• Nombre de visites :
  • 1241
  • 20/8/2016
  • Date :

Alimlerin Müșterisi
alimlerin müșterisi


 

Toplumun islahında Alim ve Cemaatin sorumluluklarını bilmesi ümidi ile

Hayatı bir ticarethane olarak gӧrecek olursak, insanlarında bir kısmını Tüccar bir kısmınıda müșteri olarak gӧrebiliriz. zira bu ticarethanede herkes birbirinin eksiğini temin ederek karșılıklı olarak birbirinden kar elde etme durumundalar.
Bir Market çalıștıran esnafı ӧrnek verecek olursak, o esnafın daha fazla müșteri ve kazanç elde etmek için bir çok plan ve projeler geliștirmek zorunda olduğunu gӧrürüz.

Herșeyden ӧnce doğru tartı, dürüst davranıș, daha fazla çeșit mal Helal, taze, temiz, kaliteli mallar bulundurmak, gelen müșterilere güleryüzle davranmak, gerektiğinde reklam ve promosyon yapmak gibi birçok argumanlara sahip olmak gerekiyor. Yani azami hedefe ulașmak için çesit çesit yollar ve yӧntemler denemek durumundadır. Yani helal ve bol kazanç kazanma yolunda kısaca yapması gereken herșeyi yapıp gerisini Allah-u Tealaya bırakmak tevekkül etmek gerekiyor.

Yaratılmıșların en değerlisi olan insan, gerek esnaf sıfatıyla, gerekse müșteri sıfatıyla hem maddi hem de manevi bakımdan en büyük potansiyeldir. Maddi bakımdan esnaf ve o esnafın müșterilerine yukarıda kısaca değinmeye çalıștık, Tabiri caizse birde insanın manevi olarak esnaflığı ve müșteriliği sӧz konusudur. Manevi esnaflara Alimleri, manevi müșterilerede cemaati ӧrnek olarak verebiliriz. Dolayısı ile Alimlerin yaratılmıșların en șereflisi olan insanın eğitiminde çok büyük rollerinin olduğunu gӧz ardı edemeyiz. Zira onlar Kuran ilmini ve Ehl-i beyt(as) ahlakını ӧğrenip ӧğrendiklerinide tabiri caizse müșterilerine ӧğretmek zorundalar, zorundalar diyorum zira Alimin zekatıda ilimlerinin zekatını vermektir. Ama bu zekatı kime ve nasıl verecekleri konusunda biraz kafa yoralım, Alimlerin müșterilerinide çocuklar, gençler ve yașlılar olarak, üç guruba ayırmak mümkündür.

Bunlara ayrı ayrı programlarla ancak hitab edebilir ve her kesimin kendi kapasitesine gӧre plan ve projeler geliștirip programlar uygulamak gerekiyor. Ama tabi herșeyden ӧnce yukarıda verdiğimiz ӧrnekte olduğu gibi esnafın müșterisine verdigi değer ve hassasiyeti gӧstermek çok ӧnemli.

Bunu Alim kendisine ilk ӧnce samimi bir șekilde sormak durumunda ben bu tezgahta durduğum sürece burada müșterilerime yӧnelik kaliteli ve uygun bir programla müșterilerimin seviyelerini, inanç ve ahlaklarını üst düzeye çıkarmak istiyormuyum? yoksa kapı açık gelen olursa hizmet ederim, olmazsa bana ne mi diyor. Yani klasik bir Programla gelenlere bir cemaat Namazı, soru olursa cevap verme, Ramazanlıkta iftar yemekleri varsa tabi, Muharrem ayında 10-15 gün mersiye, nuha birde senede iki kez bayram Namazı kıldırmaktan ibaret bir programlamı yetiniliyor, Bu çok ӧnemli, yani esnafın müșterisine gӧsterdiği ӧzen ve hassasiyet gӧsterip gӧstermemesi çok ӧnemlidir. Aksi taktirde bașarıya ulașılmaz, Batıdaki müslüman doğudaki müslümanın derdiyle dertlenmedikçe tam iman etmiș olmaz  hadisiyle ӧrtüșmeceği için, tabiki biz Alimi toplumun dertleriyle dertlenen, yaratılmıșların en yücesi olan insanın eğitiminde azami enerji harcayacağına inanıyoruz.

