• Nombre de visites :
  • 6311
  • 24/10/2007
  • Date :

İMAM HASAN ASKERİ (as)

İMAM HASAN ASKERİ (as)

    Şiaların on birinci imamı olan İmam Hasan b. Ali Askeri (a.s.), Merhum Küleyni"nin nakline göre hicri 232 yılının Ramazan veya Rabi"üs Sani ayında dünyaya gelmiş ve 28 yıl yaşamıştır. İbn-i Hallekan, İmam"ın 231 yılının aylarından birinde Perşembe günü dünyaya geldiğini söylemiş ve İmam"ın 232 yılının Rabi"üs Sani ayının altısında dünyaya gelmiş olduğuna dair bir görüşü de nakletmiştir. Şeyh Müfid ve Sa"d b. Abdullah İmam"ın Rabi"üs Sani ayında dünyaya geldiğini kabul etmişlerdir. Mes"udi, O Hazretin 29 yaşında şehid olduğunu söylemiştir. O halde Mes"udi O Hazretin 231 yılında dünyaya geldiğini kabul etmiş olmalıdır.

    Ravilerin çoğunluğunun rivayet ettiğine göre İmam Askeri (a.s.) hicri 260 yılının Rabil"ül Evvel ayının sekizinde dünyadan göçmüştür. Başka bir görüşe göre de İmam 260 yılının Cümad"el Ula ayında vefat etmiştir.

    İmam Hâdi (a.s.) 254 yılında vefat ettiğinden dolayı haliyle Hz. Askeri"nin (a.s.) imamet süresi Şeyh Müfid"in rivayetine göre altı yıl ve Sa"d b. Abdullah"ın rivayetine göre ise beş yıl ve sekiz aydır.

    O Hazretin annesi cariye idi fakat adının ne olduğu hususunda muhtelif rivayetler mevcuttur. Bazı kaynaklarda İmam"ın annesinin adı "Hadis" veya "Hadise", diğer bazı kaynaklarda ise adının "Susen" olduğu zikredilmiştir. Uyûn"ul Mücizat O"nun annesinin sahih adının "Salil" olduğunu belirtmiş ve "O, arif ve salih kimselerden idi" cümlesi ile onu methetmiştir.

    İmam Askeri"nin (a.s.) lakaplarından "Samit, el-Hadi, er-Rafik, ez-Zeki ve en-Naki" olduğu zikredilmiştir ve bazı tarihçiler "el-Halis" lakabını da İmam"ın lakaplarına eklemişlerdir. Hem İmam Cevad"ın (a.s.) hem de İmam Askeri (a.s.) "İbn-ur Rıza" künyesiyle meşhur olmuşlardı. İmam Hâdi (a.s.) ve İmam Askeri (a.s.) da "Askeriyeyn" lakabıyla tanınıyorlardı. İmam Askeri"nin (a.s.) yüzüğüne şu iki cümlenin nakşedildiği yazılmıştır: "Sübhane menlehü makalid"üs semavati vel arz" ve "İnnellahe şehidün."

Ahmed b. Übeydullah b. Hakan, İmam Askeri"nin (a.s.) zahiri özelliklerini şöyle vasfetmektedir: İmam"ın gözleri siyah, boyu iyi, yüzü güzel ve bedeni tam yerindeydi.

    Hz. Hasan Askeri (as)"ın İmameti

   İmam Hâdi"nin (a.s.) 254 yılında şehid olmasıyla ve İmam"ın kendi nassıyla oğlu İmam Askeri (a.s.), İsna Aşeri Şiaların İmamı olarak nasbedildi. İmam Hâdi"nin (a.s.), oğlu Askeri"nin (a.s.) imametiyle ilgili vasiyet ve nassındaki rivayetler Şia"nın hadis ve tarih kitaplarının birçoğunda sık sık görülmektedir. Şialar, kendileri açısından imametin doğruluğunu gösteren bu vasiyet ve nassı göz önünde tutarak İmam Askeri"nin (a.s.) imametini kabul ettiler.

    Sa"d b. Abdullah"ın naklettiğine göre bir grup Şia, Muhammed b. Ali"yi -kendi babası İmam Hâdi (a.s.) hayattayken vefat etti- çok az bir grup da Cafer b. Ali"yi İmam seçti, bunların dışındaki İmami Şialar Hz. Askeri"nin (a.s.) imametini kabul etti. Cafer b. Ali"ye inananlar "Caferiyye-i Hulles" lakabını aldılar. Mes"udi, Şia"nın cumhurunun (büyük bir çoğunluğunun) İmam Askeri (a.s.) ve oğlunun imametine inanıp, kabul ettiğini söylemiştir ve bu fırka tarihte "Kat"iyye" lakabıyla tanınmaktadır.

 

İMAM HASAN ASKERİ (as)'IN KISACA HAYATI

İmam Hasan (as) Hakkında Soru ve Cevaplar

İmam Hasan (as)'ın Şehadeti

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)