• Nombre de visites :
  • 1282
  • 31/10/2016
  • Date :

Kur'an Okumanın Fazileti


kuran okumanın fazileti
Kim Rabbiyle konuşmak isterse Kur'an okusun...
Dünyada hiçbir kitap fazilet ve üstünlük açısından Kur'an-ı Kerim'le eşdeğer olamaz. Kur'an, tüm peygamberlerin öğretilerinin özeti olduğu gibi tüm kutsal kitaplarda da daha üstündür. Peygamber (s.a.a) bu konuda şöyle buyuruyor:
 
"Kur'an, Allah dışında tüm varlıklardan üstündür."[1]
 
"Kur'an'ın diğer sözlere nispeten üstünlüğü Allah'ın diğer varlıklara olan üstünlüğü gibidir."[2]
 
Kur'an-ı Kerim'in fazileti diğer tüm semavi kitaplardan fazla ve yücedir. Çünkü diğer semavi kitaplar belli zaman ve kavimler için gelmişti. Ama Kur'an, kıyamete kadar zaman ve mekân sınırı olmaksızın tüm insanlar içindir
 
Kur'an, en güzel kelam ve Allah'ın insanlara en büyük hediyesidir. Allah'ın kuluyla sohbetidir. Aklını kullanan bir insan hiçbir zaman Kur'an'la kendisi arasında bir fasılanın oluşmasını istemez. Çünkü insanın kulağı ve gözü gördüğü ve duyduğu şeyden lezzet almak ister. Hal böyleyken hangi aklıselim insan, sözlerin en yücesi olan ilahi kelama bakarak ve duyarak lezzet almak istemez ki?
 
Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin ve kıraat etmeni faziletleri hakkında muteber İslami kaynaklarda sayısız noktaya değinilmiştir. Örneğin;
 
Allah, kutsal kitabındaki birçok ayette Müslümanları Kur’an okumaya teşvik etmiştir:
 
"Artık, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun"[3]
 
Peygamber (s.a.a) şöyle buyurur:
 
"Kim Rabbiyle konuşmak isterse Kur'an okusun."[4]
 
Yine şöyle buyuruyor:
 
"Ümmetimin yaptığı en faziletli ibadet, Kur'an okumaktır."[5]
 
Yine başka bir rivayette şöyle buyuruyor:
 
"İçinizde en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir."[6]
 
Hz. Ali (a.s) bu konuda şöyle buyuruyor:
 
"Kur'an'ı okuyun ve Allah’ın kitabından yardım alın. Allah, Kur'an'la yoğrulan kalbe azap etmez."[7]
 
Yine Hz. Ali (a.s) Nehc'ul Belaga'daki bir hutbesinde şöyle buyuruyor:
 
"Kur'an'ı öğrenin ki en güzel sözdür. Onu güzel anlayın ki kalplerin baharıdır. Onun nurundan şifa alın ki hasta kalplerin şifasıdır. Onu güzel tilavet edin ki en güzel beyan ve ikazdır."[8]
 
İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmaktadır:
 
"Mümin kimseye ölmeden önce Kur’an’ı Kerim’i öğrenmiş olması ya da öğrenirken ölmesi yakışır."[9]
 
Yine şöyle buyuruyor:
 
"Mümin genç Kur'an okursa, Kur'an onun etiyle ve kanıyla kaynaşır."[10]
 
Hatta Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine bakmak bile ibadet sayılmıştır. Peygamber (s.a.a) şöyle buyuruyor:
 
"Üç şeye bakmak ibadettir ve onlardan birisi Kur’an’dır.”[11]
 
Yine şöyle buyurmuştur:
 
"Kur'an'ın yazılarına okumadan bakmak bile ibadettir."[12]
 
İshak bin. Ammar'dan şöyle rivayet edilir;
 
- İmam Sadık'a (a.s):
 
"Canım sana feda olsun! Ben, Kur'an'ı ezberledim. Acaba şimdi Kur'an'ı ezberden okursam mı daha sevaptır yoksa üzerinden okumasam mı?" diye sordum. İmam (a.s) şöyle cevap verdi;
 
"Kur'an'ı yüzünden oku, çünkü yüzünden okumanın sevabı daha çoktur. Bilmiyor musun? Kur'an'ı okumanın yanı sıra, Kur'an'a bakmakta ibadettir."[13]
 
Kur'an, Allah ve kulları arasındaki anlaşmadır ve ayetler ise anlaşmanın metinleridir. Bu nedenle anlaşmanın içeriğine uyulmalı ve içerik ayak altına alınmamalıdır.
 
İmam Sadık (a.s) bu konuda şöyle buyuruyor:
 
"Kur'an, Allah'ın kullarıyla olan sözleşmesidir. Doğru olan; bir Müslüman'ın bu ilahi sözleşmeye sadık kalması, açıp bakması ve her gün 50 ayet okumasıdır."[14]
 
Usul-u Kafi kitabında İmam Sadık'ın (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilir:
 
"Kıyamet günü ilahi mahkemede üç şey Allah'a şikâyette bulunacaktır ki birisi de evin duvarına asılmış ve üzerini toz kaplamış Kur'an'dır."[15]
 
Eğer insan Kur'an'ı nazil edeni ve Kur'an'ın nazil olduğu insanı gerçek manada tanırsa Peygamber'in (s.a.a) azametini de anlayacaktır. Ayetlerinin içeriğini anlayacaktır. Aşkla Kur'an'la akıl ve gönül bağı kuracaktır. Ama eğer Kur'an'dan uzaklaşırsa Peygamber'in  (s.a.a) Allah'a yaptığı şu şikâyetin muhatabı olur.
 
"Peygamber, "Ey Rabbim! Doğrusu ümmetin bu Kur'an'ı terk etmişti" der.”[16]
 
(Onu okumadılar, ona uymadılar, okusalar da önemsemediler ve ayetler


________________________________________
[1] Mustedrek’ul Vesail C4 S236
[2] Bihar’ul Envar C92 S19
[3] Müzzemmil 20
[4] Kenz’ul Emmal 2258
[5] Kenz’ul Emmal C1 S511
[6] Bihar’ul Envar C2 S186
[7] Bihar’ul Envar C89 S19
[8] Nehc’ul Belaga 109
[9] Usul-u Kafi C2 S444
[10] Bihar’ul Envar C92 S187
[11] Bihar’ul Envar C10 S368 Mizan’ul Hikmeh Nazar babı Hadis 199967
[12] Bihar’ul Envar C99 S65
[13] Usul-u Kafi Fazl-i Kur’an babı C2 S613 Hadis5
[14] Vesail’uş Şia C4 S849
[15] Usul-u Kafi C2 S613 Hadis3
[16] Furkan 30

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)