• Nombre de visites :
  • 1272
  • 24/12/2013
  • Date :

İmanı Kemale Erdiren Üç Haslet(4.Bölüm)

imanı kemale erdiren üç haslet

Ama ikinci sıfat gelince: İnsanlarla iyi geçinmekten ibaret olan bu metot Peygamber-i Ekrem'in (s.a.a) metodudur. Daha önce de naklettiğimiz gibi Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah katında insanların en sevimlisi peygamberine uyan kimsedir.”‌

Bu sünnetin hikmeti ise sırrı gizlemenin hikmeti gibidir. Hatta bizim yorumladığımız şekliyle sır saklamak da bir tür insanlarla iyi geçinmek ve uzlaşmaktır. Kafi'de İmam Sadık'tan (a.s) naklen Resul-i Ekrem'in (s.a.a) şöyle buyurduğu yer almıştır: “Allah bana farzları yerine getirmeyi emrettiği gibi, insanlarla iyi geçinmeyi de emretmiştir.”‌

Hakeza İmam Sadık (a.s), atasından (a.s) şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:

“İnsanlarla iyi geçinmek imanın yarısıdır. Onlara karşı şefkatli ve yumuşak davranmak hayatın yarısıdır.”‌ İmam Sadık (a.s) daha sonra şöyle buyurmuştur: “İyilerle gizlice muaşerette bulununuz. Kötülerle ise açıkta muaşerette bulununuz. Onlara karşı saldırıya geçmeyin ki sizlere zulmederler. Zira size öyle bir zaman gelecek ki halkın beyinsiz saydıkları dışında dindarlardan hiç kimse kurtulamayacaktır. O da halkın kendisini beyinsiz saymasına sabredecektir.”‌

Aynı şekilde imam Sadık (a.s) Resul-i Ekrem'in (s.a.a) şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: “Üç şey kimde bulunmazsa hiç bir ameli kemale erişmez: “Kendisini Allah'a isyandan alıkoyan bir takva, insanlarla uyuşacağı ve geçineceği bir ahlak ve cahillerin cehaletini kendisinden uzaklaştıracağı bir tahammül.”‌

 Üçüncü hususu da zorluk ve sıkıntılarda tahammül göstermektir:

 Şüphesiz dünya müminin zindanıdır. Acaba, içinde huzur ve güvenin olduğu bir zindan düşünülebilir mi? İmam Sadık (a.s) kendisine şikâyette bulunan ve hacetini sunan bir kimseye şöyle buyurmuştur: “Sabırlı ol, Allah çok yakında işinde kolaylık yaratacaktır.”‌ İmam (a.s) daha sonra sustu ve o şahsa dönerek şöyle buyurdu: “Bana Kufe zindanının nasıl olduğunu anlat.”‌ O şahıs şöyle dedi: “Oldukça dar ve kötü kokmaktadır. Mahkumlar çok kötü bir halet içinde bulunmaktadır.”‌ İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Şimdi sen de zindanda bulunuyorsun, ama buna rağmen rahat ve huzur içinde olmak istiyorsun; sen dünyanın müminin zindanı olduğunu bilmiyor musun?”‌

Mümin üç halet içindedir. Ya ahirete özlem duyan kimselerdendir ki bu durumda saltanat içinde dünyada oluşu bile kendisi için zindan sayılır. Nerede kaldı ki karşı karşıya bulunduğu musibetler ve zorluklar sebebiyle!

Veya dünyaya ve dünyanın içinde olan şeylere meyletme korkusu içinde bulunmaktadır. Bu durumda da hikmet sahibi olan Allah ona karşı lütfü ve ihsanı sebebiyle onu çeşitli zorluklara ve sıkıntılara düşürmektedir. Böylece onun dünyaya bağlanmasına engel olmaktadır. Bu şahıs dünyadan nefret ederek dünyaya dayanmamaktadır. Şüphesiz dünya zalimlerin yurdudur.


İmanı Kemale Erdiren Üç Haslet(1.Bölüm)

İmanı Kemale Erdiren Üç Haslet(2.Bölüm)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)