• Kur’an ve Öğüt(2.Bölüm)
  • Duvardan aşağı inerek, bir kervanın konakladığı ve gitmek istedikleri yere nasıl gidebilecekleri hakkında istişare eden insanların bulunduğu ...
  • Kur’an ve Öğüt(1.Bölüm)
  • Kur’an-ı Kerim açısından gerçeğe ulaşma yollarından biri öğüttür. Öğüt, dinleyicinin ruhunu ve kalbini yumuşatan açıklama ...
  • HÜKÜMLER VE ŞERİAT
  • Bu hükümler ve şeriatlar hak olduğuna, Allah katından nazil olduğuna ve bundan öte hak nitelikli bir hüküm olmayacağına göre...
  • ALLAH GALİPTİR
  • Bu çerçevede Peygamberine şunu açıklıyor: Böyle yapmakla onlar, Allahı mülkünde âciz duruma düşürecek ...
  • ŞERİAT İLE DİN ARASINDAKI FARK
  • Şimdiye kadar yapılan açıklamalardan anlaşılıyor ki tefsirini sunduğumuz bu ayet, önceki ayetin içerdiği ve açıklamayı gerektiren ...
  • Bir tek ümmet olma
  • Yoksa, insanların bir tek ümmet yapılmaları, varoluşsal bir kılınma, yani tür olarak aynı olma anlamında kullanılmamıştır. Çünkü insanlar ...
  • Şeriatın Kapsamı
  • Dolayısıyla -din tek ve değişmez olduğu ve şeriatlar da birbirlerinin hükmünü yürürlükten kaldırdıkları hâlde- özel şeriatların dine...
  • Kuranda Oruç -2
  • Bir önce ki ayette orucun hükmü ve felsefesi anlatıldıktan sonra, oruç hükmünün ağırlığını hafifletmek için bu ayet bir kaç hükmü ...
  • Kur’an-ı Kerim’de Tevhid -4
  • Bundan dolayı yüce Allah (İhlâs suresinde) bu biri ilkin samed olmakla niteliyor. Yani Onun olmadığı bir boşluk, Onun bulunmadığı ...
  • Kuranda Oruç -1
  • Mübarek ramazan ayında tutulan oruç hükümleri Bakara suresinde bazı ayetlerde işaret edilirken, diğer bazı surelerin ayetlerinde de ...
  • Kur’an-ı Kerim’de Tevhid -3
  • Bu iki hususu düşündükten sonra da bu bilginin ışığında şu ayetin anlamını kavramaya çalış: Rabbinin her şey üzerinde şahit olduğu...
  • Kur’an-ı Kerim’de Tevhid -2
  • Kurân yüce mesajında yüce Tanrının sayısal birliğini reddeder.Çünkü bu tür bir birlik ancak, bu biri öbür birden ayrılmaya zorlayan sınırlılık ve ...
  • Kur’an-ı Kerim’de Tevhid -1
  • Genel kavramlar hakkında derinleşen hiçbir araştırmacı şüphe etmez ki, tevhit meselesi bu tür meselelerin en derin boyutlusu,tasavvur ...
  • Kuranda Ahde Vefa –3
  • İslam’ın ahde vefaya verdiği önem, gerek Müslümanlara gerekse de Müslüman olmayanlara karşı verilen sözü yerine getirme ve anlaşmalara ...
  • Kuranda Ahde Vefa –2
  • İslami öğretide ahde vefanın önemini ve Kur’an toplumunun en bariz vasfı olan bu özelliği anlatan ayeti kerimelere kısaca göz ...
  • Kuranda Ahde Vefa -1
  • Yer küresinin üzerinde yaşamaya başladığı ilk zamanlardan bugüne insanoğlu, hayatın birçok alanında anlaşma ve akitler yapmış, hayatın ...
  • Kuranın Risaleti (3)
  • Allahın kullarına verdiği her türlü nimet ve kemal onları denemeye yöneliktir. Bu nimetler verildiği kimselerin üstünlük ...
  • Kuranın Risaleti (2)
  • Düşmanı yok edip ortadan kaldırmak çok zor bir iş değildir. Düşmanlığı giderip insanları dostluk ortamına kavuşturmak çok ...
  • Kuranın Risaleti (1)
  • Kuran, hitaplarını çoğul kiplerde söyleyerek halkı birliğe çağırmakta ve sosyal meselelere ilişkin hayatın tanzim ...
  • Kurân-ı Anlamak -3
  • Toplumsal fakirliği ve yoksulluğu yok etmek için humus, zekât ve infak müesseselerini yeterli şekilde işletmek.
  • Kurân-ı Anlamak -2
  • Bu iki gruba mensup insanlar, Kurân’ın eğitilerini kendilerine ilke edinip amaç olan kemale doğru...
  • Kurân-? Anlamak -1
  • ?nsano?lu yeryüzünde ya?amaya ba?lad??? günden beri yarat?c?s? taraf?ndan çe?itli nimetlerle...
  • Lokmanın Vasiyeti
  • Oğlum! Halkın isteğine, onların övme veya kınamalarına bakarak hareket etme; çünkü insan, onları razı etmek için her ne kadar çaba sarfetse de hedefine ulaşamaz ve onları...
  • Kurân Nuru 3
  • Allah’ın kitabı. Sizden öncekilerin ve sonrakilerin haberi ve de aranızdakilerin hükmü ondadır.
  • Kurân Nuru 2
  • Yüce Allah Resulü (s.a.a), ümmetinin sapıklığa düşmemesi için Allah’ın kitabına ve kendi Ehl-i beytine sarılmalarını ve...
  • Kurân Nuru 1
  • Kurân-ı Kerim’le menus ve aşina olmak, Kurân’ı kılavuz edinmek ve ona bağlılık, karanlıklardan ve fitnelerden...
  • YOL HARİTAMIZ KUR’ÂN 1
  • Kur’ân okumayı belli zamanlara hasretmek, günün-gecenin belli saatlerinde Kur’ân okumaya, tefekkür...
  • Kur’ân’ı ezberlemek
  • Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): “Kur’ân sahibine kimse cennete girdiğinde şöyle denir: Oku ve yüksel...