• Nombre de visites :
  • 4678
  • 24/10/2007
  • Date :

İMAM ALİ (Aleyh-is Selam)

                            

imam ali (aleyh-is selam)

  Hasan Basri İmam Ali'nin (a.s.) vasfında şöyle demiş:

"Onlara yolu gösterdi ve din saptırılmışken dini ihya etti."[1]

  Emir-ül Müminin Ali b. Ebi Talip hakkında daha çok bilgi sahibi olduğumuzu iddia ediyoruz ve belki de Hz. Ali'yi (a.s.) diğer imamlardan daha iyi tanıyoruz fakat hakikatte O Hazretin gerçek hayatı hakkında daha az bilgimiz var, bunun asıl nedeni, O Hazretin hayatının pek parlak ve çok boyutlu olduğundan genel ve değişmeyen bir derlemeyle onu göstermek çok zordur. Ama çoklukta bir "tek" ve hakikatte bir "tek" şeklinde olan bir çokluk olarak farklı boyutlarda onu algılayamayız ancak olabildiğince geniş çaplı ama hareketleri, huyları, sıfatları, amaçları, sözleri ve tutumlarını bir araya toplayarak ve titizlikle düşünmeliyiz. Bunu yapmış olsak bile O Hazretin şahsiyetinin sadece bir kısmını, o da eksik olarak tanımış ve onu tanıma yolunda henüz bir sokakta kalmış olduğumuzu anlayacağız.                    

imam ali (aleyh-is selam)

   Adı Ali (a.s.), babasının adı Ebu Talib (gerçi aslında Ebu Ali olmalıydı), annesi, Esed'in kızı Fatıma, doğum yeri Mekke-i Mükerreme'deki Kâbe, doğum tarihi Peygamber'in hicretinden takriben 24 yıl önce, eğitildiği yer Peygamber'in evi, Resulullah'ın (s.a.v.)'in kızı ve Hz. Hatice'nin kucağı.

  Çocukluk dönemini Peygamber'in evinde tamamladı, çünkü babası çok nüfuslu ailesinin yaşam şartlarını yüklenemediğinden, Peygamber onun evlatlarından birinin, kendi evinde büyümesini istedi ve kendisine Hz. Ali'yi aldı. Bu, Ebu Talib'in önceleri –öksüz bir çocuk olarak- onun hakkında yaptığı iyiliklerin karşısında, kendisinin Ebu Talib'e yaptığı bir yardım idi; aslında bu iftiharın Ali'ye (a.s.) nasip olması Allah'ın dileği idi. Bir iftihar ki, Fatıma'dan (a.s.) başka hiçbir kimse bu iftihara sahip olamadı.

--------------------------------------------------------------

[1] İbn-i Ebi Şebih'in "El-Müsennef"i c: 12, s: 83.

 

 

İmam Ali ve Hz. Resulullah

Hz. Ali'nin (a.s) Doğumu ve Hz. Peygamber (s.a.a) Tarafından Eğitilmesi

Kur'an Ve Sünnette Ali Sevgisi

Menzilet Hadisi

YA ALİ

VARLIK GÜLÜ

Ali (a.s) Hira Mağarası'nda

Peygamberin Dilinden HAZRETİ ALİ

Vela ve Velayet üzerine

Bilinmeyen Simasıyla Hz. Ali

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)