• Nombre de visites :
  • 1501
  • 24/10/2007
  • Date :

Gulat"a Karşı Ehlibeyt aleyhisselam"ın Tutumu

ehlibeyt

Ehlibeyt İmamları aleyhisselam Guluv hareketine karşı açık ve net bir tutum takınmışlardır; onlarla mücadele etmiş, ellerindeki tüm imkanlarıyla guluv ve Gulatatın yayılmasını önlemeye çalışmışlar, guluvun küfür, şirk ve dinden çıkış olduğunu açıklamış, Gulat"a lanet etmiş ve onlardan beri olduklarını bildirmişler, onların düzen ve yalanlarını ortaya çıkarmış ve şiilerini onlardan sakındırmışlardır. Aşağıda bu hususta rivayet edilen bazı hadislere değineceğizNULLbr />1- Resulullah (sallallah"u aleyhi ve âlih) buyurmuştur kiNULLquot;Guluvdan sakının; bilin ki sizden öncekileri dinde guluv etmeleri öldürdü.

2- Emirulmüminin Ali aleyhisselam"dan şöyle rivayet ediliyorNULLquot;Küfür dört direk üzerine kurulmuşturNULL, guluv, şek ve şüphe.

3- Yine İmam Ali aleyhisselam"dan şöyle rivayet edilmiştirNULLquot;Bizim hakkımızda guluv etmekten sakının; "Allah’ın emrinde olan küçük kullardır" diyin ve bunu dedikten sonra faziletimizde istediğiniz şeyi söyleyin.

4- İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuşturNULLquot;Guluv edene de kiNULL"a tövbe edin; zira siz fasık, kafir ve müşriksiniz.

5- Yine İmam aleyhisselam"dan şöyle rivayet edilirNULL"in, o hazrete, bazıları, O"dur ki gökte de Tanrı"dır, yerde de Tanrı"dır ayetine dayanarak sizin ilah olduğunuzu söylüyorlar, demesi üzerine İmam aleyhisselam şöyle buyurduNULLquot;Ey Sudeyr! Benim kulağım, gözüm, derim, etim, kanım ve bedenimdeki tüyler onlardan beridir ve Allah da onlardan beridir; onlar benim ve babalarımı dini üzere değillerdir. Vallahi, Allah kıyamet günü benimle onları bir araya getirince onlara gazab edecektir.

7- İmam Sadık aleyhisselam"dan bir rivayette de şöyle geçerNULLquot;Gençlerinizi Gulat"tan sakındırın ki onları fasit etmesinler; Gulat, Allah"ın en kötü kullarıdır. Onlar, Allah"ın azametini küçültüp Allah"ın kulları için ilahlık iddia ederler; vallahi Gulat Yahudilerden, Hıristiyanlardan, Mecusilerden ve Allah"a ortak koşanlardan daha kötüdür.

NE GULUV VE NE BUĞZ

Şüphesiz hayır ve ahlaki güzellikler iki mahzurun veya iki aşırılığın arasında yer almıştır; örneğin, şecaat çılgınlıkla korku arasında olan itidalli duruma denir. Cömertlik cimrilikle israf arasında olan itidalı ifade eder. Ehlibeyt"i sevmek de guluvla (aşırıcılıkla) düşmanlık arasında yer alan durumu ifade eder. Ehlibeyt mektebine bağlı olanlar Ehlibeyt’in makamlarına bilmekte ve onların Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.a)’dan sonra bu Allah’ın en üstün yaratıkları olduklarına bilmektedirler ancak bu mektebin gerçeklerini bilmeyenler ya onalrı ilahlık makamına çıkararak aşırı gitmekte veya onalrın Allah tarafından verilen yüce makamlarını inkar etmektedirler. Resulullah sallallah"u aleyhi ve âlih ve Ehlibeyt İmamları aleyhisselam, kendilerini sevmekte aşırıcı olanlarla kendilerini buğzedenlerin helak olduğunu ve bu aşırılıklardan korunanların ve onların gerçek makamlarına inananların ise kurtulduğunu bildirmişlerdir.

Emirulmüminin Ali aleyhisselam şöyle buyurmaktadırNULLquot;Resulullah Sallallah"u aleyhi ve âlih bana şöyle buyurduNULLbr />“ Sende İsa"dan bir misal var; bu özellik Yahudileri İsa"ya düşman ett, öyle ki onun annesine iftira ettiler; Hıristiyanlara da onu sevdirdi, hatta onu sahip olmadığı makama düşürdüler.

Dolayısıyla, burada, guluv ve buğz edenlerin dönmesi gereken merkez olan vasat hattın bilinmesi için Ehlibeyt aleyhisselam"ı sevmenin derecelerini beyan etmemiz gerekiyor.


Ehlibeyt Mektebi

Ehlibeyt Şiası

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)