• Nombre de visites :
  • 2708
  • 8/3/2012
  • Date :

Peygamberlerin Görev ve Sorumlulukları-1

peygamberlerin görev ve sorumlulukları

Biz bu gibi konuların önemini Vahy kayramların niteliklerinde ele almayı uygun gördüğümüz için daha detaylı bilgiyi Vahy kavramlarında ele aldık. Her nedense insanların üzerinindeki peygamberlerin görevi ve hukuk açısındaki düşüncelerinde yanlış bir bilgiyle inançlarının gereği ve insanların peygamberler hakındaki yanlış davranışlarının olduğunu tesbit ettiğimizden dolayıdırki bu konuların tekrarlanlarında büyük bir önem taşıdığını ve insanların peygamberlerin görevleri hakkında ki, devrim hareketlerin de eksikliklerin bulunduklarını sergilememin ve daha da iyi anlaşılmasındaki rolun çok önemli ve büyük olduğunu ortaya koymamızın kaçınılmazlığını ve bunların devletleşme açılarında büyük önem taşıdığını insanların ilahi bir gücü ekseminin kontrolu altında devrimlerin olduğunu ispatlamaya çalışacağız.

Peygamberlerin Allah'a ve insanlara karşı sorumluluklarını ele almış ve bazı peygamberlerinde savaşlar yaptıklarını devletleşmelerindeki devlet başkanlıklarını yaptıklarını dile getirmiştik.

Bütün bu inceleme hareketlerinde tevhidi bir toplumun kurulmasını hedeflemeyecektir. Elbette tevhidi bir toplumun kurulması da Peygamberlerin sorumlulukları arasında'dır ve Peygamberler de bu amaç için gelmişlerdir. Peygamberlerin sorumlulukları arasında yer alan, değişimi gerçekleştirme ve ferdi devrimlerle birlikle tevhidi bir toplumun kurulmasını da kapsamaktadır. Bu değişim Peygamberlerin kalbinde doğar ve oradan tüm insanların kalbine yayılır ve bir iç patlamayla sonuçlanır. Ancak böyle bir hiç patlamadan sonra tevhidi bir toplumun kurulması mümkün olabilir.

Biz inede ilmin kapısı Mü'minlerin Emiri'nin sözlerini eksen alarak Peygamberlerin sorumluluklarını görelim.

" Allah ( c.c. ), insanlara verdikleri sözde yardımcı olmaları, insanları Allah ( c.c. )'a çağırmaları ve insanların faziletli olmalarını sağlamaları , insanlara Allah ( c.c. )'ın sonsuz kudretini göstermeleri için Peygamberlerini gönderdi."

Bu söylenilen sorumluluklarla, Peygamberler kendilerini halkla birleştirdiler, yani, Peygamberler bir İslam-i toplumu devleti kurmayı amaçlayan misyonlarına başladılar. Bundan dolayı, bu sorumluluklar temel alınarak kurulan bir İslam toplumunda hiçbir aykırılık bulunmaz.

Örnek olarak, bir İslam toplumunda bazı şeyler unutkanlığı oluşturuyorsa bu, Peygamberlik felsefesine aylırı olacaktır. Gerçekte İslam sisteminin bütün toplumsal yanları, yani bir İslâm toplumununu oluşturan herşey, insanlara verdikleri sözü yerine getirmelerine yardımcı olacaklardır.

Bu zikredilen sorumlulukları yerine getirmek, cehalet içinde kalmış toplumun eksikliklerini giderici olacaktır.

Doğru olan nedir ? Doğru olan insanın kesinlikle Allah ( c.c. )'a kulluk etmesi ve O'ndan başka herşeyi reddedeceğine dair söz vermesidir. Burada reddedilemesi gereken şeyler Allah ( c.c. )'ın yerine konulan akli, fiziki doktrinel her şeydir. İnsan Allah ( c.c. )'a sadece ibadet ettirerek değil O'nu ibadet ve itaat etmeye kanunlarını aynısını uygulaya ( fıtraten ) uygulamay da mecburdur.


Peygamberlerin Masumiyetini İspatlayan Nakli Deliller -3

Nübüvvet Felsefesi -5

Ulül Azm Peygamberler

RESULLER VE MELEKLER HAKKINDAKİ İNANÇ

Nübüvvetle İlgili Hükümler

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)