• Nombre de visites :
  • 2486
  • 25/12/2013
  • Date :

Kıyamet Korkusundan Kurtaran Şeyler-2

kıyamet korkusundan kurtaran şeyler

9- Müslümanın İhtiyacını Gidermek

Şeyh Saduk İmam Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakleder: "Her kim kendi gücüyle susuz ve hüzünlü bir mümine yardım eder, onu üzüntüden kurtarır veya onun bir ihtiyacını karşılarsa, yüce Allah ona yetmiş iki rahmet indirir. Onlardan birini dünyada verir; öyle ki onunla geçimini sağlar. Geriye kalan yetmiş bir rahmeti ise kıyamet gününün büyük korkuları için saklar." İnsanın, Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderme hususunda birçok rivayet nakledilmiştir. Bu cümleden İmam Muhammed Bâkır (a.s) şöyle buyuruyor:

"Her kim Müslüman bir kardeşinin ihtiyacını karşılamak için yola çıkarsa, yüce Allah onu yetmiş beş bin meleğin gölgesi altına alır; attığı her adıma bir iyilik yazar, bir kötülüğünü siler ve makamını bir derece yükseltir. İhtiyacını giderince de ona hac ve umre yapan kimsenin sevabını verir."

İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: "Mümin bir kulun ihtiyacını gidermek, on hacdan daha üstündür."  Nakledildiği üzere, İsrailoğulları'ndan bir abid, ibadette son merhaleye ulaşınca bütün ibadetler arasından insanların ihtiyacını giderme ibadetini (çabasını) tercih ederdi. Şazan b. Cebrail-i Kummî, Resulullah'tan (s.a.a) şöyle nakleder: "Miraç gecesi, cennetin ikinci kapısının üzerinde şöyle bir yazı gördüm: Allah birdir, Muhammed O'nun elçisidir ve Ali O'nun velisidir. Her şeyin bir çaresi vardır; ahirette mutlu olmanın çaresi ise şu dört özelliktir: Yetimi okşamak, başına merhamet eli çekmek, dullara iyilikte bulunmak, müminlerin ihtiyacını gidermek; fakirlerin ve yoksulların bakımını üstlenmektir..."

Bu yüzden din âlimleri müminlerin ihtiyacını gidermeye çok önem verirlerdi; bu hususta onlardan zikredemeyeceğimiz birçok öykü nakledilmektedir.

10- Müminin Kabrini Ziyaret Etmek

Şeyh Kuleynî İmam Rıza'dan (a.s) şöyle nakleder: "Her kim mümin kardeşinin mezarını ziyaret eder, elini kabrinin üzerine koyar ve yedi defa Kadir Suresini okursa, kıyamet gününün korkusundan güvende olur."

Başka bir rivayette de; "Kıbleye döner, elini kabrinin üzerine kayarsa." ifadesi yer almıştır. Kıyamet gününün korkusundan güvende olmak, rivayetin zahirinden anlaşıldığı üzere ziyaret eden kimse söz konusu olduğu gibi, ölü için de söz konusu olabilir; nitekim bazı hadislerden bu husus anlaşılmaktadır.

Şeyhi Şehit lakabıyla meşhur olan Ebu Abdullah Muhammed b. Mekkî el-Amilî, Allâme Hillî'nin torunlarından olan üstadı Fahr'ul Muhakkikin'in kabrini ziyaret edince şöyle demiştir: Bu kabrin sahibi bana, ona da babası kendi senediyle İmam Rıza'nın (a.s) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Her kim, mümin kardeşinin kabrini ziyaret eder, Kadir Suresini okur ve; "Ellahumme cafi'l erze en cunûbihim ve sâid ileyke erva hehum ve zidhum minke rızvana ve eskin ileyhim min rahmetike ma tesilu bihi vahde tehum ve tûnisu vahşetehum; inneke ela kulli şey'in kadîr.' diye dua ederse, hem kendisi, hem de ölü, kıyametin büyük korkusundan emanda kalır."

Birinci Meclisî'nin, el-Fakih adlı esere yazdığı şerhten anlaşıldığı üzere Fahr'ul Muhakkikin'in kabri Necef'tedir; belki de babası Allâme'nin yakınında defnedilmiştir.


Kıyamet Korkusundan Kurtaran Şeyler-1

Allah Tealanın Vadi Meadın Olmasını Muhakkak Kılıyor -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)