• Kur’an-i Kerim İlmileri-6
  • Arkasından embriyoyu et parçasına dönüştürdük, arkasından et parçasından kemikler yarattık, arkasından kemiklere et giydirdik… Kuran, buraya kadar...
  • Kur’an-i Kerim İlmileri-5
  • Allah tarafında gönderilen peygamberler hakkında bu şekilde açıklamalarda bulunmak, gerçekte nübüvveti inkârdır ve bu fikirde bulunanlar, peygamberleri...
  • Kur’an Kerim Hatim Duası-2
  • Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve Kur’an’la dışımızın iyi görünümünü sürekli kıl; vesveselerin içimizin sağlığını bozmasına engel ol; kalplerimizin...
  • Kur’an Kerim Hatim Duası-1
  • Allah’ım, hiç kuşkusuz, ben senin yardımınla Kitabını hatmetmeye muvaffak oldum. Sen onu, bir nur olarak indirdin; daha önce indirmiş olduğun kitapların...
  • Kur’an Kerim Hatim Duası-Arapça
  • أَللّهُمَّ إِنَّكَ أَعَنْتَني عَلى خَتْمِ كِتابِكَ الَّذي أَنْزَلْتَهُ نُوراً، وَجَعَلْتَهُ مُهَيْمِناً عَلى كُلِّ كِتاب أَنَزَلْتَهُ، وَفَضَّلْتَهُ عَلى كُلِّ حَديث قَصَصْتَهُ، وَفُرْقاناً فَرَقْتَ بِهِ بَيْنَ حَلالِكَ...
  • Kur’an-i Kerim İlmileri-4
  • Ayrıca vahyin inişi ve nazil edilmesi belli bir yön ve mekânı gerektirmektedir, fakat madde ötesi âlemin maddî hiçbir özelliği kendisinde...
  • Kur’an-i Kerim İlmileri-3
  • Onlar öncelikle batınlarını mükemmelleştirirler ve daha sonra bu mükemmellikler dışa yansır. Aslında Allahın bu seçkin kulları, öncelikle halktan hakka doğru bir yolculuk...
  • IŞIK VE KARANLIKLAR
  • Bilindiği gibi etrafta ışık kaynağı olmadığında, bir insanın çevresindekileri çıplak gözle görmesi mümkün değildir. Ancak bizim görebildiğimiz...
  • Yayılan Yeryüzü
  • Kıtaları taşıyan levhaların, gerilerek genişleme, yayılma, uzama, esneme olarak tarif edilen hareketi nedeniyle, günümüzde kıtalar yılda yaklaşık 3 cm kadar...
  • Kur’an-i Kerim İlmileri-2
  • Hz. Musanın annesi büyük bir çıkmazdayken, Allah tarafından gönderilen bu ilhamla oğlunun öldürülmesini önledi, Kuran bunun adına vahiy...
  • Kur’an-i Kerim İlmileri-1
  • Vahyin ne olduğunu bilmek ve vahyi tüm boyutlarıyla iyice tanımak büyük bir öneme sahiptir; çünkü Kuranı anlamak, vahyi gerçek anlamıyla bilmeye...
  • Hermonutik ve Tefsir İlmi 12
  • Kitap ve sünnetin hermonutik bahsinde geriye kalan tek şey, bir grubun Kuranın naslarının maksatlara delaletinin kesin olmasına...
  • Hermonutik ve Tefsir İlmi 11
  • Acaba gerçekten Kur’an-ı Kerim, Allah’ın güç ve kudret mazharlarından bahsederken bu arada Allah Tealaın tahta oturmasını mı söz...
  • Hermonutik ve Tefsir İlmi 10
  • Kesinlikle bu gibi yerlerde tahttan maksat ağaç veya metalden yapılan taht ve onun yıkılmasından maksat onun zahiren yıkılması...
  • Hermonutik ve Tefsir İlmi 9
  • Hepimiz bir bitkinin oturup kalkması diye bir durumu söz konusu olmadığını biliyoruz, Demek ayetteki istivadan maksat onun rüzgar...
