• Nombre de visites :
  • 4919
  • 24/10/2007
  • Date :

İMAM MUHAMMED TAKİ (as)'IN KISACA HAYATI

İMAM MUHAMMED TAKİ (as)
Resmi Tıkla

Kimlik bilgisi

Adı :Muhammed

Künyesi:Ebu Cafer

Lakabı:Taki

Baba adı : Ali

Anne adı: Hayzeran

Doğum yeri: Medine

Doğum tarihi: 10 Recep 195 hk.

Peygamber'e (s.a.a) olan yakınlığı: Torunu

Şehadet yılı :Z.kede ayının sonu 220 hk.

Şehadet yeri :Bağdat Irak

Şehadet sebebi : Abbasi halifelerinden Mutesim'in zehirlemesi

 

     Çocukluk dönemi

    Hz. İmam Rıza aleyhisselam'ın kırk küsur yaşında olmasına rağmen daha bir çocuğu olmaması Şiileri endişelendiriyor; çünkü Resul-i Ekrem (s.a.a) ve geçmiş İmamlar'dan ulaşan rivayetlere göre dokuzuncu İmam'ın  İmam Rıza (as)'nın  oğlu olacağına inanıyorlardı. İşte bu nedenle Allah Teala'nın İmam Rıza aleyhisselam'a bir çocuk vermesini dört gözle bekliyor, hatta bazen İmam'ın huzuruna giderek Allah Teala'nın kedisine bir oğul vermesi için dua etmesini istiyorlardı. O hazret ise onlar teselli ederek şöyle buyuruyordu:Allah Teala bana, benim mirasçım ve benden sonra İmam olacak bir oğul verecektir.

    Nihayet İmam Rıza (as)'ın haber verdiği gibi hicri 195 de yani İmam  ortalama 47 yaşında iken Allahu Teala bir erkek çocuğu verdi. İmam Taki (as) yedi yaşındayken babası vefat etti ve Allah'ın müminleri imtihan sünneti bir daha gerçekleşti yani İsa (as) kundakta nübuvvet makamına erişmesi  gibi İmam Taki de çocuklukta İmamet makamına erişmişti.

           

    İmamet dönemi

    Değerli babasından sonra Allah'ın emri ve önceki İmamlar'ın bildirmeleri üzerine imamet makamına ulaştı. Babası şehit olurken kendisi Medine'de idi. Me'mun'un emriyle hilafet merkezi olan Bağdat'a getirildi. Zahirde bir çok ilgi ve muhabbet gösterdiler. Hatta Me'mun, kızını İmam'la evlendirip, İmam'ı Bağdat'ta kalmaya mecbur etti. Bu vesileyle İmam'ı içten ve dıştan gözaltına aldı. Bir süre sonra İmam (a.s) Me'mun'dan izin alarak Medine'ye döndü ve Me'mun ölünceye kadar Medine'de kaldı. Me'mun'dan sonra Mu'tasım hilafeti ele geçirince, tekrar İmam'ı (a.s) Bağdat'a çağırttı ve orada göz altında bulundurdu.

 

     Şehadet

    İmam (a.s) 25 yaşına kadar önce Memun'un sonrada Mutasım'ın konturolü altında yaşadı ama  Kum, Kufe gibi çeşitli  yerlerdeki şiaları ile gizli irtibatını kesmedi bunu farkeden Mutasım İmam'a karşı olan korkusunundan dolayı Onu hanımı aracılığu ile zehirletti ve İmam bu zehirlenme sonucu şehadete ulaştı.

 

 

İMAM CEVAD (a.s.) VE İRAN ŞİALARI

İMAM CEVAD"IN (a.s.) HAYATI

İMAM CEVAD (A.S) VE GAYB MESELESİ

İMAM CEVAD'IN (a.s.) İLMİ MİRASI

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)