• Nombre de visites :
  • 2834
  • 22/9/2012
  • Date :

Peygamber Efendimiz (saa)’ın Sünnetleri

peygamber efendimiz (saa)ın sünnetleri

Hz. Muhammed'in (s.a.a) Bazı Sünnetleri [5]

- Abdullah b. Muğîre'den, o da adını verdiği bir raviden şöyle nakleder: "Peygamberimiz (s.a.a) bir eve girince, girdiği zaman topluluğun kapıya en yakın olan noktasına otururdu." [Usûl-i Kâfi, c.2, s.662, h:6]

- Peygamberimizin (s.a.a) temizlik ve süslenme ile ilgili sünnetleri ve edepleri konusunda, Mekarim'ul-Ahlâk adlı eserde şöyle deniyor: "Peygamberimiz (s.a.a) başını ve sakalını sidr ile yıkardı."

- Cafer b. Muhammed'den (a.s), o da dedelerinden İmam Ali'nin (a.s) şöyle buyurduğunu nakleder: "Peygamberimiz (s.a.a) sık sık saçlarını tarayıp düzeltirdi. Çoğu zaman taranırken su kullanır ve 'Su mümin için yeterli güzel kokudur' derdi." [el-Caferiyyat, s.156]

- Peygamberimiz (s.a.a) şöyle dedi: "Mecusiler sakallarını kısaltıp bıyıklarını uzatırlar. Biz ise bıyıklarımızı kısaltıp sakallarımızı uzatırız." [Men La Yahzuruh'ul-Fakih, c.1, s.76, h:334]

- İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet eder: "Tırnakları kesmek Peygamberin (s.a.a) sünnetidir." [Usûl-i Kâfi]

- "Rivayete göre kesilen saçları, tırnakları ve kanı toprağa gömmek sünnettir." [Men La Yahzuruh'ul-Fakih, c.1, s.74, h:94]

- Muhammed b. Müslim şöyle naklediyor: "İmam Muhammed Bâkır'a (a.s) kına ile saç boyama konusu soruldu. İmam da bu soruya, 'Peygamberimiz (s.a.a) kına ile saçlarını boyardı. İşte onun bizde bulunan boyanmış saçı!' diye cevap verdi." [Men La Yahzuruh'ul-Fakih, c.1, s.69, h:53]

- Peygamberimiz (s.a.a) vücuduna yağ sürerdi. Vücudunun entarisi dışında kalan bölgelerine yağ süren biri yağ sürer, sıra entarisinin altına gelince yağ sürme işini kendisi yapardı. [Mekarim'ul-Ahlâk, s.35]

- İmam Ali'den (a.s) şöyle buyuruyor: "Koltuk altı tüylerini almak kötü kokuyu giderir. Bunu yapmak temizliktir ve temizlik Peygamberimizin (s.a.a) emrettiği bir sünnettir." [Men La Yahzuruh'ul-Fakih, c.1, s.68, h:264]

- Peygamberimizin (s.a.a) bir sürme kalemi vardı. Her gece onunla gözlerine sürme çekerdi. Kullandığı sürme, İsmid (Antimon) sürmesi (taşı) idi. [Mekarim'ul-Ahlâk ,s.34]

- Ebu Usame'den edilen rivayette İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle dediğini nakleder: "Dişleri misvaklamak (fırçalamak), Peygamberin (s.a.a) sün-netidir." [Fürû-i Kâfi, c.3, s.23, h:2]

- Hz. Ali'nin (a.s) 400 kelimelik hadisinde şöyle buyuruyor: "Dişleri misvaklamak Allah'ı razı eden, Peygamberin (s.a.a) sünneti olan ve ağzı temizleyen bir uygulamadır." Ben derim ki: Peygamberin (s.a.a) dişlerini misvakladığı [ve bunu kendinden bir sünnet olarak bıraktığı] konusunda, her iki mezhep kanalı ile nakledilen çok sayıda rivayet vardır.[ Men La Yahzuruh'ul-Fakih]

- İmam Sadık (a.s) şöyle diyor: "

Şu dört şey peygamberlerin ahlâkındandır: Güzel koku sürünmek, ustura ile tıraş olmak, vücuttaki istenmeyen tüyleri nure (kıl döken bir ilâç çeşidi) ile temizlemek ve eşlerle çok yatıp kalkmak." [Men La Yahzuruh'ul-Fakih ,c.1, s.77, h:120]

- Abdullah b. Sinan'dan İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle dediğini nakleder: "Peygamberimizin (s.a.a) bir misk hokkası vardı. Her abdestten sonra onu ıslak eline alırdı. Böylece dışarı çıktığında yaydığı temiz kokudan onun gelmekte olduğu anlaşılırdı." [Fürû-i Kâfi, c.6, s.515, h:3,]

- Peygamberimiz (s.a.a) kendisine ikram edilen her ıtırdan sürünür ve "Kokusu güzel ve taşınması kolay." derdi. Eğer kokudan sürünmez ise, parmağını içine batırıp koklardı. [Mekarim'ul-Ahlâk, s.34]

- Peygamberimiz (s.a.a) Ud ağacının buharını koklardı. [Mekarim'ul-Ahlâk, s.34]

- Peygamberimizin (s.a.a) en sevdiği koku türü misk idi.[ Zahîret'ul-Mead]

- İshak Tavil Attar'dan İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakleder: "Peygamberimiz (s.a.a) yemek için yaptığı harcamadan daha çoğunu koku için yapardı." [Fürû-i Kâfi, c.6, s.512, h:18]


Hz. Muhammedin (s.a.a) Sünnetleri

İslami Kaynaklarda Hz. Muhammedin (s.a.a) Sünnetleri

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)