• Nombre de visites :
  • 713
  • 6/6/2016
  • Date :

Velayeti Kabul Etmenin Sonuçları
velayet


Velayet ٙin kökenininin çeşitli anlamları vardır. Bu anlamlardan birisi اولی بالتصرف ٘tur. (Bir kimsenin özel yaşamında bazı konularda kendisinden daha çok yetkisi olan). Terim bilimsel olarak velayetten kastedilen diğer insanların işlerine farklı boyutlarda onların seçim ve iradeleri kaldırılmadan karışmak musallat olmaktır.
Şiilerin bakış açısına göre "ولّى اللَّه"  (veliyullah) tanıma emirlere itaat, nehy yargı ve ehkam herkese vaciptir. Ve bu emre uymayan kimse aslında Tevhid ve Nübüvveti kabul etmemiştir. Diğer bir deyişle: Allah ٙın varlığını kabul etmenin şartı onun tevhidini ve adalatini ve Nübüvveti kabul etmektir. Bu ikisi de velinin velayetinin kabulünü gerektirir. Bu konu Kur ٙan ayetlerinden aynı halde Sekıleyn hadisi ki ٘Itreti ٙ Kur ٙanı Kerim ٙde göstermekte açıkça ima etmektedir. Ve Nebevi (saa) hadis vasıtasıyla  ٘bir kimse kendi zamanının imamını bilmeden ölürse cahil olarak ölmüştür ٙ vurgulanmaktadır. Şunuda söylemek gerekir ki Velayeti kabul etme insanın hiçbir zaman hidayet yolunu şaşırmamasına neden olur. Aksi halde insanlar Hak yolundan sapma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Aslında Ehlibeyt hak yolunu belirlemekte ve dünya ve ahiret saadetine ulaşmanın yolunu aydınlatmaktadır.
Ehlibeyt ٙin Velayeti
Bir gün Hz Ali (as) huzuruna bir kişi gelerek şöyle sordu: İnsanın müminlerden sayılması yapabileceği en az şey nedir?  Kafirlerden sayılabileceği en az şey nedir? Hazret cevap verdi: İnsanın günahkarlar zümresinde yer almasına sebep olacak en az şey bizim Velayetimizi kabul etmemesidir. Adam şöyle dedi: Ey Ali (as) bizden kastın kimlerdir? Hazret şöyle buyurdu: Onlar ki Allah itaatlerini kendisine ve peygamberlerine itaat gibi koyduğu kimselerdir. «أطیعُوا اللهَ وَ أطیعُوا الرَّسُولَ و أُولِی الْأمْرِ مِنْکُم
Adam sordu: Canım sana feda olsun bana daha açık beyan et. Hazret buyurdu: Allah ٙın Resulu farklı konularda ve son hutbesinde onları hatırlattı ve buyurdu ki ٘ben sizin aranıza iki değerli şey bırakıyorum. Eğer onlara bağlanırsanız benden sonra yolunuzu şaşırmazsınız. Allah ٙın kitabı ve Ehlibeytim ki birbirinden ayrılmaz ve kevser havuzunda bana kavuşacaklardır.
Velayetin Mahiyeti
1-İslam ٙın temelleri: Ebi Cafer (as) aktardığına göre: «بُنِیَ الْاِسْلامُ عَلَی خَمْس دَعائِمَ: اَلْوِلایَةُ وَ الصَّلاةُ وَ الزَّکاةُ وَ صَومُ شَهرِ رَمَضانَ وَ الحَجُّ؛ İslam beş temel üzerine kurulmuştur. Velayet, namaz, zakat, Ramazan ayında oruç ve hac (Vesailu Şie, 1clt sf 13)
2-Dinin Farizelerini Koruyanlar
 Ali (as)dan nakledildiğine göre, «حُدُودُ الفَرائِضِ الَّتی فَرَضَهَا اللهُ عَلَی خَلْقِهِ هِیَ خَمْسَةٌ مِنْ کِبارِ الْفَرائِضِ: اَلصَّلاةُ وَالزَّکاةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالْوَلایَةُ الْحافِظَةُ لِهذِهِ الْفَرائِضِ الْأرْبَعَةِ  (Bihar-ul Envar , 65.cilt sf 387) Allah ٙın kullarına vacip kıldığı beş büyük emir namaz, zekat, hac, oruç ve velayet ki bu dört yükümlülüğün koruyucusudur.
Allah ٙın varlığı, birliği ve adaletinin ve nübüvvetinin  kabulü bu ikisi de velinin velayetinin kabulünü gerektirir. Bu konu Kur ٙan ayetlerinden aynı halde Sekıleyn hadisi ki ٘Itreti ٙ Kur ٙanı Kerim ٙde göstermekte açıkça ima etmektedir.
Velayeti Kabül Etmenin Sonuçları
1-En iyi ödül olması: Emirel Müminin Ali (as) şöyle buyurmakta: Bizim insanlara velayetimiz vardır ve insanlar itaat etmelidir. Subhan olan Allah tarafından insanlar için en iyi ödüller vardır.
Ne zaman mümin kardeşine iftira atar o zaman iman kalbinden gider. Tıpkı tuzun suda kaybolduğu gibi.
2-Yetkinlik ve mükemmellik: Emirel Müminin şöyle buyurmakta: Bizim yanımızda en üstün kişi velayetimizi kabul edendir.
3-Kurtuluş: Emirel Müminin şöyle buyurmakta: Herhangi bir kimse bizim gemimizden  başka bir gemiye binerse batacaktır.
4-Ehlibeyte bağlanma: Emirel Müminin şöyle buyurmakta: Bizim arkamızca gelen bize kavuşur.
5-Peygamber Efendimizden nakledildiğine göre «مَنْ مَنَّ اللهُ عَلَیْهِ بِمَعْرِفَةِ أهْلِ بَیتِی وَ وِلایَتِهِمْ فَقَدْ جَمَعَ اللهُ لَهُ الخَیْرَ کُلَّهُ (Bihar-ul Envar, cilt 27, sf 88)
  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)