• Nombre de visites :
  • 1961
  • 3/8/2016
  • Date :

Dua da Bir İbadettir

dua da bir ibadettir


İnsanoğlunun rahat ve zenginlik anında şükürden daha iyi, ihtiyaç ve sıkıntı anında da duadan daha güzel bir yeri yoktur. Duanın hiçbir ibadette bulunmayan bir derecesi vardır. İbadetlerin bir kısmı farz namazları gibi günlük, bir kısmı vitir namazı gibi gecelik, bir kısmı cuma namazı gibi haftalık, bir kısmı ramazan orucu gibi aylık, bir kısmı zekat gibi yıllık, bir kısmı hac gibi ömürlük olmasına karşın, dua gece gündüz herkese gerekli ve zorunlu olan bir ibadettir.
(Ziyaüddin Nahşebi, Silku s-Sülük)
Günahların Ağır Yükü, Tevbe İle Hafifletilmeli
İmamı Gazali Hazretleri, Minhacü l-Abidin isimli eserinde şöyle anlatır: 'Ey ibadet yolcusu! Günahlarından tevbe etmezsen, ibadete muvaffak olamazsın. Çünkü günahların getirdiği uğursuzluk, manevi mahrumiyete ve perişanlığa sebep olur. Masiyetler yani günahlar birer bağ gibidir. Sahibinin ibadet etmesine engel olarak onun Allah ٙa yönelmesini önlerler. Günahların ağır yükü, tövbe ile hafifletilmedikçe hayır yapmak, şevkle ibadet etmek mümkün değildir.
Ey Gönül, İlahi Aşka Uy
Ey gönül, gel başka şeylerden vazgeç, ilahi aşka uy.
Allah yolunun yolcuları, onu kendilerine kılavuz edinmiştir.
Bütün varlıklardan önce var olmuştur aşk, çünkü insanoğlu aşkın öncesine başlangıç bulamadı. Ey Allahım, Senden dilerim ki tevfikini bize refik eyle, bir an bile senin aşkından uzak duruma getirme.
Aşkının dışında olanların sevdasını gönlümden al,
aşkını iki alemde bana aşina et.
Ey Niyazi, bu yolda mürşit istersen aşka uy,
Peygamberlere ve velilere aşk yol gösterici olmuştur.
(Niyazi-i Mısri)
Ey Rabbim, Sana Ulaştıracak Yolu Göster Bize
Rabbim, ben Senin boynu bükük kulunum, ihtiyar günümde beni pazara sürme.
Defterimde en küçük güzel bir işim yoksa da, mümin olarak ağarmış saçlarım var.
Beni atarsan ruhumu ateşe salarsın, cehennem alevleri yakalar her yandan.
Gönlü ateşte yanan kişiden ne beklenir?
Ne yapabilir bir karınca kıyamet gününde?
Sırları bilen Sen, yüce şanından diliyorum, beni kimsesizlerin ortasına sürgün etme.
Gazabının elinde balmumu gibi döndürme beni.
Lütuf ve kereminden beni yoksunlaştırma.
Unut benim tüm yaptıklarımı, iyiliklerimi de kötülüklerimi de.
Rahmetinle ey Rabbim, kurtar beni benden.
Çok zamandır boyun eğmişim buyruğuna, Sana ulaştıracak yolu göster bana.
(Feridüddin Attar, İlahiname)
Tasavvuf İlmi
Kardeşim şunu bil ki; tasavvuf bir başka ilimdir. O ilim, Kur'an ve sünnet gereğince yaşayan evliya zümresinin kalplerine yerleşir. Kim, Kur'an ve sünnet gereğince amel ederse; kalbinde edep, bilgi, esrar ve hakikat güneşleri çıkar. Bunun nasıl olduğunu diller anlatmakta aciz kalır.
Hak ehli olan evliyaların topluca görüş birliğine vardıkları fikir şudur: Bu yolda bir şeyler alabilmek yalnız Kur'an ve sünnet denizine dalana nasip olur.
(İmam-ı Şarani, et-Tabakatü 'l-Kübra)
Efser BERİN, Semerkand Aile Dergisi,
  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)