• Mehdilik İnancı Nedir?
  • Mehdilik konusunda dikkat edilmesi gereken hususlardan biri şudur: Konunun başlangıcında hemen konuyu şahısa indirgeyip “Hz. Mehdi” diye....
  • MEHDİ İNANCININ TARİHİ
  • Mehdi inancı ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Rasulullah zamanında da Mehdi’den söz ediliyor muydu? Yoksa Resulullah’ın vefatından sonra mı ...
  • GÜNEŞİN DOĞUŞU
  • Şüphesiz, sosyal adalet özlemi, geçmişte olduğu gibi günümüz dünyasının da en büyük özlem ve arzusudur...
  • KIYAM OLAYI
  • Herkes İmam Mehdi’nin (a.f) evrensel kıyamı zamanında neler yaşanacağını merak etmektedir. İmam’ın (a.f) harekâtı nereden ve nasıl başlayacaktır? ...
  • ZUHUR ZAMANI
  • Zuhur hakkında konuşulduğu zaman, insana bir gönül rahatlığı gelmektedir. Sanki yem yeşil bir bağda nehrin kenarında oturmuş bülbüllerin güzel seslerini dinliyormuş...
  • Zuhuru Bekleyenlerin Vazifeleri
  • Bekleyiş yolunu aşmak, bekleyen kişinin imamını tanımadan olması mümkün değildir. Bu saadet vadisinde de sabırlı, dirençli ve sabit olmanın tek yolu...
  • KUTLU BEKLEYİŞ
  • Kara bulutlar güneşin önünü kapattıkları zaman; yeşillikler ve ovalar güneş ışınlarından mahrum kaldıkları zaman; güller ve çiçekler şefkat yağmuru...
  • Zuhur ve Adalet
  • Zamanın imamı Hz. Mehdi aleyhi’s-selâm’ın kıyam ve hükümetinin özellikleri konusunda hiçbir şey “adalet” kadar açık ve net değildir....
  • Gaib İmamın faydası nedir?
  • "Gaib İmamın faydası nedir?" gibi sözler daha çok imamet ve velayetin ma-nasını bilmeyen, imamın sadece hüküm bildiren ve hadleri uygulayan...