• Nombre de visites :
  • 2728
  • 18/12/2013
  • Date :

İmam Hüseyin’e (a.s) Yas Tutmanın Tarihçesi-2

imam hüseyin’e (a.s) yas tutmanın tarihçesi

Evet, Masum İmamlar (a.s) Kerbela'nın anısını her vesileyle canlı tutmaya çalıştılar. Bizzat tertipledikleri matem meclisleriyle halkı İmam Hüseyin'e yas tutmaya teşvik ettiler. İmam Hüseyin'e yas tutmanın uhrevî sevabını ve dünyevî bereketlerini hatırlattılar, Müslüman şairlere hediyeler vererek onları Ehlibeyt'in musibetlerini, bilhassa Âşûrâ'yı anlatmaya özendirdiler. Bütün bunlar Müslümanlar arasında İmam Hüseyin için tertiplenen matem meclislerinin yayılarak devam etmesini sağladı.4

Masum İmamların (a.s) fikrî ve siyasî yolu daima güç sahiplerince baskı altında tutuldu, sınırlandı ve İmamlar zoraki inzivaya mecbur edildi. O boğucu asırda, İmamların yol haritası siyasî ve sosyal mücadeleyi öngörüyordu ve tehlike yüklüydü. Böylesi şartlar altında yazmak, konuşmak, şiir okumak ve düşünce üretmek Şia'nın etkili metodu sayılıyordu. Hak takipçileri anlatarak, yazarak, şiirler kaleme alarak, mersiler okuyarak; gözyaşı döküp yas tutarak Masum İmamların metodunu ihya etmeye ve yazdıkları destanları gözlerde ve gönüllerde canlandırıp faziletlerini beyan etmeye çalıştılar. Çünkü çaresizlikler çağında Ehlibeyt'in mazlumluğunu anlatmak, hak meşalesini korumak ve halkı nura, imana davet etmek anlamına geliyordu.

Âşûrâ, Müslümanların temiz duygularını harekete geçirdi. Şiî-Sünnî bütün Müslümanlar Kerbela hadisesi ve Ehlibeyt'in başına gelen diğer musibetler karşısında kayıtsız kalamıyorlardı. Meşhur Müslüman tarihçiler, örneğin İbn Esir el-Kamil fi't-tarih'te, İbn Cevzî el-Muntazam'ında ve er-Red alâ'l-mutaassıbi'l-anid li-men zemme men laan'il-Yezid'inde (Yezid'e lanet edeni kınayan bağnaz mutaassıba reddiye) ve İbn Cevzî'nin torunu Tezkiretü'l-havass'ında açıkça Âşûrâ hadisesine ve İmam Hüseyin ile ashabına yas tutma konularına değinmiş, Sünnî seleflerinin, ezcümle Taberî'nin rivayetlerini yalnızca korumakla kalmamış tekmil edip detaylandırmışlardır.

Maktel yazıcılığı Şiî-Sünnî bütün Müslümanların İmam Hüseyin'in musibetini yâd etmeye verdiği önemi göstermektedir. Müslümanlar siyasî ve askerî baskılara rağmen İmam Hüseyin'e gözyaşı dökmekten kendilerini alamadılar ve Şehidlerin Efendisi ve ashabı için matem meclisleri düzenlediler.

Her halükarda Masum İmamlar için matem meclisi tertiplemek ve onların ilham kaynağı hayatlarını, cihadlarını ve şehadetlerini hatıralarda canlı tutmak, tarih boyunca halkları harekete geçirmiş, bilinçlendirmiş ve aydınlatmıştır. Mukaddes savunma yıllarındaki (İran-Irak savaşı yıllarındaki) İslamî İran'ın sıcak cepheleri, Âşûrâ aşkının, İmam Hüseyin'e yas tutup ağlamanın Muharrem'i nasıl kanın kılıca galip geldiği aya dönüştürdüğünün en açık ve canlı örneğidir. Gözyaşı bu ayda etkili bir silaha dönüşür.

Buna göre mazlum ve şehid İmamlara ağlamanın, onlar için yas tutup matem meclisleri tertip etmenin hatalı olduğunu düşünenlerin şüphesinin tek sebebi, İslam öğretisinden ve İslam Peygamberi'nin (s.a.a) sünnetinden habersiz olmaktır.5

Evet, Şehidlerin Efendisi İmam Hüseyin'e, Hz. Peygamber'in Ehlibeytine aşkla bağlanan gönül kuşkusuz onlar için gözyaşı döker ve bu gözyaşıyla İmamına olan bağlılığını gösterir. Çünkü Kerbela'da mazlumca katledilen İmam Hüseyin'e ağlamak onunla biati yenilemek, şehadet kültürünü ihya etmek ve şehidlerin kanlı yoluna imza koymaktır.

Dipnotlar

4. Danişname-i İmam Hüseyin (a.s) kitabına bakınız.

5.İbrahim Emini'nin Siretuna ve Sünnetuna adlı kitabında bu konu detaylıca ele alınmıştır.

Kaynaklar

Cevad Muhaddisî, Çihil Hadis-i Ezadarî

Abdülmecid Nasırî, Ezadarî-i İmam Hüseyin (a.s) der miyan-i Ehlisünnet.

Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Ferhengname-i Mersiye-surayî ve Ezadarî-i Seyyidü'ş-şuheda (a.s)

medyasafak


İmam Hüseyin’e (a.s) Yas Tutmanın Tarihçesi-1

HÜSEYİNİN KANI

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)