• Nombre de visites :
  • 4311
  • 24/10/2007
  • Date :

ALLAH-U TEÂLÂ"YA İNANCIMIZ

allah-hu

    Allah-u Teâlâ"nın var ve bir olduğuna, hiç bir eşibenzeri bulunmadığına inanmaktayız. Kadim"dir, zevali yoktur, ona zeval erişemez. Evveldir, ahırdır, bilendir, hükmedendir; adalet sahibi daimi diridir; gücü yetendir, ganidir, duyan-bilendir; yaratıkların vasfedildikleri şeylerle tavsif edilemez. Cismi, süreti yoktur, cevher ve araz değildir ağırlığı, hafifliği yoktur; hareketi, sükunu olamaz; zamanı ve mekanı bulunamaz; kendisine işaret edilemez. Eşi, eşiti, benzeri, zıddı, zevcesi, oğlu, ortağı olmadığı gibi ondan başka bu vasıfları haiz biri de yoktur; Gözler onu idrak edemez ve o, gözleri idrak eder.

Onu, yaratıklarından birine benzeten ve yüzü, eli, gözü olduğunu söyleyen, yahud dünya göğüne indiğini, cennet ehline, ay"ın göründüğü gibi görüneceğini söyleyen, bu çeşit inançlara sapan, her türlü noksandan münezzeh olan yaratıcıyı bilmeyen kişidir ki o, kafir menzilesindedir.

    Vehimlerimizle, en ince anlamlara dek, hakkında düşünebildiklerimiz; İmam Muhammed Bakır aleyhisselam"ın buyurdukları gibi, ancak bizim mislimiz bir mahluk olabilir.

 

    Kıyamet günü, halka görüneceğini söyleyen, Onun cisim olmadığına inansa, onu teşbihden tenzih etse bile bu sözü, bir dil tekerlemesinden ibarettir ve küfre ulaşır; çünkü bu çeşit iddialarda bulunanlar, Kur"ân-ı Kerim"in, yahud hadisin zahiri anlamlarına kapılanlar, akıllarını, düşüncelerini bırakanlar, onları artlarına atanlar, o sözlerdeki istiare ve mecazları anlamakta acze düşüp nazara, delile önem verenlerdir.

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)