• Nombre de visites :
  • 20335
  • 22/1/2011
  • Date :

Ehl-i Beyti Sevmek

ehl-i beyti sevmek

Eser  adı:Ehl-i Beyti Sevmek ve Ehl-i Beyt"in Faziletleri

Kitabın Orijinal Adı:         Meveddet-u Ehl-il Beyt ve Fezailuhum fi"l Kitab-i ve"s Sünne

Hazırlayan:                        Merkez-ur Risale - Qum

Çeviri:                                Cafer BENDİDERYA

Yayınevi:                           İmam Ali (a.s) Müessesesi

Ham alemlerin Rabb'i Allah'a, en üstün salat ve en mükemmel selam Muhammed Muasafa'ya ve müminlerin hidayetçileri olan Ehlibeytine olsun.

Resul-i Ekrem sallallah'u aleyhi ve âlih'in soyundan olan Ehlibeyt'i sevmek, Kitab ve Sünnet'in kesin hükmüyle İslam dininin zaruriyatındandır. Allah Teala şöyle buyuruyor: "De ki: Ben buna (tebliğime) karşılık yakınlarıma sevgiden başka sizden bir ücret istemiyorum."

Resul-i Ekrem sallallah'u aleyhi ve âlih'ten mütevatir olarak şöyle rivayet edilmiştir: "Allah'ı size verdiği rızıklardan dolayı sevin; beni, Allah'ı sevmenizden dolayı sevin ve Ehlibeyt'imi de beni sevmenizden dolayı sevin."

Yine mütevatir olarak şöyle rivayet edilmiştir: "Onları sevmek imanın ve onlara düşman olmak ise nifakın belirtisidir." "Kim onları severse Allah ve Resulünü sevmiş olur; kim de onlara düşmanlık ederse Allah ve Resulüne düşmanlık etmiş olur." Onları sevmeye teşvik eden ve onlara düşmanlık etmekten sakındıran buna benzer onlarca diğer hadisler vardır.

Şüphesiz Allah Teala Ehlibeyt aleyhimusselam'ı sevmeyi farz kılmasının nedeni, onların kendisine yakınlıkları, kendi yanındaki makam ve mevkileri, günahtan, şirkten ve insanı Allah'ın lütuf ve kereminden, rıza ve hoşnutluğundan uzaklaştıran her şeyden tertemiz olmaları sebebiyle sevgi ve muhabbete ehil olmalarıdır.

Dolayısıyla, Ehl-i Beyt aleyhimusselam'ı sevmek, sadece geçici ve atifi bir duygu değil, Allah'ın Kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve alih'in sünnetinden kaynaklanan bir inançtır. Ehl-i Beyt aleyhimusselam'ı sevmek, Allah Teala'nın yüce peygamberinden sonra insanların hidayet vesilesi kıldığı, kendilerine şecaet, af ve bağışlama, doğruluk, ilim ve hikmet ve güzel ahlak gibi en üstün kamal sıfatlarını verdiği, onları kendi kapıları, kendine giden yollar, kendisine dalalet eden nişaneler, ilminin sırrı, marifetinin hazineleri, vahyinin açıklayıcıları ve tevhidinin rükünleri kıldığı ilahi önderleri sevmekten kaynaklanmaktadır.

Ehlibeyt aleyhimusselam'ı sevmek, Resul-i Ekrem sallallah'u aleyhi ve âlih'in, ümmete havuzun başında kendisine varıncaya kadar kendilerine sarılmayı farz kıldığı, tıpkı gökyüzündekilere güvence olan yıldızların gibi yeryüzündekiler için güvence kıldığı kimselerdir; onlar kendisine binenlerin kurtulduğu ve kendisinden ayrılanların ise boğulup yok olduğu Nuh'un gemisi gibidirler.

Burada, konunun açıklık kazanması için, üzerimize farz ve boynumuza bir teklif olması açısından Ehlibeyt aleyhimusselam'ı sevmekle ilgili bazı önemli konuları inceleyeceğiz; bu konuyu beş bölümde ele alacağız:

1. Bölüm: Ehl-i Beyt kimlerdir?

2. Bölüm: Kitab, Sünnet ve Arap edebiyatında Ehl-i Beyt aleyhimusselam'ı sevmek.

3. Bölüm: Kitab ve Sünnette Ehl-i Beyt aleyhimusselam'ın bazı faziletleri.

4. Bölüm: Ehl-i Beyt aleyhimusselam'ı sevmenin getirileri.

5. Bölüm: Ehl-i Beyt aleyhimusselam hakkında guluv ve düşmanlık.

Allah Teala'dan bu kitabımızın müminler arasından kardeşliği sağlamasını ve bunu bizim için dünya ve ahirette bir hayır kılmasını temenni ediyoruz.

Tevfik Allah'tandır.


TEVHİD VE EHL-İ BEYT

Ehl-i Beyt Serisi

Hz. Muhammed ve Ehl-i Beytin Hayatı

40 Derste Ehl-i Beyt İnaçları (1.H)

RESULULLAH VE EHL-İ BEYTİ

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)