• Nombre de visites :
  • 929
  • 29/8/2016
  • Date :

İmam Cafer (a.s)'ın İbadî Siresi
imam cafer (a.s)’ın ibadî siresi


Amelimi, benden başka kimsenin yapmayacağını öğrendim; bundan dolayı gayret ettim.
1- İşlerini Dört Temel Üzere Yapması

İmam sadık (a.s)'a: ٜİşlerini ne üzere bina ettin?  dediklerinde buyurdular ki: ٜDört şey üzere bina ettim:

1- Amelimi, benden başka kimsenin yapmayacağını öğrendim; bundan dolayı gayret ettim.

2- Allah Teala ٙnın benden haberdar olduğunu öğrendin; bundan dolayı hayâ ettim.

3- Rızkımı, başkasının yemeyeceğini öğrendim; bundan dolayı mutmain (rahat) oldum.

4- İşimin sonunun ölüm olduğunu öğrendim; bundan dolayı onun için hazırlandım.

2- Musibetlerde Allah'a Hamd Etmesi

İmam Sadık (a.s) musibet anında şöyle buyuruyorlardı: Hamd Allah'a ki, musibeti dinimde karar kılmadı; hamd Allah'a ki, isteseydi musibeti bundan daha büyük kılardı; o iş üzere hamd Allah ٙa ki, olmasını istedi, o da oluverdi.

3- Âl-i Abaya Tevessül Etmesi

Davud-i Rıkkî diyor ki:Ben İmam Sadık (a.s)'dan, duasında genellikle beş kişinin yani Resulullah, Emir ul-Müminin Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin aleyhim'us- selam ın hakkı hürmetine Allah ٙa ısrar ettiğini ve O'nu çağırdığını duyuyordum.

4- Allah'a Olan Aşkı

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki: İnsanlar Allah'a üç şekilde ibadet ederler: Bir grup Allah'a, O'nun sevabına rağbetten dolayı ibadet eder; bu haris insanların ibadetidir.

Bir grup Allah'a, cehennem ateşinin korkusundan dolayı ibadet eder; bu da kölelerin ibadetidir. Ama ben Allah'a, sevgiden dolayı ibadet ederim; işte bu kerim insanların ibadetidir.

5- Malik Bin Hanbel Açısından İmam Cafer Sadık (a.s)

(Malikiyye mezhebinin imamı olan) Malik, İmam Cafer Sadık (a.s) hakkında şöyle diyor: ...Ben bir müddet İmam Cafer Sadık (a.s)'ın yanına gidiyordum; onu üç halet dışında görmedim: Ya namaz kılıyordu ya susmuştu veya Kur'ân okuyor ve kendisini ilgilendirmeyen bir şey hakkında konuşmuyordu. İmam Sadık (a.s), Allah'tan korkan alim ve kullardan idi.

6- Su İçerken İmam Hüseyin'i Anması

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki: Ben soğuk su içip de İmam Hüseyin (a.s)'ı hatırlamadığım olmamıştır.

7- Hz. Mehdi (a.s)'ın Gaybetinden Yakınması

(İmam Sadık (a.s)'ın yaranlarından olan) Sudeyr-i Sayrefî, uzun bir hadiste diyor ki: İmam Sadık (a.s), Hz. Mehdi (a.s) ٙla ilgili şöyle buyuruyordu: Ey benim efendim, senin gaybetin uykumu kaçırmış, yatağımı daraltmış ve kalbimin rahatlığını elimden alıvermiştir.

8- Yolculukta Gece Namazı

(İmam Sadık (a.s)'ın ashabından olan) Halebî şöyle diyor: İmam Sadık (a.s)'dan: Acaba yolculukta soğuk ve hastalıktan korktuğum zaman, gecenin ilk saatlerinde gece ve vitir namazlarını kılabilir miyim?  diye sorduğumda İmam (a.s) buyurdular ki: Gecenin ilk saatlerinde bu namazları kılmanın sakıncası yoktur; ben de böyle yapıyorum.

