• Nombre de visites :
  • 1894
  • 12/9/2010
  • Date :

Hz. Mehdi’nin (af) Dostları-1

imam mehdi

Ey sonsuz bahar!

Ey Allah’ın dünyamız için ayırdığı nimet!

Sensiz sokaklardan esen gurbet rüzgarı,

Ölüm kokusu getiriyor,

Yorgunluk, yılgınlık kokusu,

Sokaklar sinesini açmış,

Can bağışlayan nesim rüzgarını bekliyor.

Sokaklar sürekli senin aşığın olmuştur.[1]

***

Tekrar aydınlık dönem gelecektir. Muhammedî bir davet ve yeni bir cihat ile.

Ne mutlu Allah’ın Resulü’nün son vasisi, Bakiyyetullah aşkına gönüllerini rehin bırakanlara! Allah’ın zafer yardımından nasibi olanlara ve Hasan oğlu Hüccet’e dost olmakla Allah’în hoşnutluğunu satın alanlara!

Hz. Mehdi’nin (af) dünya devleti dünyanın kaderini ve çehresini değiştirecek  büyük bir sistem olacaktır. İmam-ı Zaman, o büyük hareketinde öyle dostlara sahip olacaktır ki bunlar “zuhur”dan önce hazır olacaklar ve Hazret’in kıyamıyla birlikte onun yardımına koşacaklar; onun çok güçlü yardımcıları olacaklardır. Tabii ki ona ve onun hareketine iman edenlerin , onun geliş yolunu gözleyenlerin ve Kaim (af) zuhur ettiğinde yanında yer alarak savaşacak olanların hepsi, bir anlamda Hz. Mehdi’nin (ac) dost ve yardımcılarıdır.

***

İştiyak,

Yemyeşil bahar gibi, her taraf canlanmış.

Bekleyiş,

Bir gonca gül gibi gönül dalında açmıştır.

Cemkeran, Nudbe’ler ve ağlayışlar,

Bekleyiş ve aşkımızın bir görüntüsüdür.

***

Ancak, şunu da belirtmek gerekir ki, özel olarak sözü edilen “İmam’ın ashabı/dostları” belli bir topluluktur. Onlar kimlerdir? Nereliler? Kaç kişiler ve özellikleri nelerdir? Dünyaya gelmişler mi, yoksa henüz doğmamışlar mı?

Hadis kaynaklarında onun ashabının sayısı 313’tür. Peygamber Efendimizin (saa) Bedir’deki ashabının sayısı kadar.[2] Bu sayı, onun hükümetindeki yiğit komutanları, yüksek rütbeli sorumlularıdır ki hareketin bayraktarlığını omuzlanacaklardır. [3] Onların çoğu Arap olmayan halklardandır. Bunlar Kum, İsfahan, Talikan, Nişabur, Rey, Horosan, Ahvaz, Azerbaycan, Kazvin vs. İran şehirlerinden olduğu gibi Mısır, Şam, Irak ve Yemen gibi Arap bölgelerinden olacaklardır. [4]

Bu dostların bir kısmı şayet, zuhur zamanına kadar sağ kalmayıp vefat ederlerse, o günde Allah’ın emriyle dirilecekler ve onun yardımına koşacaklardır. Firavun ailesinin Mü’mini, Musa’nın (as) Vasisi Yuşa, Selman-ı Farisi, Maliki Eşter ve Ebu Ducane-i Ensarî bu gruptandır. [5]

Hazret-i İsa  (as) da dördüncü gökten inecek ve Hazret’in yardımcıları arasında yer alacaktır. Şuayb b. Salih, Hazret-i Mehdi’nin  bayraktarıdır. Hazret-i İmam Cafer Sadık’ın (as) oğlu İsmail, Abdullah b. Şerik, Akil, Salih, Cebr b.Habur, Mufaddal b. Ömer ve Ashab-ı kehf, onun özel dostları arasında ismi anılan şahsiyetlerdir. [6] İranlılar ise bu özel dostlar içinde en büyük kitleyi oluştururlar.


1-Yazara aittir.

2-Şeyh Saduk, Kemalu’d-Din, c.2, s.672

3-Allame Meclisi, Biharu’l-Envar, c.52, s.368

4-Taberi, Delailu’l-İmame, s.307, Ma’rifetu Men Şahede Sahibe’z-Zaman (ac)

5-Hürr-i Amilî, İsbatu’l-Hudat, c.3, s.55

6-Necmeddin Tabesi, Çeşm Endazî  Ez Hukûmet-i Mehdi (ac) [Mehdi Devleti’ne Bir Bakış], s.102

Masumların Dilinden İmam Mehdi 3

Hz. Mehdi (af) İle Buluşmak 2

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)