• Nombre de visites :
  • 2925
  • 18/7/2009
  • Date :

Layık Dost Özellikleri)

imam hasan

  İmam Hasan-ı Mücteba (a.s), şahadetine sebep olan bir zehirle zehirlenmiş ve hasta yatağına düşmüştü. İmam (a.s) bu sırada, sahabelerinden olan Cünade’ye şöyle tavsiyede bulundular:

Öyle insanlarla dostluk ve arkadaşlık kur ki:

1- Onunla olduğunda, seni süslesin.

2- Ona hizmet ettiğinde, seni korusun.

3- Yardım istediğinde, yardımda bulunsun.

4- Bir söz söylediğinde, sözünü tasdik etsin.

5- Düşmana saldırdığında, kudretini artırsın.

6- Elini bir iyiliğe uzattığında, o da elini öne getirsin.

7- Sende (veya yaşamında) bir sorun meydana gelirse, onu bertaraf etsin.

8- Sende bir iyilik görürse, onu saysın.

9- Ondan bir şey istediğinde, bağışta bulunsun.

10- Sükut ettiğinde ve bir şey istemediğinde o başlasın ve senin ihtiyacını gidersin.(Buhar c,44 s,139)

  İmam Hasan (a.s)’a göre bunlar, arkadaşlık ve dostluğa layık olan kimselerin sıfatlarıdır. Bundan, dostluk ilkelerinin şunlardan ibaret olduğunu öğreniyoruz:

  Dostu süslemek, yardımda bulunmak, ona değer vermek, takviye etmek, birlikte iş görmek ve dost yolunda fedakarlık ve hizmet etmek.

  Rabbimiz bizleri doslarımıza layık dost olmay nasip et,doslarımızıda bize layık dost olayı nasip et AMİN......


Hz.Hasan ve Hz.Hüseyinden (a.s) Müminlere Öğütler

İmam Hasan (a.s)'ın Mazlumiyeti

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)