• Nefsin Mertebeleri 2
  • Fakirin gözü zenginin malında olmayacağı gibi bu suretle ona hayır dua etmekten de kendini alamaz. Bu da o zengine yetmez mi? ...
  • Namazda Huşu İçinde Olmak
  • Hergün düzenli olarak yapılması farz olan, vakitleri belli ibadetler vardır. Ancak bu ibadetleri sürekli olarak yerine getiriyor olmak müminlerde hiçbir zaman için...
  • Nefsin Mertebeleri 1
  • Nefs-i emmâre denilen bedbaht nefis zenginleştikçe şımarır. Bilgisi arttıkça kibri, gururu da artar. Hele bir de makam sahibi olursa artık...
  • Siyah Beyaz 2
  • İmam Hüseyin(a.s),ceddimin dini benim kanımla ayakta kalacaksa doğrayın beni kılıçlar,diyerek Allah yolunda nasıl ilerleyeceğimizi gösterdi...
  • Siyah Beyaz 1
  • “Mü’minlerden Allaha verdikleri ahde sadakat gösteren erler vardır; böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirmiş (şehit düşmüş), kimi de beklemektedir...
  • İlahi Kişilerin Gecesi
  • Nehc’ül Belağa açısından ibadet dünyası başka bir dünyadır.İbadet dünyası, lezzetle dolu bir dünyadır...
  • Müslüman İşini Güzel Yapar
  • Yüce Allah, varlığı en güzel şekilde yaratmış ve “ …Yaptığınız işi güzel yapın; Allah işini güzel yapanları sever...
  • Dini Allah’a Has Kılmak (5)
  • Ehli Kitab’ın da dîni tamamen Allah’a has kılmaları emredilmişti. Bunun bir gereği olarak, hanifler olarak Allah’a ibadet etmeleri, namazı kılmaları...
  • Dini Allah’a Has Kılmak (4)
  • Dîni Allah’a has kılmayanların hep ‘iyi niyetli’ oldukları gözden kaçırılmamalıdır. Çünkü Zümer suresinin üçüncü ayeti bunların, bizi Allah’a daha da yaklaştırmaları için ...
  • Dini Allah’a Has Kılmak (3)
  • Dîni Allah’a has kılmak, biz insanlar açısından geçerli bir tutum, davranış ve iman biçimidir. Pratik sonuçları bulunan bir iman meselesidir...
  • Dini Allah’a Has Kılmak (2)
  • ‘Halis’ kelimesi ‘Din’ ile birlikte kullanıldığında ‘halis din’ (ed-Dînü’l-Halis)in yalnızca Allah’ın olduğu, Allah’a ait olduğu vurgulanmaktadır....
  • TAKVA (2)
  • Takva, yalnızca hayatın belirli anlarında ve belirli bölümlerinde Allahın adını anmak...
  • TAKVA (1)
  • Mastarıyla ifade edecek olursak; bir şeyi eziyetten korumak, zarar verecek şeyden onu...
  • Sadaka Ömrü Uzatır
  • Şeyh Saduk Emali adlı kitabında İmam Cafer Sadık (a.s)’dan şöyle rivayet eder; Hz. İsa, sevinçli...
  • Ölümden Kurtulan Genç
  • İmam Muhammed Bagır (as.) şöyle buyuruyor; ‘Bir gün Hz. Davud oturmaktaydı. Hz. Davud’un yanına...
  • Kimya-yı Saadet (14)
  • Allahu Teala sevdiği kulunu sıkıntı ve bela ile uyandırır. Bunun için denilmiştir ki mümin...
  • Kimya-yı Saadet (13)
  • Bütün işlerin esası niyettir. Yüce Allah da yapılanları değerlendirirken niyete bakar.
  • Namazın Ferdi Etkileri
  • Biz müminler ve Ehl-i Beyt şiası namaza gereken önemi vermeliyiz. Namaz bir örf ve ananeden...
  • İSLAM VE ÖZGÜRLÜK (5)
  • Şimdi içinde yaşadığımız toplumda sorumlu kişiler olarak konuşalım.Ergenlik çağıundaki gençler arasında...
  • GÜZEL BİR NAMAZ HATIRASI
  • Günde bir kaç kez namaz için toplanıyorlar ve eğer hava yağmurlu değilse namazlarını açıkta kılıyorlardı.
  • İSLAM VE ÖZGÜRLÜK (3)
  • Büyük bir İslami proje sahipleri olmamız sıfatıyla,(tabi bu proje dindir) ve o,toplumun İslama,fikir olarak...
  • İSLAM VE ÖZGÜRLÜK (2)
  • Batıla özgürlük ver,onun hacmini belirlersin,delalete özgürlük tanı onu muhasara altına alırsın.
  • İSLAM VE ÖZGÜRLÜK (1)
  • Özgürlüğün çeşitli boyutları vardır…Düşündüğün,hissettiğin,arzuladığın ve içinde yaşadığın bu atmosferde herhangi bir...
  • Fitne kalkıncaya kadar
  • Fitne kalmayıncaya ve din tamamen Allahın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse muhakkak ki Allah ne yaptıklarını görmektedir.
  • Kimya-yı Saadet (12)
  • Bil ki, sabreden fakirin mi, yoksa şükreden zenginin mi üstün olduğu hususunda ihtilaf vardır.
  • Kimya-yı Saadet (11)
  • Şükrün ilmi, sana ulaşan her şeyin Yüce Allahtan olduğunu, onda kimsenin ortaklığı olmadığını kesin olarak bilmektir.
  • Kimya-yı Saadet (10)
  • Ucub (kendini beğenmişlik) de kötü bir ahlaktır. Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: Üç şey insanı felakete götürür:
  • Kimya-yı Saadet (9)
  • Yüce Allaha yapılan taat ve ibadetlerde ikiyüzlülük yapmak, büyük günahlardan olup yüce Allaha eş koşmaya...
  • Kimya-yı Saadet (8)
  • Malı olmayan kimse hırslı değil, kanaat sahibi olmalıdır. Malı olan kimse ise cimri değil, cömert olmalıdır.
  • Kimya-yı Saadet (7)
  • Malın övgüye değer olmasının nedenlerinden biri de, ahiret saadetine vesile olan üç şeyden biri olmasıdır.
  • Kimya-yı Saadet (6)
  • İlim macunu, kıskançlığın dünya ve ahirette kendisine zarar, kıskandığı kimseye de fayda getirdiğine inanmaktır.
  • Kimya-yı Saadet (5)
  • Öfke insanoğluna, onu silah edinip kendini zarar veren şeylerden korumak için verilmiştir.
  • Kimya-yı Saadet (4)
  • Yaratılıştan iyi huylu olmak, iyi kimselerle arkadaşlık etmek ve iyi işleri adet haline getirmek...
  • Kimya-yı Saadet (3)
  • Bu sıfatların her birisinin iki ucu var. İki uç ta kötü ve çirkin yalnız ortası güzel ve makbuldür.
  • Kimya-yı Saadet (2)
  • Dünyadaki her şey kötü değildir. Çünkü dünyada bazı şeyler vardır ki dünyadan değildir.
  • Kimya-yı Saadet (1)
  • Bil ki dünya din yolunun konaklarından bir konak, Allah’a giden yolda bir uğrak...
  • İyi Zanda Bulunmak
  • Toplumun her şeyden önce, kişilerin birbirine güven ve iyi zannı olması ilkesine...
  • İstişarenin Önemi
  • İnsanlar meselelerini nasıl halledeceğini ve nasıl onların üstesinden geleceğini düşünür.