9- Dua Elbisesi

Ravi diyor ki: İmam Sadık (a.s)'ın iki sert (yumuşak olmayan) elbisesi vardı ve evinde o iki elbiseyle namaz kılıyordu. Allah'tan bir hâcet dilemek (dua etmek) istediğinde o iki elbiseyi giyiyordu.

10- Hâcet İstediğinde Secdeye Kapanması

Ravi diyor ki: İmam Sadık (a.s)'ın, önemli bir hâceti (dileği) olduğunda, namaz ve rükusuz secdeye kapanarak yedi defa: Ya erhamer rahimin  (Ey merhamet edenlerin en merhametlisi!) dedikten sonra hâcetini Allah'tan istiyordu.

11- Kerbela Toprağına Secde Etmesi

(İmam Sadık (a.s)'ın ashabından olan) Muaviye bin Ammar şöyle diyor: İmam Sadık (a.s)'ın, içerisinde Kerbela toprağı olan ipekten sarı bir torbası vardı. Namaz vakti olduğunda, o toprağı seccadesine döker ve onun üzerine secde ederdi.

12- Kâbe'nin Köşelerine El Sürmesi

(İmam Sadık (a.s)'ın ashabından olan) Cemil şöyle diyor: İmam Sadık (a.s), Kâbe'nin bütün köşelerine dokunarak (onlara elini sürerek) ziyaret ederdi.

13- Mağfiret Dilemesi İçin Yanındakileri Kendisinden Uzaklaştırması

Ravi diyor ki: İmam Sadık (a.s), Mültezem'e (Hacer'ul- Esved'le Ka'be'nin kapısı arasındaki duvara) ulaştığında dostlarına (veya kölelerine): Burada Rabbime günahlarımı itiraf etmem için benden uzaklaşın;

burası öyle bir mekandır ki, günahlarını Rabbine ikrar edip de Allah ٙtan mağfiret dileyen her kulu Allah Teala bağışlamaktadır  buyurdular.

14- Gecenin Son Saatlerindeki Münacatı

(İmam Sadık (a.s)'ın yaranlarından olan) Abdurrahman bin Haccaç şöyle diyor: İmam Sadık (a.s), gecenin son saatlerinde (Allah'la münacat etmek için) kalktığında, ev halkının duyması için sesini yükselterek şöyle dua ederdi:

Allah'ım, (kıyametin) kahredici korkusuna karşı bana yardımcı ol; kabrin darlığını bana genişlet; ölümden önceki ve sonraki hayırlarla beni rızklandır.

15- Peygamber (s.a.a)'e Sevgisi

Ravi diyor ki: İmam Sadık (a.s), Resulullah (s.a.a)'i andığı zaman şöyle derdi: Babam, anam, canım, kabilem ve âilem ona feda olsun.

16- Oruç Tuttuğunda Güzel Koku Kullanması

Ravi diyor ki: İmam Sadık (a.s) oruç tuttuğunda, güzel koku kullanarak şöyle buyuruyordu: Güzel koku, oruç tutanın hediyesidir.

17- Oruç Tuttuğunda Gül Koklamaktan Kaçınması

Ravi diyor ki: İmam Sadık (a.s) oruç tuttuğunda, hoş kokulu her çeşit bitki ve gül koklamaktan kaçınıyordu. Bunun sebebini sorduğumda şöyle buyurdular: Orucumu (herhangi) bir lezzetle karıştırmak istemiyorum.

18- Ramazan Ayına Saygı

İmam sadık (a.s) buyurmuştur ki: Ben Ramazan ayında yolculuğa çıktığım zaman, ölmeyecek kadar gıda (güç verecek çok az bir miktar) dışında bir şey yemem ve doyasıya su içmem. 
 
Ehlader Araştırma

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)