• Nombre de visites :
  • 539
  • 21/5/2016
  • Date :

İmam Mehdi'den Veciz Sözler

 

imam mehdi


Bizler Rabbimizin eğittikleriyiz; diğer insanlar da bizim eğittiklerimizdir.
1-Resulullah'ın (s.a.a) kızı (Fatıma) benim için güzel bir örnektir.

2- Yeryüzü, gizlide veya açıkta olan Allah'ın Hüccet'inden asla boşta kalmaz.

3- Hakkın bizimle (Resulullah'ın Ehlibeyti ile) ve bizim aramızda olduğunu bilmelidirler.

4- Bizler Rabbimizin eğittikleriyiz; diğer insanlar da bizim eğittiklerimizdir.

5- Gaybet dönemimde benden, bulut arkasındaki güneş gibi yararlanırsınız.

6- Yıldızlar gök ehli için güvence vesilesi olduğu gibi, ben de yeryüzü ehli için güvence vesilesiyim.

7- Şer'î hükümlerde bizim hadislerimizi rivayet edenlere (şartları haiz müçtehitlere) başvurun. Onlar sizin üzerinize benim hüccetimdir; ben de onlara Allah'ın hüccetiyim.

8- Zuhurum için vakit belirleyen yalancıdır.

9- Hiç kimse, başkasının malını izni olmadan kullanamaz.[1]

Şeyh Saduk'un "Kemalu'd-Din" ve Şeyh Tusî'nin "el-Gay-bet" adlı kitabında Hz. Mehdi'den (a.f) yaklaşık seksen tevki[2] nakledilmiştir. Bunlardan bazıları Şiî ulemanın geneline, bazıları da Şiî taklit mercilerine hitaben özel olarak yazılmıştır.
 
Bu tevkilerin içeriğinden, Hz. Mehdi'nin (a.s), kendi ashap ve izleyicilerine karşı çok şefkatli olduğu, onları gözettiği, onların hidayet bulup nefislerini terbiye etmelerine özel bir ilgi duyduğu anlaşılmaktadır. Öyle ki, sıkıntıda olup çaresiz duruma düşenler, ondan samimi bir şekilde yardım istediklerinde, sorunlarının çözüldüğüne şahit olmuş; ilmî ve dinî konularda çıkmaza ulaşan bilginler, İmam'ın (a.s) ilhamlarından aydınlanıp hidayet bulmuş; özellikle halkın dinî liderliğini üstlenenler, onun tarafından teyit ve takviye edilmişlerdir.
 
Bu lütuf ve feyizleri tevkilerinde, soru cevap şeklinde görmekteyiz. Aşağıdaki emir, İmam-ı Zaman tarafından uzun bir dönem Şiî taklit mercii olan merhum Ayetullah el-Uzma Aga Seyyid Ebu'l-Hasan İsfahanî'ye (öl. hicrî kamerî 1365) gönderilmiş bir emirdir.

10- Halkın hizmetinde ol, evin giriş yerinde otur; (böylece insanlar seninle daha rahat ve çabuk görüşebilirler) ve halkın ihtiyaçlarını gider. Biz sana yardım edeceğiz.
*     *     *
Allah'ım! Ona ve pak babalarına selâm et. Onun zuhurunu çabuklaştır ve çıkışını kolaylaştır. Sonsuz rahmetinle dilediği her şeyi ver ona. Ey merhametlilerin en merhametlisi!
Ve son sözümüz: Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
 
Ehlader Kültür Araştırma
________________________________________
[1]- Bu hadisler, Seyyid Hasan Şirazî'nin Kelimetu'l-İmami'l-Mehdi eserinden nakledilmiştir.
[2]- Şia âlimlerinin kitaplarında, gaybet döneminde İmam Mehdi tarafından Şiîlere gönderilen mektup ve emirlere "Tevkiler" denilir.

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)