• Kilit Günahlar
  • Güçsüzlük ve yaşlılık birçok hastalık için zemin hazırladığı gibi birtakım günahlar da diğer...
  • Nefsin Halleri
  • Allah Tealâ Hazretleri, boş bir şey yaratmadığı gibi nefsi de boş yere yaratmamıştır.
  • Kuranca İletişim
  • İnsanın görevi; her türlü fedakarlığı yapmak, diğer insanlara yardım etmektir.
  • Sabır ve Namaz
  • «Ey iman edenler... Sabır ve namazla (Allahtan) yardım isteyin; muhakkak ki Allah,...
  • Bilinçli İman
  • Bilinçli bir imanı elde etmede başarılı olmanın ölçüsü, çeşitli fertlere göre değişiyor. Halkın büyük bir çoğunluğunu...
  • İyi Zanda Bulunmak
  • Ey iman edenler, zannın birçoğundan kaçının; çünkü zannm bir kısmı günahtır.....
  • İman ve Ahlak
  • İmanın ilk etkisi ahlâka destek oluşudur. Yani, ya­şamın büyük bir sermayesi olan ahlâk, iman olmadan.....
  • Allaha Yakınlık
  • Allah katında onlar derece derecedir. Allah yapmakta olduklarını görendir.(Al-i İmran:163)...
  • Allah’ı Hakkıyla Tanı!
  • İslam, Allahı dosdoğru tanımayı, insanı ve dünyayı doğru tanıma ile ilgili saymıştır.İslam öğretisine uygun....
  • AHDE VEFA
  • Fakihlerin (Büyük din âlimlerinin) Ahd ve Akid konusu hakkında söyledikleri fetvalara göre, Ahd ve Akid için....
  • Akrabalık İlişkisi
  • Akrabalık bağı ilk bakışta sadece kan bağıyla sınırlı bir bağ olarak görünse de çok daha geniş bir kavramdır...
  • Kalb Zenginliği
  • Hz. Sadık (a) şöyle buyurmuştur: Tevratta şöyle yazılmıştır: Ey insanoğlu, sadece bana ibadetle meşgul ol ki kalbine zenginlik vereyim...
  • Günaha Düşmemek İçin
  • Ahlak âlimleri, insanı günaha sürükleyen en önemli etkenlerin insandaki şehvet, gazap ve vehim güçleri olduğunu söylüyorlar...
  • Namaz, ruhun kanatlanışıdır
  • Hadislerde, namaz müminin miracı olarak anılmıştır. Lâkin bu yükselme ve uçma, açık gökyüzünde değil, maneviyat ve kulluk fezasında uçmak ...
  • Ümit Ufku
  • İmanlarımız ve ümitlerimizle dopdolu, irade ve azimlerimizle yay gibi gergin, hülyalarımızla yarınların yemyeşil yamaçlarına sarkmış...
  • İlmin Fazileti
  • Rasulullah (sav) şöyle buyurdu: Her kim ilim öğreneceği bir yolda yürürse Allah onu cennete giden bir yola koyar ....
  • Şükrün Keyfiyeti
  • Bil ki Allahın zahiri ve batınî nimetlerinin şükrünü eda etmek ubudiyet ve kulluğun bir gereğidir. Herkes gücü oranında bunu yerine getirmeye çalışmalıdır...
  • Riyakarlık
  • Cehennem ve cehennemliler, Riyakâr insanlardan rahatsız olacaktırlar. Allah’ın karşısında Riya ediyorlar...
  • Şükrün Hakikati
  • Bil ki şükür, velinimeti takdir etmekten ibarettir. Bu takdirin etkileri kalb, dil ve amelde ayrı ayrı bir şekilde tecelli eder.Ama kalpte huzu, huşu, ...
  • İnsanlık Sevgiye Hasret Gidiyor
  • Bugün insanlık olarak insanca davranmayı unutmuş gibi bir hâlimiz var. Varlık içindeki farklılığımızı ifade etmekten çok uzak bulunuyoruz...
  • CİDAL YASAK!
  • Meseleler ancak konuşulup tartışılarak çözümlenebilir. Ama bu, sadece tarafların, hakikati arama esası üzerine ve gerçeklerin ortaya çıkması için...
  • Öksüzlerin Başını Okşamak
  • Küçük yaşta anne ve babalarını kaybedip onların sevgi ve okşamalarından mahrum kalan çocuklar, toplumun yoksun tabakalarından biridir...
  • Öfke ve Gazap
  • İslâmi öğretiler ve rivayetler, Kur’ân ayetlerinin ardı sıra insanları öfke ve gazaptan, sinirlenmekten ve kendini kaybetmekten sakındırmıştır...
  • Kibir İblisin Sıfatıdır
  • Bugün çabuk gelip çatan erginlik çağı insanların sıkıntısını çoğaltmıştır. Bugün yabancıların kültür saldırısı ...
  • Takva ve Değerli Aşamaları
  • Bilinç ve basiret sahibi olanlar Kur’ânın tabiriyle basiret ehli olan kimseler, ruhsal ve manevi yolculuğu kat edenler, takva için üç aşama zikretmişlerdir...
  • Takvanın Hakikati
  • Kavramsal olarak en güzel ve en asil kavrama sahip olan bu manevi kelimenin kökü ve terminolojik mastarı “veka” dır. ..
  • CEHALETLE MÜCADELE
  • Bir milletin hayatını sürdürebilmesinin ilk şartı, i-limdir. İlim ve kültür bakımından gelişmiş olan ülkelere "diri", bunun karşısında...
  • EMANET
  • Peygamber-i Ekrem (s.a.a) de şöyle buyurmaktadır: "Emanete (riayet)i olmayan kimsenin imanı da olmaz."...
  • Minnet Etmekten Kaçının
  • Hiç şüphesiz, infak ve sadaka hakkında olan bu kadar ısrar; bir yandan fakirlerin, içinde bulundukları yürek....
  • Sabrın Derecelerine Dair
  • Bil ki, hadis-i şeriflerden anlaşıldığı üzere sabrın dereceleri vardır ve ecir ve sevabı da dereceleri gibi farklıdır. Nitekim Kafide....
  • SABIR
  • Nefsin boyunduruğundan ve esaretinden kurtulup özgür olmanın büyük sonuçlarından ...
  • Allah Yolunda Bağış
  • Hadis dilinde "sadaka" olarak adlandırılan "Allah yolunda bağış" konusu, İslam’ da özel bir yere sahip...