• Nombre de visites :
  • 4213
  • 26/11/2007
  • Date :

Allah"ı Çok Anın!

Besmele
Allah'a İman Yetmez, Allah'ı Anmak da Gereklidir

  Kimi insanlar vardır ki inanırlar; Allah'ın varlığı ve ahiret konusunda saatlerce konuşma yapabilir, hatta makaleler yazabilirler. Ama unutkandırlar. Binaenaleyh, hem iman, hem de dikkat gereklidir. Allah Teala (c.c) Kur'ân'da bazıları için "inanmazlar"[1] buyurmaktadır, bazı kimseler içinse "Allah'ı unutmuşlardır"[2] veya "kıyamet gününü unutmuşlardır"[3] tabirlerini kullanmaktadır.

   Namazın en önemli hikmetlerinden ve sırlarından biri de, inanan insanın sürekli Allah'ı anmasını sağlamasıdır.[4]

Kur'ân'da; hayatın acı-tatlı anlarında, insanın zor ve sıkıntılı zamanlarında sık sık Allah'ı anması tavsiye edilir.[5]

  Allah'a iman, O'nu anmayla içice olmazsa pek işe yaramayacaktır. İnanan insan, hayatının her anında Allah'ı anmalı, daima O'nu hatırlamalıdır, bu nedenledir ki etini yiyeceği hayvanı mutlaka Allah'ın adını anarak ve besmele çekerek keser; eşiyle buluşurken, elbisesini giyerken, arabaya binerken, mektup yazar veya bir satırlık bir yazıyı okurken... kısacası maddî veya manevî bütün işlerine Allah'ın adıyla başlar.

  Allah-u Teala'nın onu gözetlediğini,[6] pusudaymışçasına durup bekleyen, yaptığı her işi ve söylediği her sözü yazıp kaydeden meleklerin bulunduğunu,[7] sadece yaptığı işlerden ve davranışlardan değil, onların doğurduğu sonuçlardan ve bıraktığı etkilerden de kendisinin sorumlu tutulacağını,[8] Yüceler Yücesi Allah-u Teala'nın (c.c) kullarından bir an bile gâfil olmadığını,[9] her şeyin en ince ayrıntılarına kadar kaydedildiğini,[10] kıyamet günü insanın bütün amellerinin önüne getirileceğini,[11] insanın sadece amellerinden değil, niyetlerinden ve fikirlerinden de hesaba çekileceğini[12] bilen ve bunlara inanan bir insan günah işlemez. Bu inanç, insanın günah işlemesine engel olur. Nitekim Kur'ân-ı Kerim'de ölçü ve terazide sahtekârlık yapanlar için şöyle buyrulmaktadır:

"Ölçü ve tartıda eksiltenler, o büyük kıyamet günü geldiğinde diriltileceklerine ve eksik sattıkları için hesaba çekileceklerine inanmıyorlar mı?"

 

 

------------------------------------------------------------

[1]-Hâkka, 32

[2]-Haşr, 19

[3]-Sâd, 26

[4]-Tâhâ, 14

[5]-Enfâl, 45

[6]-Alak, 14

[7]-Zuhruf, 80

[8]-Yâsîn, 12

[9]-Mü'minûn, 17

[10]-Kamer, 53

[11]-Kehf, 49

[12]-Gâfir, 19

 

 

Allah'ı Hakkıyla Takdir Etmek

Tefekkür

Namaz, Nimetin Şükrüdür

Takva Kıyamet Elbisesidir

Gerçek İbadet

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)