• Nombre de visites :
  • 4993
  • 14/10/2008
  • Date :

KAZVİN

kazvin kapısı

  Kazvin, 1995 yılına kadar Tahran eyaletinin siyasî-idarî sınırları içerisinde idi. 1995 yılında Kazvin şehri Tahran eyaletinden ayrıldı ve Zencân eyaletinden ayrılan Takistan ile birleşerek Kazvin eyaleti ismini aldı. Kazvin eyaleti, son idarî bölümlemeye göre, iki metropole, on ilçeye, on iki şehre, otuz yedi köye ve dokuz yüz otuz altı bucaktan oluşmaktadır. Kazvin ve Takistan eyaletin iki büyükşehridir.  

Kazvin Kapısı

Reşt, Bağşah, Derb-i Kuşek, Tebriz, Eski Tahran kapısı, Şeyh Abâd, İmamzâde Hüseyin, Hendekbâr isimli sekiz kapıya sahiptir. Bugün bu kapıdan Kuşek ve Eski Tahran Kapısı ayakta kalabilmiştir.

çihil sutûn sarayı

Çihil Sutûn Sarayı

Bu yapıt, Safevîler döneminde (Kazvin’in başkent olduğu dönemde) fötür şapka olarak tanınırdı. Yapıt, padişah sarayı olup Safevî şahı Tahmasıb zamanında Türk bir mimarın planı üzerinden çok küçük bir santranç üslubu üzerinden yapılmıştır. Çok güzel ince ve zarih ahşap işlemeli pencereleri vardır.

  rûdbâr alamut’un doğal manzaraları

Rûdbâr Alamut’un Doğal Manzaraları

Elburz sıra dağlarının güney eteklerinde Kazvin şehrinin kuzeyinde yer alan Alamut çok kar ve yağış almasından dolayı bol sulu ırmaklara, lezzetli kaynaklara, meyve bahçelerine yemyeşil tarlalara ve sessiz ve doğal yazlık yaylalara sahiptir.

mescidü’n-nebi

 Mescidü’n-Nebi

Bu mescid, genişlik ve büyüklük açısından, mimarî üslup ve yapılışında izlenilen zevk açısından Kazvin şehrinin en önemli mescitlerinden biri sayılır. Mescidin inşaasının Safevîler döneminde başlandığı söylenmektedir. Safevîlerin düşüşünden sonra ilgisizlik yüzünden hızlı bir biçimde tahrip olmuş ve Kaçarlar zamanında restore edilmiştir.

avan gölü

Avan Gölü

Avan dağının kuzey eteklerinde Avan ismiyle meşhur olmuş bir göl vardır. Bu güzel gölün boyu ve eni 500 metredir. Bu gölün suyu içindeki bir kaynaktan gelmektedir.

şah abbas köprüsü

Şah Abbas Köprüsü

Kazvin’den Buyin-zehra şehrine doğru giden yolda Şah Abbas zamanında yapılmış bir köprü vardır.  Hali hazırda bu köprünün yanında ve ona paralel olarak yeni bir demir köprü yapılmıştır.

El Sanatları ve Hediyelik

Köylerde kilim, halı ve keçe kilim dokuma ve kaşık, tarak gibi ince ahşap oymacılığından ibarettir. Hediyelikleri ise, baklava, kuru üzüm, fıstık, badem ve cevizden ibarettir.

 Kaynak:İran Kültürevi


Alamut-Kazvin 2

Avan Gölü

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)