• Hac, Umre, Kurban Ve Ziyâret
  • Hacılar üç kısımdır: Bir kısmı; Cehennemden âzad olanlardır. Bir kısmı; analarından doğdukları gün ki gibi günahlarından arınanlardır.
  • Hac Yolculuğu Adâbı
  • Hacı adaylarının, fazla sıcaklık yüzünden meydana gelen hastalıkları önlemek için aşağıdaki konulara dikkat etmeleri ve onları yerinde uygulamaları...
  • Melekler veya Tabiat Âleminin Güçleri
  • Hayret verici bir olay ki, insan yaşadığı müddetçe, bu ruh ve hayat gücü onda var olduğu sürece, onun vücudu bir nizama sahiptir. Bu nizam on yıl, yirmi yıl, yetmiş...
  • Fıtra Zekâtı (Fıtre Sadakası)-2
  • Yine gerçek mümin can, fıtrasını verirken kaçamak yolları ve kolaylığı tercih etmeyip, onu en uygun bir şekilde, hâline-durumuna göre münâsip olan şeyin...
  • Fıtra Zekâtı (Fıtre Sadakası)-1
  • Bu ayın son gününün orucunu tutan bir Müslüman’ın; “arefe günü” tabîr edilen günün -yani; Ramazan bayramı akşamı- akşamı güneş batmadan önce belli şartları...
  • Hz. Ali’nin Kâbe’de Doğumu 6
  • Gerek Şia itikadına göre gerekse İbni Sabbağ Maliki ve Genci Şafii gibi birçok Ehlisünnet ulemasına göre Emirülmüminin Ali’den (a.s) başka...
  • Hz. Fatıma’nın (sa) Namazı 2
  • Ben Resulullah’ın (saa) yanında Hz. Fatıma’dan (sa) daha büyük olan bir kişiyi ve Resulullah’ın (saa) Fatıma’ya (sa) öğrettiği amelden...
  • Hz. Fatıma’nın (sa) Namazı 1
  • Hz. Fatıma’nın (sa) Cebrail’in kendisine öğrettiği iki rekât namaz kıldığı, birinci rekâtta Fatiha Suresinden sonra yüz defa Kadir Suresini...
  • Hz. Ali’nin Kâbe’de Doğumu 2
  • Hâkim Nişaburi’nin Ehlisünnet mezhebindeki ilmi makamını ve hadis dalındaki ihtisas ve güvenilirliğini dikkate aldığımızda şunu...
  • Hz. Ali’nin Kâbe’de Doğumu 1
  • Hz. Ali’nin (a.s) Kâbe’de dünyaya gelişi Ehlisünnet açısından da inkar edilmez bir tarihi gerçektir. Hatta bazı Ehlisünnet âlimleri...
  • HUMUS 3
  • Ekonomi hayatın şah damarı konumundadır. Özellikle de İslam ekonomi doktrini bu günün...
  • HUMUS 2
  • Görüldüğü gibi ayet ve Sünnet-i Nebeviyi tevil etme yöntemi bazı mezhepler için meşhur bir...
  • HUMUS 1
  • Biliniz ki, kazandığınız her şeyin beşte biri Allahın, Resulünün, Peygamberin yakınlarının...
  • Tavşan Eti
  • Tavşan etinin haram olduğuna dair bir çok hadis nakledilmiştir ki aynı zamanda bunların...
  • Takiyye Nedir?
  • Kur’ân-ı Kerim’in birçok ayetinde takiyye konusuna değinilmiştir ki, biz burada onlardan...
  • Sehiv Secdesi
  • Namazın selamını verdikten hemen sonra sehiv secdesi niyeti eder ve alnını üzerine secde...
  • Ezan ve İkame
  • Günlük namazlardan önce ezan ve ikame okumak müstehaptır ve okunması için oldukça...
  • Bayram Namazı
  • Kurban ve Ramazan bayramı İslam’ın müslümanlara sunduğu en büyük bayramlardandır.
  • Hac 7
  • Bazen dört bir yanımızı saran ve bütün duygularımızı okşayan bir ipek urba gibi..
  • Hac 6
  • Atmalarına gerek de yok, zira birkaç adım ötede bağrını açmış Müzdelife onları bekliyor. Vicdanlarımızdan
  • Hac 4
  • Mes’âda çok defa, hakikatler hayale karışır ve çevredeki insanlar bazen sükûtun derinliğiyle, bazen...
  • Hac 3
  • Evet, hemen herkes, onun harîmine sığınır sığınmaz, zaten ruhlarında mevcut olan his ve düşünce enginliğinde...
  • Hac 2
  • Kâbe; bakış zaviyesini iyi belirlemiş olanlara göre, boynu ötelere uzanmış, bir bize, bir de sonsuzluğa bakan...
  • Gece Namazı
  • Sevabı:Cafer Sadık’tan(as) nakledilen bir hadiste,”Gece namazı Allah’ın hoşnutluğu ve meleklerin...
  • Hac 1
  • Hac, kasdetme ve yönelme mânâlarına gelir. Ancak onu, mutlak kasd ve mücerret yöneliş mânâlarına...
  • Sakal Kesme
  • Soru: Tüylerinin tıraş edilmemesi farz olan alt çeneden maksat nedir? Ve acaba yüzün iki yanı da bunun içine girer mi?
  • TEMETTU HACCI 3
  • Şunu iyice bilmek gerekir ki, Peygamber halk tarafından zor kabullenilen hükümleri yavaş-yavaş...
  • Temettü Haccı (2)
  • Haccı Kıran, hacıların kurbanlıkları mikattan kendileriyle birlikte götürdükleri hacdır.
  • Temettü Haccı (1)
  • Bu konunun izahına ve tarihsel boyutuna girmeden önce konuyu fıkhı boyuttan ele alıp bu konudaki...
  • ORUÇ- RUZE
  • İslâmın dört temel ibadetinden ve beş esasından biri. Farsçadan Türkçeye geçmiş bir isimdir...