• Duvar Resimleri
  • Resim sanatı, özlem, duygu ve düşüncelerin belli estetik kurallar çerçevesinde iki boyutlu bir düzlem üzerine yansıtılmasına dayanan...
  • Hayvanlardaki Anne Sevgisi
  • fotoğraflarda bir kaç hayvana ait anaçlık duygusu işlenmiş,ufak bir gülümse bırakır insanin yüzünde.
  • Masule-Gilan 2
  • Şehir örgüsü ve mimarîsi, bölge halkının ruhu ile denge kurarak kendine özgü bir orijinalliği yansıtan bir şehir.
  • Masule-Gilan 1
  • Gezginlerin vaad yeri olan masule şüphesiz İran’ın en güzel antik şehri sayılmaktadır. Şehir örgüsü ve mimarîsi, bölge...
  • Kerman
  • En son idarî bölümlemelere göre Kerman eyaleti on metropol, yedi şehir ve otuz ilçeden oluşmaktadır.
  • Nakşi-Rüstem
  • Şiraz’ın, İran’ın kültür başkenti olması yanında bir özelliği de sulak ve bitek ovaları.. Bu sebeple ona...
  • Alamut-Kazvin 2
  • Elburz sıra dağlarının güney eteklerinde Kazvin şehrinin kuzeyinde yer alan Alamut çok kar ve...
  • Heftsin-Nevruz Bayramı
  • nevruz geleneklerinin yaşatıldığı İranda, ev temizliği, büyük çaplı alışverişler ve taşınmalar da genelde...
  • Lahican-Gilan
  • Gilan eyaletinin önemli şehirleri, Lahican, Benderenzeli, Rudbar, Taleş, Astara, Fomen, Lengrud, Sevmaa, Sera ve Masule’dir.
  • 22 Behmen-İran
  • İslam İnkılabının zaferinden sonra İran, dünya Müslümanlarının vahdeti ve geçmiş eski azamet ve...
  • Alamut-Kazvin 1
  • Elburz sıra dağlarının güney eteklerinde Kazvin şehrinin kuzeyinde yer alan Alamut çok kar ve yağış...
  • Ramser-Mazenderan
  • Râmser şehrinde, tarihî Ramser Sarayı, Râmser Kaplıcası; Kelâr-deşt şehrinde rüyamsı Veleşt Gölü...
  • Mazenderan-Babil
  • Mazenderan eyaletinin merkezi Sârî şehridir. Diğer önemli şehirleri; Amul, Babil, No-şehr,Bih-şehr, Kâim-şehr...
  • Avan Gölü
  • Avan dağının kuzey eteklerinde Avan ismiyle meşhur olmuş bir göl vardır. Bu güzel gölün boyu...
  • İlginç Resimler 7
  • En acayip resimler, ilginç resimler,manzara resimleri, doğa resimleri, manzara fotoğrafları...
  • İlginç Resimler 6
  • acayip resimler, ilginç resimler,enteresan resimler,,manzara fotoğrafları,manzara resimleri...
  • İlginç Resimler 5
  • ilginç resimler, en acayip resimler, manzara resimleri, doğa resimleri, manzara fotoğrafları...
  • İlginç Resimler 4
  • en acayip resimler, ilginç resimler,manzara resimleri, doğa resimleri, manzara fotoğrafları...
  • Muharrem
  • Hüseyin (a) ve Kerbelâ fedâileri (s.a.) Rablerine yevm-i mîsakta söz verdikleri üzere görevlerini...
  • İlginç Resimler 3
  • ilginç resimler,enteresan resimler,acayip resimler,manzara fotoğrafları,manzara resimleri
  • İginç Resimler 2
  • ilginç resimler, en acayip resimler, manzara resimleri, doğa resimleri, manzara fotoğrafları...
  • İlginç Resimler 1
  • ilginç resimler,enteresan resimler,acayip resimler,manzara fotoğrafları,manzara resimleri...
  • Nesirulmülk Mescidi-Şiraz
  • Bu cami Şiraz şehrinin tarihi eseri olarak tanınmaktadır,bu caminin bınası çok güzel bir şekilde yapılmıştır.
  • Fedengülü-Erdebil
  • Erdebil eyaletinin büyükşehirleri şunlardan ibarettir: Nemin, Neyr, Serayn, Bilesevâr, Parsabâd...
  • Amol-Mazenderan
  • Mazenderan eyaletinin merkezi Sârî şehridir. Diğer önemli şehirleri; Amul, Babil, No-şehr (Yenişehir), Kelâr-deş...
  • Sevimli Bebekler
  • En güzel bebek resimleri çocuklar, şirin, hoş, sevimli, afacan uyuyan, aglayan, mavi gözlü minik bebekler...
  • İmam Cafer (as)ın Şehadeti
  • İmam Sadık (a.s)ın yaşamış olduğu dönemde yaşayan önemli şahsiyetlerin hiçbirisi onun sahip olduğu yüce makama sahip değildi...
  • Ya Fatımatüz-Zehra
  • (Ey Habibim!) Biz sana Kevser’i verdik. Şu hâlde Rabbin için namaz kıl ve (tekbir alırken) ellerini boğazına kadar kaldır. Şüphesiz asıl soyu kesik olan, sana kin duyandır.”
  • Hz. Ebul Fazl Abbasın Türbesi
  • Fedakarlığın simgesi Hz. Ebulfazl Abbasın (as) yaşamındaki bariz özelliklerinden belki de en önemlisi, Hz. İmam Hüseyine (as) olan aşırı sevgi ve bağlılığıydı...
  • Hacu Köprüsü (2) İsfahan
  • Bu köprü II. Şah Abbas’ın emriyle 1060 h.k. yılında Timurlar döneminden kalma eski köprünün yerine yaptırılmıştır.
  • Demavend Dağı
  • Demavend sönmüş yanardağı, Elburz sıra dağlarının en yüksek dağıdır. Hazar denizinin güney yakınlarında...
  • Kermanşah
  • İran’ın batısında yer alan Kermanşah eyaleti kuzeyde Kürdistan, güneyde Loristan ve İlâm eyaletleriyle...
  • Bisütun (1) -Kermanşah
  • Kermanşah’da Hamedân Caddesi’nin yanındaki bir dağın yirmi metre yüksekliğinde Ahamenişler...
  • İran-Zencan
  • İran’ın diğer yedi eyaletiyle komşu olan eyaletlerinden biri olan Zencân eyaleti üç metropol, sekiz şehir...
  • Arasbaran-Batı Azerbaycan
  • En son idarî bölümlemelere göre Batı Azerbaycan Eyaleti on iki metropol, yirmi iki şehir, yirmi sekiz ilçe...
  • İmam mehdi
  • Çeşitli muteber nakillere göre Hz. Mehdi dünyaya gelirken doğumundan, babası Hasan Askeri...
  • LORİSTAN
  • Loristân eyaleti, kuzey yönünden, Merkezî eyalete bağlı Hamin ve Erak şehirleri ve Hamedan eyaletine bağlı...