• Nombre de visites :
  • 955
  • 31/5/2013
  • Date :

Rahmet Peygamberi (s.a.a.)

rahmet peygamberi (s.a.a.)

Rahmet Peygamberinin (s.a.a.) mektuplarında İnsan Hakları Manifestosu

Tarih yüce İslam Peygamberi’nden (s.a.a.) 185 mektup yadigâr olarak saklamıştır. Bu mektuplar çeşitli konuları kapsamaktadır: Sözleşmeler, kabile başkanlarını İslam’a davet etme, hükümet emirleri, tavsiyeler, güvenlik verme mektupları ve bazı başka konularda mektup vardır. Bu mektuplar Peygamberin (s.a.a.) toplumsal ve siyasal ahlak ve yöntemini mükemmel şekilde görüntülemektedir. Bu mektupların önemi İslam Peygamberi’nin (s.a.a.) hukukî ve siyasal tutumlarını belirgin biçimde göstermesindedir. Bazılarında ahlaki tavsiyeler ve hatta dünya görüşü hakkında açıklamalar bile göze çarpsa da ancak bu konular bile Peygamberin (s.a.a.) toplumsal-siyasal ahlakı açısından teveccüh edilmişlerdir. Örneğin, Peygamber Efendimiz (s.a.a.) Muqawqis ile Heraclius gibi Hristiyan padişahlara yazdığı mektuplarında ‘قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سواء بينناء و بينكم الا نعبد الا الله و لا نشرك به شيئا و لايتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون’ ‘De ki, ey ehl-i kitap! Bizimle sizin aranızda müsavi olan kelimeye gelin: Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. O’na hiç bir şeyi ortak koşmayalım. Allah'tan başka olarak birbirimizi rabler edinmeyelim. Eğer bundan yüz çevirirlerse: (şahit olun biz müslümanlarız) deyiverin’ (2) gibi meşhur ayete işaret etmiştir; halbuki, Hüsrev Perviz’e (İranın şahı) yazdığı mektupta başka bir tarz tutunmuştur.

Bu mektupların detaylı incelenmesi ve çözümlenmesi İslamın sayın Peygamberi (s.a.a.)nin bütnü siyasal, toplumsal ve hukukî boyutlarda gelenek ve davranışını açığa çıkarıp İslam dünyasının hukukî protokollarını oluşturma uğrunda ise bir büyük sermaye ve kaynak gibi kullanılabilir. Böyle bir protokollar hem kapsayıcı olabilir hem de bir taraftan insan hakları ve görevlerini ihtiva edip diğer taraftan ise Küreselleştirme ve Küresel Köy diye adlandırılan bügünkü dünyadaki siyasal ve hukukî örgütler ve kurumlara özellikle Batı uygarlığına sunulabilir.

Görüldüğü kadar, hak ilkesine görevden daha çok önem veren ve hak örtüsü ve sığınağı altında insan ve insan toplumunun görevlerini görmezlikten gelen yada önemsemeyen bir dünya aynen onun tersi yani sadece görevlere önem veren toplumların başına gelen hasarlar ve bozuntulara maruz kalabilir.

Notlar:

1-    Bu mektupların sayısında tarihçiler ve düşünürler arasında ihtilaf vardır. ‘Mekatîb ur-Resul’ kitabının yazarı 185 ve Dr Hamidullah ‘Vesâik’ kitabında 246 mektup ve sözleşme olduğunu söylemişler. Bk. Mekatib ur-Resul, Ali ibni Hüseyin Ali El-Ahmedi, Yasin yayınevi, Şubat 1981, Tehran ve Mecmuat ul-Vesaik es-Siyasiyye, Dr Muhammed Hamidullah, tercüme ve açıklamalar: Dr Mahmut Mehdevi-yi Damğani, Bunyad yayınevi, 1983, Tehran

2-    Kur’anı Mecit, Al-i İmran sûresi, ayet 64


Hz Muhammed (saa)’den Rivayetler

Yüce İslam Peygamberi

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)