• Nombre de visites :
  • 3783
  • 6/3/2014
  • Date :

GAİB İMAMIN NE FAYDASI VARDIR?(3.Bölüm)

gaib imamin ne faydasi vardir?(3.bölüm)

Keza şöyle de denilebilir: "Bir veya birkaç kişinin çalışmasıyla biryere varılmaz ki?! Ayrıca benim ne suçum var ki imamı görme feyzinden mahrum bırakılıyorum?" Cevap şudur:

Bizler eğer bütün insanları fikri kemale erdirmek, insanları İslam’ın hakikatleriyle tanıştırmak ve İmam-ı Zaman’ın hedeflerine yakınlaşmak için çalışırsak kendi görevimizi yapmış olur ve buna karşılıkta büyük bir sevaba ereriz.

Zira bir adım dahi olsa insanlık toplumunu hedefe doğru yürütmüş oluruz ki bu işin değerini büyük alimler de takdir ederler. Bu sebeple rivayetlerde kurtuluşu beklemenin en büyük ibadetlerden olduğu yeralmıştır.

2- Gaip olan Mehdi’ye inanmak kurtuluşu beklemek ve İmam-ı Zaman’ın zuhurunu gözlemek müslümanlara büyük bir ümit vermektedir ve bu ümit başarı ve ilerlemede en büyük etkenlerden biridir. Ümitleri kaybolan bir grup ise asla başarıya ulaşamaz.

Evet, dünyanın acı durumu, maddi fikirler akını, ilim ve öğretiler pazarının kesadı, zayıf sınıfın günaşırı mahrumiyeti, sömürgecilik tekniklerinin gelişmesi,

soğuk ve sıcak savaşlar ve doğuyla batı arasındaki silahlanma yarışı hayırsever ve aydın insanları oldukça rahatsız etmekte bazen insanoğlunun ıslah kabiliyeti ilkesinde dahi şüpheye düşmektedirler.

Beşer için varolan tek ümit ışığı ve bu karanlık alemde çakan tek ümit kıvılcımı kurtuluş, tevhid hükümetinin altın çağını ve ilahi hükümlerin hakimiyetini beklemektir.

Titrek ve ümitsiz kalplere huzur veren ve mahrum sınıfın yaralı kalplerine merhem olan bu kurtuluşu beklemektir. Müminleri inançlarında sabit ve dinde payidar kılan da bu kurtuluşu beklemektir.

Dünyanın hayırseverlerini iş ve faaliyetlere teşvik eden hakkın zaferine olan imandır, insanlığı ümitsizliğin korkunç uçurumundan kurtaran ve ümidin aydın yoluna sevkeden de o gaybi güçten yardım dilemektir.

İslam Peygamber’i de cihanşumul tevhid hükümetinin programını açıklamak ve cihanşumul ıslahatın öncüsünü tanıtmakla İslam dünyasından ümitsizlik ruhunu yok etmiş, ümitsizliğin kapılarını kapamıştır.

Müslümanların bu İslami program vasıtasıyla dünyanın dağınık milletlerinin dikkatini çekeceği ve tevhid hükümetinin teşkilinde bütün insanları birleştireceği beklenmektedir.

Hz. Ali b. Hüseyin (a.s) şöyle buyuruyor: "Kurtuluşu beklemek kurtuluşun en büyük kısımlarından biridir."[2]

Özetle: vaadedilmiş Mehdi’ye inanmak şiiler için parlak bir gelecek hazırlamıştır ve onlar o günün ümidiyle yaşamaktadırlar. Ümitsizlik ve yenilgi ruhunu yok etmiş ve onları iş,

hedef yolunda çalışma, nefis tezkiyesi ve ilahi öğretilerle ilgilenmeye teşvik etmiştir. Şiiler maddecilik, şehvetperestlik, zulüm, küfür, dinsizlik, savaş ve sömürünün karanlık çağında tevhid hükümetini insanlığın akli tekamülünü, zulüm saltanatının yıkılmasını,

gerçek barışın sağlanmasını ve ilim pazarının parlak dönemini açık bir şekilde müşahade etmekte ve gerekli şartları gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. İşte bu yüzden Ehl-i Beyt’ten nakledilen rivayetlerde

kurtuluşu beklemenin en büyük ibadetlerden olduğu ve hak yolunda şehadete denk sayıldığı kaydedilmiştir."[3]


[2]- Bihar-ul Envar, c.52, s.122.

[3]- Bihar-ul Envar, c.52, s.122 ila 150.

GAİB İMAMIN NE FAYDASI VARDIR?(1.Bölüm)

GAİB İMAMIN NE FAYDASI VARDIR?(2.Bölüm)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)