• Nombre de visites :
  • 2662
  • 18/11/2013
  • Date :

Aşura Kıyamının Takvımı

aşura kıyamının takvımı

1- Bir rahip bir gece Hz. İmam Hüseyin (as)'ın mübarek başının yanında kalabilmek için büyük bir miktar para ödedi. Şehrin insanları Yezid  ve askerlerini taşladılar.

2- Hz. İmam Hüseyin (as) Perşembe günü yani 2 Muharrem hicri 61. yılında Kerbela'ya geldi.

3-Hz. Zeynep (sa) hutbeleriyle insanlara Beni Ümeyye'nin yaptığı cinayatleri anlattı. Esirler 15 Muharrem'de Kufe'den Şam tarafına hareket ettiler.

4- Hz. İmam Hüseyin (as) Abdullah Cufi'den yardım istedi ama o kabul etmedi.

5- Nafi bin Helal şii yaranlarıyla Hz. İmam (as)'ın ordusuna katıldı.

6- Şam'dan Medine'ye olan güzargahını esirleri Kerbela'dan  geçirmek için değiştirdiler.

7-Hz. İmam Hüseyin (as) askerlerini Hurr Riyahi komutanlığında Zuhasam dağına götürdü.

8- Hurr, Hz. İmam Hüseyin (as)'ın Kufe'ye girmemesini,  Kufe ve Medine dışında bir şehre gitmesini istedi ama Hz. İmam Kerbela'da kalmayı seçti.

9- Hz. İmam Hüseyin (as)'a Kufelilerin bi'atlerinden caydıkları haberi ulaştı. Zira Hz. İmam (as)'ın yanındakilerinin çoğu geri döndüler.

10 - Müslim bin Akil 'in şehadet haberi Hz. İmam Hüseyin (as)'ın kervanına ulaştı. Bir anne ve oğlu Hz. İmam (as)'ın nasihatlerile müslüman oldular.

11-Hani bin Urvah'nın Kufe'de şehit olduğu haberi Hz. İmam Hüseyin (as)'a ulaştı. Züheyr bin Gayn Hz. İmam (as)'ın tarafına katıldı.

12- Hz. İmam Hüseyin (as) Gays bin Mesher Saidavey Esedi'yi Hz. İmam'ın şehre gelmesini beklemelerini içeren bir mektupla Kufe'ye gönderdi.

13- Avn ve Muhammed, Abdullah bin Cafer-i Tayyar'ın oğulları Hz. İmam Hüseyin (as) yanına geldiler.

14- Yezin'in Hz. İmam Hüseyin (as)'dan bi'at alınması emrinden sonra, Hz. İmam Mekke'de kan dökülmemesi için haccını yarıda bırakıp Kufe'ye doğru hareket etti.

15- Hz. İmam Hüseyin (as)'ın Kıyamının Takvimi

 Recep:

15 Recep Muaviye'nin ölümü

28 Recep Medine'den çıkış

Şaban:

3 Şaban İmam'ın Mekke'ye girişi

Şevval:

5 Şevval Müslim'in Kufe'ye girişi

Zilhicce:

8 Zilhicce Mekke'den çıkış

9 Zilhicce Müslim'in şehadeti

22 Zilhicce Meysam-e Temmar'ın şehadeti

Muharrem:

10 Muharrem Hz. İmam Hüseyin (as)'ın şehadeti

13 Muharrem esirlerin Kufe'ye girişi

Safer:

10 Safer esirlerin Şam'a girişi

Esirlerin bir hafta ikameti

16- İmam Hadi (as) Tel: 8886 35 40


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)