• Nombre de visites :
  • 2345
  • 9/5/2012
  • Date :

İmam Ali (as) ve Namaz-5

imam ali (as) ve namaz

İslam dini yavaş yavaş duyulmaya başlamıştı. Kutlu evde yaşayan o mutlu aile'yi oluşturan bireyler tek tek müslüman oluyorlardı.

            Hz. Hatice, ve Hz. Ali ve Zeyd bin Harise, Ümmü Gülsüm, Rukkiye'de İslam dinini kabul ettiler. Hz. Resulullah'a vahy geliyor. Hz. Hatice O'nun telaşını yaşarken, kutlu evin reisi Allah'ın elçisi olma şerefini kazanırken, elbetteki evde yaşayan herkes, olan olaylara tanıklık ediyordu.

            Hz. Hatice, Hz. Ali'nin davet edilen yüce islam dinini kabul ederek müslüman olmasına çok sevinmişti. Hz. Ali'nin sahip olduğu üstün ahlâk, üstün zeka ve derin düşüncelere sahip olması ; Hz. Muhammed ( s.a.v. )'e daha ilerki yıllarda destek olması açısından da sevindirici idi. Hz. Hatice, evde yaşayan diğer şahıslarında islâmıyet'e sahip olmasını çok arzu ediyordu.

            Hz. Peygamber'in arkasında ilk namaz kılan kendisi idi... Şimdi, Hz. Ali'de onlara katılmıştı. Niçin zeyd bin Harise de katılmasın ?.

            Niçin Ümmü Gülsüm ve Rukkiyye de katılmasın?

            Hz. Hatice ( ra )bu düşüncelerle meşgül olurken Zeyd bin Harise içeriye girmek için izin istedi. Hz. Peygamber ( s.a.v. )onu Allah'ın birliğine, ve kendisinin O'nun Peygamber'i ve elçisi olduğuna inanmaya, putlara bundan böyle ibadet etmemesini, güzel ahlâklı olmasını, Allah'a hiç bir şeyi ortak koşmaması gerektiğini anlattı.

            Zeyd bin Harise, kendisini yıllarca arayan babasına  Resulullah'ı terci etmişti. O'na olan inancı ve bağlılığıyla Hz. Resulullah'ın davetini tereddüt etmeden kabul etti. Allah'ın  varlığına birliğine  ve Hz Muhammed ( s.a.v. ), o'nun elçisi olduğuna şahitlik etti. Resulullah ( s.a.v. ), Zeyd bin Harise'nin müslüman oluşuna çok sevindi. Bu olaya tanık olan Hz. Hatice, kızlarına cevap buluyor ve rahatlıyordu. Zeyd bin Harise'nin müslüman olmasından sonra  Hz. Hatice, kızlarını çağırdı. Evde onlara olup bitenleri anlattı. Anne babalarına, sonsuz güvenleri olan Hz. Muhammed ( s.a.v. )'ın dört kızı, anneerinin sözünü kesmeden dinlediler.

Hz. Hatice onlara babaları Hz. Muhammed ( s.a.v. )'ın Allah'ın elçisi olduğunu haber verdi. Babalarına en büyük melek Cebrâil ( a.s. )vasıtasıyla Allah'ın ayetlerini vahy yoluyla indirildiğini açıkladı.

            Bu dinin İslâmiyet olduğunu, Allah'tan başka hiç bir puta ibadet edilemeyeceğini, iyi insan olunması gerekliliğini, iyi işlerle emrolunduklarını, kötü işlerden de menolunduklarını anlattı.

            Dört kızın hepside anneleri Hz. Hatice'nin anlattıklarını dinlediler. İslam dinine girdiler. İslâmla şereflendiler.

            Hz. Muhammed ( s.a.v. )'in evinde yaşayanların hepsi evin reisi Hz. Muhammed ( s.a.v )min getirdiği dini kabul ediyor. Kutlu ev kutlu olma özelliğini devam ettiriyor. Hepsi yanlızca Allah'a ibadet ediyorlar, ve hiç bir şeyi ve putları Allah'a ortak koşmamak şartıyla imanlarının gücüyle ve Allah'ın yardımıyla mücadelerini güçleştirerek  islam'i develtin temelini atıyorlar.


İmam Ali (as) ve Namaz-1

İmam Ali (as) ve Namaz-2

İmam Ali (as) ve Namaz-3

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)