• Nombre de visites :
  • 967
  • 3/7/2016
  • Date :

Sevginin de Ömrü Olur Mu?
sevginin de ömrü olur mu?


Muhabbet, sevenin sevdiğinde kendi özelliklerini görmesinden kaynaklanır. Cenâb-ı Hak, bir kulunda kendi cemâlî sıfatlarını gördüğü nisbette o kulunu sever. Yani bir mü'min, Allah ve Rasûlü ٙnün emir ve tavsiye buyurduğu güzel ahlâk ile ahlâk...
Bu âlemde her şey zıddıyla kâimdir. Muhabbetin zıddı nefret olduğundan, Allâh'ın sevmediklerinden nefret etmek de, O'nu sevmenin en tabiî ölçüsüdür.
Nitekim Cenâb-ı Hak, Habîbim buyurduğu Sevgili Rasûlü'ne eziyet veren Ebû Leheb'e lânet etmiş ve bu ilâhî gazabını Kur'ân-ı Kerîm'de bir sûre ile bütün insanlığa beyan buyurmuştur. Dolayısıyla denilebilir ki, zıtlarına nefret edilmeden yaşanan bir muhabbet noksandır, ciddiyet ve samimiyetten uzaktır.
Muhabbetin Hâlık'ı, menbaı ve nihâî gâyesi Allah Teâlâ'dır. Mü'min, bütün fânî muhabbetleri, ilâhî muhabbete bir basamak bilmelidir. Zira hakîkî muhabbet, fânî muhabbetlerin dar hudûdunu aştıktan sonra başlar. İlâhî muhabbetin lezzeti karşısında diğer muhabbetlerin geçici ve anlık lezzetleri, tıpkı güneş karşısındaki bir mum ışığı gibi sönük kalır.
Hazret-i Mevlânâ bunu ne güzel ifâde eder:
Cenâb-ı Hak, bir yudumcuk ilâhî muhabbete öyle bir husûsiyet vermiştir ki, ondan nasîb alan, iki âlemin endişesinden kurtuluşa erer.
Sevginin Ömrü Olur Mu?
Hak dostları, muhabbette zirveleşmenin müşahhas misalleridir. Allah muhabbetini lâyıkıyla tadan gerçek mü'minler; Allâh'ı, Rasûlü'nü ve Onlar 'n sevdiklerini de severler. Kalplerinde diğer bütün sevgilerin ömürleri tükenir.
Ana-baba, çoluk-çocuk, mal, can, eş-dost, konu-komşu, millet, vatan, ezan, bayrak ve emsâli her şeyi, yani Allâh'ın bütün nîmetlerini yine Allah için sevmek ise, muhabbetin hakîkatine vâkıf olmanın işaretleridir. Zira Allah'tan gayrısına yönelmiş gibi görünen bu nevî muhabbetler de, esâsen Allah için olduğundan, kalbe huzur bahşeder.
Kaynak: Osman Nûri Topbaş
  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)