• Nombre de visites :
  • 3517
  • 25/11/2014
  • Date :

İmam Hâdi'nin (a.s) Sözlerinde İmamet(3.Bölüm)

imam hâdinin (a.s) sözlerinde imamet(3.bölüm)

Allah'ın kendi hakkında şahadet ettiği gibi ben de şahadet ederim ki, Allah'tan başka bir ilâh yoktur; O, tektir ve ortağı yoktur. Nitekim melekler ve ilim sahibi kulları da buna tanıklık etmekteler. O'ndan başka bir ilâh yoktur; O güçlü ve hik ‎met sahibidir. Ve şahadet ederim ki, Muhammed O'nun seçkin kulu ve beğenilmiş elçisidir. Onu hidayet ve hak din üzere ve bütün dinlere galip gelsin diye göndermiştir; müşrikler bunu istemese de.

Yine şahadet ederim ki, sizler değer ve hidayet sahibi, masum, Allah'a yakınlaştırılmış, muttaki, sadık, seçkin ve O'na itaat eden, O'nun emrini tamamen yerine getiren, O'nun iradesine uyan, ikramını kazanan raşit imamlarsınız. Allah sizi bilerek seçmiş, gayb bilgisi için size razı olmuş, sırrı için sizi seçmiş ve kendi kudretiyle sizi beğenmiştir. Kendi hidayetiyle size izzet kazandırmış ve kendi bur ‎hanıyla (mucize ve kerametleriyle) sizi özgün kılmış, kendi nuru için sizi seçmiş ve kendi ruhuyla sizi desteklemiştir. Yeryüzünde sizlerin halife, kullarına hüccet ve dinine yardımcı ol ‎manızı; sırrını koruyanlar, ilmini taşıyanlar ve hik ‎metinin eminleri, vahyinin açıklayıcıları, tevhidinin erkânı, yaratıklarına şahitler, kullarına nişaneler, beldesinde ışık ve yolu ‎na deliller olmanızı istemiştir. Allah sizleri sürçmelerden korumuş ve fitnelerden amanda kılmış, kirlerden temizlemiş ve her türlü pisliği sizlerden uzaklaştırmış, sizleri tertemiz kılmıştır.

Siz de O'nun yüceliği karşısında tazim ettiniz, şanını yüce bildiniz, nimetini övdünüz, O'nu sürekli andınız, ahdini muhkemleştirip kulluk bağını sağlamlaştırdınız, O'nun rızası için açık ve gizlide müminlerin hayrına çalıştınız, hik-met ve güzel öğütle O'nun yoluna çağırdınız. O'nun rızası yolunda nefsinizden geçtiniz ve O'nun muhabbeti uğruna uğradığınız meşakkatlere sabrettiniz. Namazı dosdoğru kılıp zekâtı verdiniz, iyiliği emredip kötülükten sakındırdınız. Allah uğruna hakkıyla cihat edip O'nun davetini ilan ettiniz. Farzlarını açıkladınız ve hadlerini (şer'î hüküm ve cezaları) ikame ettiniz, belirlenen hükümlerini beyan et ‎tiniz, sünnetine uydunuz, rızasına yöneldiniz, kaza ve takdiri O'na bıraktınız ve geçmiş peygamberlerini tasdik ettiniz.

Öyleyse sizi bırakıp başkasına yönelen azar, size sarılan hakka kavuşur, hakkınızı çiğneyen ise zevale uğrar. Hak sizinledir ve sizdedir, sizdendir ve size yöneliktir; siz hakkın sahibi ve kaynağısınız. Peygamberlik mirası sizin yanınızdadır, halkın dönüşü sizedir ve onların hesabı sizin üzerinizdedir. Hakkı batıldan ayırtacak kesin hüküm sizdedir ve Allah'ın nişaneleri sizin yanınızdadır. O'nun kat'î hükümleri sizde, O'nun nuru ve açık delili sizin yanınızdadır, emri size yöneliktir. Size dost olan Allah'a dost olur ve size düşman kesilen Allah'a düşman kesilir. Sizi seven Allah'ı sever, size karşı kin besleyen Allah'a kin besler. Size sarılan, gerçekte Allah'a sarılır.


İmam Hâdi'nin (a.s) Sözlerinde İmamet(1.Bölüm)

İmam Hâdi'nin (a.s) Sözlerinde İmamet(2.Bölüm)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)