• Nombre de visites :
  • 908
  • 17/5/2011
  • Date :

İmam Cevad (as)ın Hayatı-3

imam cevad (as)ın hayatı

     İmam, Memun'la görüşmek için Tikrit'e gitti ve orada da Ümmül Fazl ile evlendi. Daha sonra hac mevsimi gelinceye kadar İmam Cevad (a.s.) Bağdat'ta Dicle'nin yanında bina edilen Ahmed b. Yusuf'un evinde kaldı ve hac mevsimi "gelince da ailesiyle birlikte hac merasimini yerine getirmek için Mekke'ye gitti ve oradan da Medine'ye dönüp orada kaldı'.[1]

Bu rivayete göre İmam Cevad (a.s.) sadece bu süre zarfında Bağdat'ta kalmıştır, ancak müellif, İmam'ın değişik zamanlarda Bağdat'ta kalmış olabileceğini reddetmemektedir. Bu hususta irbili'den nakledilen bir başka rivayet de şöyledir: Memun Bağdat'a geldiğinde, İmam Cevad (a.s.)'dan da bu şehre gelmesini istiyor. Memun bir gün, İmam'ın Bağdat'ta kendi yaşındaki çocuklarla oynadığını gördü. Memun'un yaklaştığını gören çocuklar onun yolundan çekilerek kaçtılar ama İmam bir kenarda, hareketsiz ve kendine has bir azamet ve sükunetle durdu.

Memun da bu durumu görünce Şaşırdı ve "Neden sen de diğerleri gibi kaçmadın?" dedi. imam "Ben herhangi bir hata işlemedim ki onun cezasını görmekten korkup kaçayım, ayrıca yol sizin geçişinizi engelliyeceğim kadar da dar değil." dedi. Memun "Siz kimsiniz?" diye sordu. İmam "Ben Muhammed b. Ali b. Musa er-Rıza'yım..." dedi.

Bu rivayetin peşinde başka sözler de zikredilmiştir ve onlar da bazı tahkikçilerin eleştirisine maruz kalmıştır. Değerli üstadımız Allame Seyyid Cafer Murtaza o sözleri doğrulamak ve teyid etmek için çok çalışmıştır.[2] Ama onun metninde bazı konulara değinmiştir ki onu kabul etmek sakıncalıdır. Çünkü bu rivayetin sahih olduğunu kabul edersek, Memun'un 204 yılında Bağdat'a gelip hemen sonra veya kısa bir süre sonra İmam Cevad (a.s.)'ı Bağdat'a çağırdığını da kabul etmeliyiz ama eğer ondan sarfı nazar edersek şöyle demeliyiz:

İmam 215 yılında Bağdat'a bir defa geldikten sonra, Mutasım O hazreti 220 yılında Bağdat'a çağırıncaya kadar İmam Medine'de yaşıyormuş. Çünkü 215 ve 220 yıllan arasında İmam'ın Bağdat'a geldiğine dair bir hadis şimdilik elimizde mevcut değildir, bilakis İmam'ın Medine'de dolaştığı ve halkın O hazrete ihtiram gösterdiği hususunda bazı rivayetlerde az da olsa bir takım bilgiler mevcuttur.[3]


[1] Tarih-i Taberi, c: 7, s: 190 (215 yılında gelişen olaylar). Bağdat Tarihi, c: ?, s: 142-143. Musul Tarihi, s: 215. el-Kamil Fit-Tarih, c: 6, s: 417. Müsned'ül imam'il Cevad, s: 55. el-Hayat'üs Siyasiyye lil-imam'il Cevad, s79

[2] el-Hayat'üs Siyasiyye lil-lmam'il Cevad, s: 68-75.

[3] Usul-u Kafi, c: 1, s: 492-493.

İmam Cevad (as.) ın Hayatı-2

İmam Cevad (as.)ın Hayatı-1

İmam Cevad (as)’dan Bir Mucize

İmam Cevad(as)’ın Siresi-4

İmam Cevad (as.)’ın İmameti-3

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)