• Nombre de visites :
  • 1201
  • 2/7/2012
  • Date :

Mİ’RAC OLAYI -2

mirac olayi

Bağnaz bir Vahhabi olan Şeyh Abdulaziz b. Abdullah bile bu konuda şöyle diyor; "Şüphesiz ki İsra ve miraç olayı Rasulullah'ın makamının yüceliğine ve risaletinin doğruluğuna delalet eden bü‌yük bir nişanedir, Rasulullah'ın göklere sefer ettiğini beyan eden rivayetler mütevatirdir. Elbette ki miraç olayını anlatan hadisler arasında zayıf ve mevzu hadisler de vardır. Bu yüzden merhum Tabersi bu husustaki hadisleri dörde ayırmıştır:

1. Mütevatir hadisler

2.   Kabul edilmesinin akli bir sakıncası olmayan hadisler.

3.   Tevcih edilebilir hadisler

4.   Akıl ve İslami ölçülere uymayan hadisler.

Elbette ki Miraç olayının vuku tarihinde İslam alimleri ihtilaf etmiştir."

Velhasıl miraç olayı Sünni-Şii alimleri arasında mütevatir ha‌dislere dayanan kesin bir olaydır. Bunu inkâr eden kimse kesin‌likle delalet içindedir. Elbette ki "Ben tüm tefsirlerin aksine şöyle diyorum" cesaretini gösterenlerin hastalığının sadece bir rivayetin "Mütevatir olup olmadığı değildir. Onların hastalığı kalbi ve manevi bir hastalıktır ki Allah'ın hidayeti ile de yakından ilgilidir.

Allah'ın sapmışları hidayete erdirmeyeceği de kesin bilinen bir şeydir. İnsan bile "yolumu kaybettim" diyene yol gösterir. Yolunu kaybettiği halde "bana karışmayın" diyen mütekebbir bir insan için yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Hz. Fatıma (A) gibi dünya kadınlarının efendisi olan bir insana "şımarık, namazını bile doğru, dürüst kılmazdı" diyen delalet ehline ne demek gerekir bilemiyoruz gerçekten?

Rasulullah'ın eşine "Aişe çok akıllı biriydi. Ben bu kadına bi‌tiyorum" diyebilecek kadar sapık, ciddiyetsiz, hayadan mahrum şöhret düşkünü bir insan için ilmi ve fikri müdahalede bulunma‌nın hiçbir faydasının olmayacağını biz de biliyoruz. Ama biz he‌nüz hidayete ermesi ümid edilen kalplerin olacağını da bildiğimiz için bütün bu söylenenleri yazdık.

Ey aldatılmış gençler artık kendinize gelin. Daha ne zamana kadar bu sapıkların peşinde koşup duracaksınız? Rasulullah'ın "Fatıma benim bir parçamdır. Onu üzen beni de üzer. Beni üzen de Allah'ı üzer." diye buyurmamış mıydı? Hz. Fatıma gibi muhte‌rem bir insana bile dil uzatan bu sapıklarla yarın kıyamette birlik‌te olmaktan korkmuyor musunuz? Bunların Salman Rüşdi ve Aziz Nesin'den farkı nedir? Hatta bunlar daha da tehlikelidir? Zira Aziz Nesin hiç olmazsa ateist olduğunu söylüyor.

Bunlar ise İslam adına, Kur'an adına tüm mukaddesat ve maneviyata saldırıyorlar. Bazı aldatılmış saf gençler de muvahittlik adına radikallik adına manevi değerlerinden ödün veriyorlar. Al‌lah'ım ne olacak bu halimiz? Bu musibetleri kime şikâyet etmeli‌yiz? Kimlerden meded umalım? Artık bu sapıklar Hz. Fatıma'ya bi‌le dil uzatıyorlar. Peygamber'in eşleri hakkında edepsizce laflar ediyorlar. Allah'ım sen İslam'a acı, sen Müslümanlara rahmet et. Artık senden başka bir dayanağımız yok. Sadece sana şikâyette bulunuyor ve senden yardım diliyoruz. Yardım dileyenlerin kim‌sesizlerin ve yeryüzünde mustazaf kılınanların yegâne yardımcısı sensin. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.


Mİ’RAC OLAYI -1

Resulullah Hakkında Soru-Cevaplar

Resulullah ( s.a.v. )ın Gençlik Dönemi-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)