağıya) işleri düzenler, sonra da o işler, sizin saydıklarınızdan bin yıl kadar olan bir günde O'na yükselir.’ (Secde suresi 5. ayet).

3- Güneşin Durması

İsmail Akili’nin  yazısını İmam Caferi Sadık (as)’dan rivayet edilen güneşin geri dönmesi diğer bir deyimle dünyanın hareketinin değişmesi hadisine ek olarak alabiliriz. İsmail  Akili zuhur alametleri konusunda şöyle yazmıştır: Bu alamet güneşin gökyüzünde öğleden ikindi vaktine kadar hareket etmeden durmasıdır ve buna delil olarak tarihçiler ve hadisçiler [1] şu ayeti göstermektedirler:

‘Dileseydik gökten bir delîl indirirdik onlara, onun karşısında başlarını eğerlerdi, kalakalırlardı.’ (Şuara- 4)

Ebu Basir : İmam Cafer-i Sadık (as)’ın bu ayet hakkında şöyle buyurduğunu duydum: Çok yakında Allah onları bu hale getirecektir. Dedim ki: ‘Onlar kimler?’ İmam şöyle buyurdu: Beni Ümeyye ve taraftarları.

 Dedim ki: ‘ Bu alamet ve delil nedir?’

İmam Cafer-i Sadık (as) buyurdu: ‘ Güneşin öğleden ikindi vaktine kadar durması ve bir şahısın güneşte çehresinin belirmesi ( ki bu şahıs haseb ve neseb olarak tanınmaktadır). Bu olay Sufyani zamanında gerçekleşecek ve o zaman Sufyani ve yandaşları helak olacaklardır.

İmam Cafer-i Sadık (as) şöyle buyurdu: Hz. Mehdi (af)’in zuhurundan önce beş alamet gerçekleşecektir:

1- Semadan bir ses yükselecek, Hz. Mehdi Mekke’ye inecek ve Kabe’de zuhur olacak, semadan bir nida yükselecek:  Ey insanlar bu Muhammed’in oğlu Mehdi’dir, O’na dedesi Hz. Resulullah (saa)’in adı ve künyesiyle seslenin.

2- Sufyani susuz ve kuru çölden Mekke ve Şam ortasından çıkacak. O çirkin ve çopur yüzlü, geniş omuzlu, mavi gözlüdür. Adı Osman bin Anbese Yezid bin Muaviye’nin oğullarındandır. Şam, Filistin, Ürdün, Hams ve Kanserin’i içine alan beş şehri tasarrufu altına alacaktır.

3- Sufyani’nin üçyüzbin kişiden oluşan  ordusu Mekke ve Medine arasında yer yarılacak ve yerin dibine batacak ve sonunda Sufyani Hz. Mehdi (af)’in askerleri tarafından Beytul Mukaddes’te öldürülecektir.

4- Nefsi-Zekiyyenin katledilmesi, O, Hz. Peygamber (saa)’in neslindendir ve rüku ile kıyam arasında namazda şehit edilecektir.

5- Yemani, Yemen’den çıkacaktır. Yemani, Horasani ve Sufyani’nin aynı zamanda yani aynı gün aynı ay ve aynı yıl gerçekleşecekdir.[2]


1- Kefayetul Muvahidin, Seyyit İsmail Nuri Akili- Nur'ul-Sakaleyn Tefsiri, Şuara Suresi

2- a.g.e

Hz. Mehdi (af)in Zuhur Alametleri-1

Hz. Mehdi (af)in Zuhur Alametleri-2

Hz. Mehdi (af) Nasıl ve Nereden Zuhur Edecek?

ÖZEL AÇIDAN HZ. MEHDİNİN (A.F) ZUHURU

ZUHUR ZAMANI

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)