Alim derken sadece Camide cemaat ve Cuma Namazları kıldıran bir Profilden bahsetmiyoruz. Alim gerektiğinde kalemiyle, makaleleriyle, kitaplari ile, sosyal medyadaki video konușmaları ile batılı hak, hakkı batıl gӧsterme gayreti içinde olan siyonist medyanın ve satılmıș kalemlerin aksine, topluma yӧn veren hakkı haykıran bir bilirkiși, ӧnder, Çocukla çocuk, gençle genç olabilen cezbedici ӧzelliğe sahip bir profilden bahsediyoruz. Tabi her Alim her alanda bașarılı olmayabilir. Ama hangi alanda ve gӧrevde olursa olsun ondan toplumun islahı için çalıșmalarında samimi olmasını beklemek durumundayız.

Zira Alimlerin hayatları boyunca anlattıkları ve ӧrnek olarak gӧsterdikleri Hz. Peygamber(saa) ve Ehl-i beyt(as) ini tanımak onlara benzemek, ӧrneğin Kerbelada Hüseyni durușu, cesareti, ӧzgürlüğü, Hürriyeti ӧrnek alıp, Hüseyni olmak yolunda, bașarıya ulașmak, Alimlerin titizlikle çalıșmaları sonucunda ancak mümkündür.

Yani Alimler cemaatlerini, toplumu genel manada Hüseyni bir çizgide gӧrmek isterler. Öyleyse o yolda azami çalıșmayı titizlikle, düzenli ve her yașa uygun eğitim programını uygulamakla yükümlüdürler.'Ilim çinde bile olsa gidin arayın bulun ' hadisi ilimin ve ilim sahibinin ӧnemini yeterince belirtiyor. Zira Alim ilim sahibi demektir. Ve ilim sahibi topluma hizmet etmeye adaydır. Ve en büyük sermayesi olan ilmi iyi satmalı ve sunmalıdır.

Alimin yaptığı veya yapmasını beklediğimiz hal ve hareketleri, faaliyetleri, Allah rızasını kazanmak için yapıldığında șüphesiz ayrıca ibadettir ve bu ibadet ӧzellikle hür insanların ibadetidir.

Tabi Alimin bu uğrașısı ve çabası yeterlimidir? Toplumun ıslahında ve eğitiminde tabiki yeterli değildir. Zira bir ebeveyn çocuğunu bu programlardan uzaklaștırır, camiye getirmez, Alimle tanıștırmazsa, yada Alim çağırdığında gitmesine izin vermezse, Alim kimsenin çocuğunu evinden zorla alıp eğitme gibi bir lükse sahip olamaz. İşte bu durumda Alimin çekiciliği ve cezb etme ӧzeliği devreye girip ulașamadığı gençlere sosyal medya yolu ile hitab etmesi sӧzkonusu olabilir. Tabi bu beklentilerimizin hayata geçirilmesi için, Alimlerin yapması gerekenler olduğu gibi cemaatinde yapması gerekenler vardır. Herkes kendi sorumluluğunu bilip sorumlu davrandığı sürece bașarı sağlanır ancak, Acizane Alimlerden beklentimiz yukarıda saymaya çalıștığımız kısaca herșeyden evvel insanın eğitiminde, toplumun ıslahında samimi olmak ve onun için gerekli plan ve programları hayata geçirmek, en azından bir esnafın müșterilerine gӧsterdiği kadar ӧzen gӧstermek ve ӧnemsemektir.

Cemaattan beklentilerimizi ise kısaca șu șekilde sıralayabiliriz.

Herșeyden ӧnce bulundukları bӧlgede onları toplayacak bir mescid, inșaa etmeleri lazım, sonra onlara ve çocuklarına ӧnderlik edecek bir Alim davet edip o Alimin bütün maddi manevi ihtiyaçlarını tedarik etmeleri, Alimin ekonomik ӧzgürlüğünü sağlayıp, Alimin ӧzgürce konușmalarını ve dinin hükümlerini anlatması için emniyetini sağlamalı, çağrıldığında yardımına koșmalı toplumsal olaylarda ve büyük organizelerde kendisine destek olmalı. Çocuklarımızı ve gençlerimizi Alimlerimizin eğitimine sunmalı, daima Alimin yanında olup programlarında ve aktivitelerinde bulunmalıdır. Toplumun ıslahında Alim ve Cemaatin sorumluluklarını bilmesi ümidi ile 
 

Mehmet Yüksek-Ehlibeyt haber

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)