• Nombre de visites :
  • 1312
  • 25/10/2011
  • Date :

İmam Hasan Hazretlerinin Devri-3

imam hasan hazretlerinin devri

Hz.Hasan bu anlaşmasını Muaviye ile yaparak kendisinin samimi taraftarlarını (şiasını) Muaviye’nin takibinden korumuştu.Hz.Hasan , Muaviye ile anlaşmayı yaptıktan sonra halka hitaben şöyle buyurdu : ” Ey insanlar ! Muaviye , benim kendisini halifelik makamına uygun gördüğümü iddia ederek sizleri aldatmak istiyor ! Muaviye aynı zamanda benim halifelik makamının ehli olmadığımı iddia ederek sizleri çelmek istiyor ! Muaviye yalan söylüyor ! Allah’ın kitabında ve peygamberin buyurmuş olduğu kelamında sabit olduğu gibi şu anda insanların üzerine emir sahibi olabilecek tek kişi benim !!! Allah’a yemin ederim ki şayet toplum bana beyat edip ve gerektiği gibi yardımcı olsaydı gökten ve yerden bütün mevcut olan nimetlere nail olacaklardı !!! Sen de ey Muaviye , toplum bana itaat etmiş olsaydın asla bu makama rağbet gösteremezdin !!! Allah’ın elçisi , Allah’ın hayır duası onun ve Ehli Beytinin üzerine olsun , şöyle buyurmuştu: Bir ümmet , içinde en bilgini olana değilde başkasına beyat ederse o ümmet aşağı düsmeye mahkum olur ve buzağa ibadet eden ümmetin durumuna düşer !!! Bildiğiniz gibi zamanında İsrail oğulları Harun aleyhisselamı terk edip buzağa yönlenmişlerdi.İsrail oğulları Harun’un Musa’nın halifesi olduğunu iyi biliyorlardı.Bu ümmette , Allah’ın elçisinin Ali hakkında : Sen benden Harun’un Musa’ya olan menzilindesin ancak benden sonra peygamber yoktur ! buyurduğunu iyi bildiği halde Ali’yi terkedip baskalarına uymuştu.Allah’ın elçisi Mekke’den Medine’ye göçene kadar kavmini ancak Allah’a ibadet etmeleri için çağırıda bulunmuştu ! Şayet Allah’ın elçisi Mekke’de ona yardımcı olabilecek bir toplum bulsaydı asla Medine’ye hicret etmezdi ! Bende bana yardımcı olabilecek bir toplum bulmuş olsaydım asla Muaviye ile anlaşmaya girmezdim !!! Harun aleyhisselam kendi ümmeti tarafından zamanında terk edildiğinde kendisini koruyabilmek için Allah’a sığınmıştı ! Aksi takdirde Harun ve Ehli Beytini yok ederlerdi.Ben ve babam da aynı duruma geldik ! Ümmet bizi terk edip baskalarına uyduğunda yardımcı bulamadığımız için bizlerde kendimizi Allah’ın koruması altına verdik ! Bu durum tarihte bir biri ardında takip edilmiş ve bir sünnet haline gelmiştir.Her vasiyet edilen imama (halifeye) itaat edilmemiştir !!! Ey insanlar , dünyanın her tarafına bakıp arastırsanız benden ve kardeşim Hüseyin’den başka peygamber evladı (zürriyeti) bulamazsınız !!!”‌ (1)

Muaviye bütün bu sözleri dinledikten sonra hz.Hasan’ı halkın huzurunda küçük düşürmek için girişimde bulunur.Muaviye , hz.Hasan’ın kendisini toplumun huzurunda medhetmesini ister.Hz.Hasan , Muaviye’nin bu isteğine karsı Allah’ı hamd ettikten sonra şöyle söze başlar : ” Beni tanıyan tanır, beni tanımıyana kendimi tanıtmak istiyorum ! Ben , Rasulallah’ın oğlu Hasan’ım !Ben, müjdeleyenin ve Allah’ın azabıyla korkutanın (peygamberin) oğluyum ! Ben, peygamberlik vazifesi ile seçilmişin oğluyum ! Ben, meleklerin duaları ile zikettiği kişinin oğluyum ! Ben, ümmetin onunla şereflendiği kişinin oğluyum ! Ben, Cebrail aleyhisselamın Allah tarafından ona elçi olarak gönderilmiş olduğunun oğluyum ! Ben, bütün insanlara rahmet olarak gönderilenin oğluyum !!!”‌ ... Muaviye bunları duyduğunda içindeki hasedi ve düşmanlığını gizleyemeden şöyle dedi : ” Ey Hasan ! Sen bize hurmanın nasıl olgunlaştığını anlat !!!”‌


(1) Suleym ibin Kays ” Kitabı Suleym ” ; Radiyeddin el-Hilli ” ‘Aded el-Kaviy ” ;Tabressi ” El-İhticaac ” ; Seyyid Murtada ” Tenziyh el-Enbiya ” ; Seyh Mufid” El-İrsaad ” (kısmen) ; İbin Sehraasub ” Menakib ” (kısmen) ; Seyh et-Tusi” Amaal ” (kısmen) ; İrbili ” Kesf el-Ğumme ” (kısmen) ; Mecliysi ” Bihar ”

İmam Hasan Hazretlerinin Devri-1

İmam Hasan Hazretlerinin Devri-2

İkinci İmam (as) ve Düşmanları -1

İknci İmam (as) ve Düşmanları -2

İmam Hasanın (as) Özellikleri

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)