  • Hermonutik ve Tefsir İlmi 8
  • Elbette bu doğru tutuma karşı, fitne çıkarmaktan başka bir amacı olmayan sapmış ve ön yargılı olan kimseler, muhkem ayetlere müracaat etmeden...
  • Hermonutik ve Tefsir İlmi 7
  • Görüldüğü gibi bu ayetin bu gruba tatbiki ayetin tevili yani ayetin nazil olduğu zamanda mecvut olmayan örneğine tatbiki sayılır.
  • Hermonutik ve Tefsir İlmi 6
  • Tenzil karşısındaki tevilden maksadın, ayet veya ayetlerin Kur’an-ı Kerim nazil olduğu zamanda mevcut olmayan ve daha sonraları...
  • Hermonutik ve Tefsir İlmi 5
  • Ayetin öncesindeki ve sonrasındaki ayetleri incelediğimizde ayetin zahirinde en küçük bir şüphe kalmıyor; dolayısıyla ayeti bu anlamda...
  • Hermonutik ve Tefsir İlmi 3
  • Ragıb-ı İsfehanînin sözlerini tercüme etmekten amacımız, tefsir tarihi boyunca müfessirlerin yanılgısı olmayan veya...
  • Hermonutik ve Tefsir İlmi 2
  • İlahi kitabımız müminleri, bu kitabın yüce anlamlarına ulaşmaları, onları uygulamaları için Kur’an-ı Kerimin ayetlerinde...
  • Hermonutik ve Tefsir İlmi 1
  • Bu açıdan Egust Wolf gibi bazı batılılar Hermonutik terimini, yazar ve konuşmacının düşüncesini keşfetme kuralları anlamında...
  • Kurân Nuru 3
  • Allah’ın kitabı. Sizden öncekilerin ve sonrakilerin haberi ve de aranızdakilerin hükmü ondadır.
  • Kurân Nuru 2
  • Yüce Allah Resulü (s.a.a), ümmetinin sapıklığa düşmemesi için Allah’ın kitabına ve kendi Ehl-i beytine sarılmalarını ve...
  • Kurân Nuru 1
  • Kurân-ı Kerim’le menus ve aşina olmak, Kurân’ı kılavuz edinmek ve ona bağlılık, karanlıklardan ve fitnelerden...
  • YOL HARİTAMIZ KUR’ÂN 1
  • Kur’ân okumayı belli zamanlara hasretmek, günün-gecenin belli saatlerinde Kur’ân okumaya, tefekkür...
  • Tilavet Secdesi
  • Belirli ayetler okunduğunda veya duyulduğunda, Allah’ın büyüklüğü ve azameti karşısında yerine...
  • Kur’ân’ı ezberlemek
  • Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): “Kur’ân sahibine kimse cennete girdiğinde şöyle denir: Oku ve yüksel...
  • Sure Adları
  • EN’ÂM SÛRESİ:Koyun,keçi,deve ve sığır cinsi ehli hayvanları ifade eden bir kelime.
  • KURÂN-I ANLAMA SORUNU 7
  • Enfâl Suresi’nin 67 ila 69. ayetlerinde beyan edilen esirler olayı ve ayette açıklanmayan, hadisler olmadan ayetin normal zahirî maksatlarının bile anlaşılamayacağı gerçeği bunun bir başka...
  • Kuran-ı Kerim okurken
  • 1- Abdestli olarak kıbleye karşı,, hürmetle okumalı... 2- Ağır ağır ve manasını düşünerek okumalı... 3- Ağlayarak okumalı... mahsun olmalı... zira Kuran....
  • KURÂN-I ANLAMA SORUNU 6
  • Peygamberimiz (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kur’ân’ın güzel bir zahiri ve derin bir batını var.”...
  • KURÂN-I ANLAMA SORUNU 5
  • Aslında bize göre bu mekanizma İslâm’da konulmuştur. Beyan ettiğimiz gibi, Allah-u Teâlâ bu mercii bize Resulullah (s.a.a) olarak tanıtmış...
  • KURÂN-I ANLAMA SORUNU 4
  • “Kur’ân yeterli değil demek, Kur’ân’ı eksik görmek ve onu küçümsemektir. Allah’ın kitabı nasıl eksik olur veya başka birisinin açıklamasına ihtiyaç duyar?” ...