• Nombre de visites :
  • 1898
  • 8/3/2012
  • Date :

Peygamberler Nasıl Seçilirler?-3

peygamberler nasıl seçilirler?

Şeytanlar insanları bu yoldan saptırmaya ve insanlara başka varlıkları yani kendilerini ilah kabul ettirmeye çaılşmalarıdır. Allah insanı şerefe çağırırken azıtmış Şeytan şeklindeki insanlarda insanı küçülmeye ve esir olmasına ve zülme , zillete çağırır. Şeytanın çağrısını kabul edenler zikredilen yoldan ( yani onların kanunlarından ) sapacaktır ve toplum bilinci bilinçsiz şeytani bir toplum haline getireceklerdir.

Allah'a ortak koşma, yani kendilerinin kanunları Allah'a bağdaşlaştırma nesnelere ibadetle sınırlandıramazlar. Fakat ne zaman Allah'ın pozisyonu bilimezse ve insanlar O'nun yaratma ve yasama gücünü bilmezlerse , ( yaratma kanunlarına yalnızca Allah hakimdir, toplumun ve hayatın kurallarını belirleme yetkisi de yalnızca Allah'ın )'dır bu durum insanları şüphe ve şirke düşürecektir. Bu durumdaki insanlar belli düşünceleri kurtuluş yolu, belli insanlar, hakimleriyle kesinlikle adet ve gelenekleri de  hayat tarzı olarak benimserler. Böylece onlardan Allah'ın yerini bilincsizlik barbarlık ve cehalet, hareketsizlik ve şeytanlar alır.Yine örneğin Mısırlılar kaderlerini Enver Sedat ve Iraklıların'da  Sadam Hüseyin gibi elli kanlı kişilerin eline bırakarak, onu Allah'a ortak koşuyorlar.

Mü'minlerin Emir'i İmam Ali ( a.s. ) sözlerine şöyle devam eder ; Şeytan onları Allah'ı tanımaktan uzaklaştırır..." Bu sözüyle o, Allah'ın pozisyonunu belirsiz olduğu bir toplumda Şeytanların insan akıllarını, Allah'ı tanımaktan mahrum edecek şeylere doldurumaya çalıştıkları ifade eder. Bazen biri birşeye muhtaç olur ve onu muhtaç olduğunuda bilir. Bu acı bir durumdur. Ama daha da acı olanı birşeye muhtaç oldunu bilmesi, ancak muhtaç olduğu şeyi elde edebilmese de kullanma imkanının olmadığını bilmesidir. Örnek olarak birinin temiz suya ihtiyacı vardır. Ancak temiz su bulsa midesi kirli suyla dolu olduğundan bu temiz suyu kullanmaz. ( İnsana Allah'ı unutturma ve aklına başka şeyler yerleştirme insana yapılan en büyük zulümdür ). Sonra ki konularımızda peygamberlerin bu zulmü kaldırmak ve bu yapılan zulmü telafi etmekle yükümlü olduklarını görevlerinden olduğunu göreceğiz.

Ve yine burada Mü'minlerin Emiri olan İmam Ali ( a.s. )'ın bir konuşmasında belirttiği bir sözünün üzerinde duralım. Şeytan yalnızca İblis değildir. Kur'an'ın belirttiğine göre İblis Hz. Adem ( a.s. )'a secde etmeyi reddeden ve kıyamet gününe kadar hesab-ı ertelene bir yaratıktır. Ancak Şeytan'ın çok geniş bir anlamı vardır. Kur'an'a göre çürüme ve yıkım oluşturan her güç şeytan'dır. Buna bağlı olarak Kur'an'da şu lafzı görebiliyoruz. " İnsanlardan ve cinlerden şeytanlar" ; Yani diğer insanlar gibi giyinen yürüyen, aynı işleri yapan insan şeytanlar ve diğer cinler gibi hareket eden cin şeytanlar. Bazen insanların içlerine de yerleşen bu şeytanlar bencillik, şehvet, hırs, vahşet olarak ortaya çıkarlar. Bazen de dışımıza yerleşirler ve Krallar, tagutlar olarak başımıza çıkarlar.

Şimdi biz kendi içimizde ki, şeytanların gelişmesine izin vermemeliyiz, dışımızda ki, şeytanlar bizi etkilemez. İnsan çoğu nedenden dolayı kendine kusur bulmaz. Bu Kur'an'da şöyle belirtilmiştir ; " Kıyamek gününe kadar tagutların ve ezilenlerin kavgası bitmiyecektir. " Bu günde, ezilmiş olanlar tagutları onları yanlış yönlendirmeleriden dolayı suçlayacaklar, ancak bunu tagutlar reddedecek ve siz bizi dinlememeliydiniz diyeceklerdir. Her ikisi de doğru sözleri, ancak her ikisi de kınanacaklardandır."

" Ve onları Allah'a ibadetten alıkoydu". Bu cümleleyle inananların lideri, insanlar Allah'ı tanımadıkları zaman, ona ibadet ve itaat etmemelerinin oldukça normal olduğunu belirtmektedirler."


Peygamberler Nasıl Seçilirler?-2

Peygamberler Nasıl Seçilirler?-1

Peygamberlik ve sonuçları

İsmet hakkında nakli deliller 2

Peygamberlere İman

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)