• Nombre de visites :
  • 1925
  • 29/12/2010
  • Date :

Çocuğun Önemi ve Değeri -2

çocuğun önemi ve değeri

İmam Seccad (a.s) şöyle buyurmuştur: “Müslüman erkeğin saadetinden biri de ticaret yerinin kendi şehrinde olması, dostlarının salih kimseler olması ve kendisine yardım eden bir çocuğunun olmasıdır.” [1]

Çocuğun varlığı ne kadar büyük bir değere sahiptir ki Kur’ân-ı Kerim şöyle buyurmuştur:

“Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı, eşlerinizden de sizin için oğullar yarattı ve sizi temiz rızıklarla rızıklandırdı.”[2]

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Müslüman çocuklar kıyamet gününde şefaat ederler, şefaatleri de kabul edilmiştir. On iki yaşına erdiklerinde iyilikleri yazılır, buluğ çağına vardıkları zaman da günahları yazılır.”[3]

Yedinci İmam (a.s) şöyle buyurmuştur: “Geride bırakacağı çocuğunu gördükten sonra ölen kimse mutludur.”[4]

Çocuk sahibi olmanın, faydası o kadar büyüktür ki Müminlerin Emiri (a.s) şöyle buyurmuştur: “Çocuğa isabet eden bir hastalık, anne ve baba için bir kefarettir.”[5]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Salih evlat, Allah’ın, kulları arasında bölüştürdüğü güzel kokan bir güldür.”[6]

Hakeza şöyle buyurmuştur: “Salih evlat, cennetin güzel kokan güllerinden bir güldür.” Bir rivayette de şöyle yer almıştır: “Allah Resulü, Medine camisideki minberde, öğüt verirken Hasan ve Hüseyin (a.s) camiye girdiler. Üzerlerinde kırmızı bir gömlek vardı. Gelirken yere düştüler. Peygamber hızla minberden inerek her ikisini kucağına aldı.”[7] Daha sonra da şu ayeti tilavet buyurdu: “Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır. Büyük ecir ise Allah katındadır”[8]

Tahran’da Hacı Ali Rıza adında bir şahıs, bir su kanalı kazdı. Yaklaşık yüz yıldır, Tahran’ın bir bölgesindeki halk o sudan istifade etmektedir. Büyük âlimlerden biri şöyle buyurmuştur: “Bir şahıs onu rüyasında, yanında büyük bir nehir akan bir bağın yanında gördü. O kendisine şöyle dedi: “Bu bağ, cennet bağlarından biridir. Bu nehir de cennet nehirlerinden bir nehirdir. Her ikisi de dünyada kazdığım o su kanalı sebebiyle bana verilmiştir. Ama keşke bir çocuğum olsaydı da bir defa, “La ilâhe illallah” deseydi ve ölseydi. Zira onun tevhidi ikrar etmesinden dolayı büyük bir sevap bana nasip olurdu.”


[1]- Bihar, c. 103, s. 7

[2]- Nahl, 72

[3]- Bihar, c. 21, s. 355

[4]- Vesail, c. 21, s. 357- 358

[5]- a. g. e.

[6]- a. g. e.

[7]- Bihar, c. 42, s. 284

[8]- Teğâbün, 15

Çocuğun Önemi ve Değeri -1

Çocuksuz evde bereket de olmaz

Çocuğa Manevi Eğitim Verilmesi ve Kişilik Oluşum

Çocuklarımız

Sevgi ve Tedavi

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)