• Nombre de visites :
  • 2523
  • 24/10/2007
  • Date :

İbadet, Huzur Kaynağıdır

ibadet

     Elbette zorba günahkârları, büyük sermaye sahiplerini, bilim, sanat ve teknoloji sahiplerini tanırsınız, fakat bunlar arasında huzurlu olan bir kişiyi tanıyor musunuz?

     Acaba günümüzün batı toplumu ruhen huzur içinde midir?

     Acaba güç, kudret, servet ve sanayi günümüz insanı için barış, kardeşlik, güven ve huzur getirebilmiş midir? Oysa Allah"a ibadet ve itaat, Allah"ın velileri üzerinde öyle bir etki bırakmıştır ki onlar hiçbir şartta ıstıraba düşmezler. Burada İmam-ı Ümmet"ten iki hatıra anlatayım:

     Şah"ın İran"dan kaçmasının peşinden, hâlâ zavallı hizmetçisi Şapur Bahtiyar hükümet sürerken, İmam Humeyni on beş yıl sonra ülkesine dönmeye karar verdi. Haberciler uçakta ona, Şimdi ne hissediyorsunuz? diye sorduklarında, Hiçbir şey! cevabını verdi!

     O zaman kendisine âşık olan milyonlarca İranlı İmam Humeyni"nin canından dolayı endişelenirken o yüce kişi sakin bir vaziyette uçakta gece namazı kılıyor ve Allah"ı zikrediyordu. Bu sükûnet ve güvence ise sadece Allah"ı anmasından kaynaklanıyordu.

     Rahmetli İmam Humeyni"nin oğlu Ahmet"ten duyduğum diğer bir hatıra da şöyledir:

İran Şahı İran"dan kaçınca dünyanın dört bir yanından onlarca haber ajansı ve fotoğrafçı İmam Humeynî"nin sesini dünyaya duyurmak için Paris"te onun evinde toplandılar. İmam Humeynî bir sandalyenin üzerinde biraz oturup birkaç kelime konuştuktan sonra bana dönerek, Ahmed! Öğle vakti girdi mi? diye sordu. Ben, Evet cevabını verince, İmam derhal konuşmasını keserek namazı ilk vaktinde kılmak için yerinden kalktı. Herkes, Ne oldu? diye merak ediyordu. Ben, İmam, namazını ilk vaktinde kılıyor. dedim.

       İmam Humeynî Paris"te yaptığı bu hareketini önderi İmam Rıza"dan (a.s) öğrenmişti. Tarih kitaplarında kaydedildiğine göre, isimleri Kur"ân-ı Kerim"de geçen Sabi-îler"in önderi gururlu ve mutaassıp bir bilgindi. İmam Rızayla (a.s) tartıştığında İmam onun düşüncelerini öyle bir alt üst etti ki, Şimdi kalbim yumuşadı; sizin mantığınızı kabul ediyorum. dedi. Tam o sırada ezan sesi yükseldi; İmam Rıza (a.s) namaz kılmak üzere toplantıyı terk etti. İmam"ın arkadaşları, her ne kadar, toplantıyı biraz daha sürdürecek olursa o ve tüm izleyicilerinin Müslüman olacaklarını söyledilerse de, İmam (a.s) Namazı vaktinde kılmak, tartışmaktan daha iyidir; eğer onun liyakati varsa namazdan sonra da hakkı kabul edebilir. buyurdu: İmam"ın bu katiyet, itaat ve aşkını gören Sabiî bilginin ilgisi daha da arttı.[1]

     İbadet ve Sonuçları

İbadet, ilâhî yardım ve lütufları almak için bir vesiledir.

     Sana yakin (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibadet et.[2]

     Hz. Musa (a. s) semavî kitap olan Tevrat"ı almak için kırk gün, kırk gece Tur dağında ibadet ve münacat etti. Hz. Resulullah (s.a.a) ise vahiy almak için uzun bir süre Hira mağarasında ibadet etti. Rivayetlerde şöyle geçer:

Kim kırk gün işlerini halis kılarsa, Allah Tealâ hikmet pınarlarım kalbinden diline akıtır.[3]

     Evet, ihlâsla yapılan ibadet hikmeti, ilâhî pınardan alıp diğerlerine aktaracak hekim kişiler yetiştiren bir fakültedir.


[1] Bihar"ul-Envar, c. 49, s. 175

[2] Hicr, 99

[3] Bihar"ul-Envar, c. 3, s. 326

İbadetin Siması

Akıl Gücü ve İbadet

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)